LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 52031 - Do budowli magazynowych p贸艂otwartych nale偶膮
 • Pytanie nr 52032 - Mro偶one warzywa nale偶y przechowywa膰 w magazynach
 • Pytanie nr 52033 - Kt贸ry zapas ma na celu 艂agodzenie r贸偶nicy mi臋dzy przewidywanym zapotrzebowaniem a nag艂ym wzrostem...
 • Pytanie nr 52034 - Stan zapas贸w pozwalaj膮cy na zachowanie ci膮g艂o艣ci produkcji dla zak艂adu wynosi 70 sztuk puszek. Il...
 • Pytanie nr 52035 - Ile maksymalnie opakowa艅 zbiorczych o wymiarach (d艂. 脳 szer. 脳 wys.) 400 脳 200 脳 250 mm mo偶na umi...
 • Pytanie nr 52036 - Zalet膮 sk艂adowania blokowego jest
 • Pytanie nr 52037 - Urz膮dzeniami przeznaczonymi do umieszczania paletowych jednostek 艂adunkowych na rega艂ach magazyno...
 • Pytanie nr 52038 - W magazynie na stojakach szczelinowych nale偶y umie艣ci膰
 • Pytanie nr 52039 - Kt贸re urz膮dzenie jest przedstawione na ilustracji?
 • Pytanie nr 52040 - Wska偶 wymiary palety ISO.
 • Pytanie nr 52041 - W贸zki na艂adowne kolebowe w procesie transportu w magazynach wykorzystywane s膮 do przemieszczania
 • Pytanie nr 52042 - Dokumentem potwierdzaj膮cym przyj臋cie zakupionego towaru do magazynu jest
 • Pytanie nr 52043 - Jak nale偶y post膮pi膰 z towarem przygotowywanym do sk艂adowania, kt贸rego opakowanie jest uszkodzone ...
 • Pytanie nr 52044 - Kt贸ry uk艂ad magazynu przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 52045 - Metod臋 FEFO wyda艅 magazynowych nale偶y zastosowa膰 w magazynie przechowuj膮cym
 • Pytanie nr 52046 - Odpowiedzialno艣膰 za powsta艂e szkody wynikaj膮ce z nieprawid艂owego przewo偶enia towaru spoczywa na...
 • Pytanie nr 52047 - Przedsi臋biorstwo stosuje koncepcj臋 dostaw w systemie Just in Time d膮偶膮c do
 • Pytanie nr 52048 - Oblicz wielko艣膰 wska藕nika rotacji zapas贸w w razach, je偶eli sprzeda偶 w danym roku wynios艂a 600 szt...
 • Pytanie nr 52049 - Spis z natury polega na
 • Pytanie nr 52050 - Opakowaniem jednostkowym jest
 • Pytanie nr 52051 - O jaki okres czasu przed艂u偶ona zosta艂a gwarancja na telewizor, je偶eli stwierdzono w nim usterk臋, ...
 • Pytanie nr 52052 - Ile wyniesie wska藕nik skupu opakowa艅, je偶eli w danym roku zu偶yto 8 000 szt. skrzy艅, a od odbiorc贸...
 • Pytanie nr 52053 - Wska偶 poprawn膮 kolejno艣膰 element贸w struktury kodu EAN-13.
 • Pytanie nr 52054 - Kt贸ry system informatyczny s艂u偶y do zarz膮dzania ruchem zapas贸w w magazynie?
 • Pytanie nr 52055 - Kt贸ry dokument nale偶y wystawi膰 w zwi膮zku z przesuni臋ciem wyrobu gotowego z magazynu A do magazynu...
 • Pytanie nr 52056 - Koszty amortyzacji w贸zka jezdniowego nale偶y zaliczy膰 do koszt贸w
 • Pytanie nr 52057 - 艢cie偶k臋 realizacji operacji produkcyjnych jako ci膮gu realizowanych zada艅 zwi膮zanych z wytworzenie...
 • Pytanie nr 52058 - Najmniejsz膮 jednostk膮 produkcyjn膮 zdoln膮 do samodzielnego dzia艂ania jest
 • Pytanie nr 52059 - Dobrem materialnym wytworzonym w procesie produkcji z przeznaczeniem na sprzeda偶 jest
 • Pytanie nr 52060 - Wyroby przemys艂u maszynowego podatne na korozj臋 powinny by膰 przechowywane w magazynach zamkni臋tyc...
 • Pytanie nr 52061 - System MRP dotyczy planowania
 • Pytanie nr 52062 - Zapas gromadzony w przedsi臋biorstwie podyktowany ocen膮 ryzyka wyst膮pienia prognoz spekulacyjnych ...
 • Pytanie nr 52063 - Korzystaj膮c z danych zawartych w tabeli, oblicz udzia艂 procentowy zapasu bie偶膮cego w ca艂kowitym z...
 • Pytanie nr 52064 - Substancje toksyczne, pochodz膮ce z produkcji przemys艂owej zaliczane s膮 do odpad贸w
 • Pytanie nr 52065 - Kt贸ry towar jest typowy dla dystrybucji intensywnej?
 • Pytanie nr 52066 - Ze wzgl臋du na liczb臋 po艣rednik贸w w poszczeg贸lnych ogniwach dystrybucji rozr贸偶nia si臋 kana艂y
 • Pytanie nr 52067 - Grupa przedsi臋biorstw wsp贸艂pracuj膮ca ze sob膮 w procesie realizacji dostaw od producent贸w do wielu...
 • Pytanie nr 52068 - G艂贸wnym celem dystrybucji jest zapewnienie jak najszybszego przebiegu procesu przep艂ywu produktu ...
 • Pytanie nr 52069 - Koncepcja polegaj膮ca na systemowym okre艣laniu potrzeb dystrybucyjnych i planowaniu popytu na prod...
 • Pytanie nr 52070 - System automatycznej identyfikacji RFID identyfikuje 艂adunki za pomoc膮 technik

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ