LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.16

Organizacja 偶ywienia i us艂ug gastronomicznychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.16
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 16

1. Planowanie i ocena 偶ywienia
Kwalifikacje w zawodzie TG.16 - Ucze艅:
1) klasyfikuje sk艂adniki pokarmowe oraz okre艣la ich 藕r贸d艂a;
2) wyja艣nia wp艂yw sk艂adnik贸w pokarmowych na funkcjonowanie organizmu cz艂owieka;
3) charakteryzuje przemiany sk艂adnik贸w pokarmowych w organizmie cz艂owieka;
4) przestrzega norm i zasad planowania 偶ywienia;
5) planuje posi艂ki oraz uk艂ada jad艂ospisy;
6) przestrzega zasad zamienno艣ci produkt贸w;
7) oblicza warto艣膰 energetyczn膮 i od偶ywcz膮 potraw;
8) stosuje metody oceny sposob贸w 偶ywienia;
9) ocenia jad艂ospisy i podejmuje dzia艂ania koryguj膮ce, przestrzegaj膮c zasad racjonalnego 偶ywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych do planowania, rozliczania i oceny 偶ywienia;
11) rozr贸偶nia alternatywne sposoby 偶ywienia;
12) rozr贸偶nia zagro偶enia zdrowotne wynikaj膮ce z nieracjonalnego 偶ywienia;
13) okre艣la rol臋 instytucji zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 偶ywienia.

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Kwalifikacje w zawodzie TG16 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napoj贸w;
2) planuje produkcj臋 potraw i napoj贸w;
3) kontroluje procesy produkcji potraw i napoj贸w;
4) ocenia jako艣膰 sporz膮dzonych potraw i napoj贸w;
5) rozr贸偶nia rodzaje kart menu;
6) opracowuje karty menu zawieraj膮ce informacje dotycz膮ce warto艣ci od偶ywczej potraw;
7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i p贸艂produkty;
8) sporz膮dza kalkulacj臋 cen potraw i napoj贸w;
9) opracowuje receptury gastronomiczne;
10) korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

3. Planowanie i wykonywanie us艂ug gastronomicznych
Kwalifikacje w zawodzie TG 16 - Ucze艅:
1) klasyfikuje us艂ugi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty us艂ug gastronomicznych;
3) planuje dzia艂ania zwi膮zane z promocj膮 us艂ug gastronomicznych;
4) kalkuluje koszty us艂ug gastronomicznych;
5) prowadzi sprzeda偶 us艂ug gastronomicznych;
6) planuje us艂ugi gastronomiczne;
7) dobiera metody i techniki obs艂ugi do rodzaju us艂ug gastronomicznych;
8) przygotowuje miejsca wykonania us艂ug gastronomicznych;
9) dobiera zastaw臋 i bielizn臋 sto艂ow膮;
10) dobiera urz膮dzenia i sprz臋t do wykonania us艂ug gastronomicznych;
11) u偶ytkuje sprz臋t i urz膮dzenia do wykonania us艂ug gastronomicznych;
12) wykonuje czynno艣ci porz膮dkowe, rozlicza sprz臋t, zastaw臋 i bielizn臋 sto艂ow膮 po wykonaniu us艂ug gastronomicznych;
13) korzysta ze specjalistycznych program贸w komputerowych do planowania i rozliczania koszt贸w us艂ug gastronomicznych.