LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - CZERWIEC 2019 (test 2)

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 52031 - Do budowli magazynowych półotwartych należą
 • Pytanie nr 52032 - Mrożone warzywa należy przechowywać w magazynach
 • Pytanie nr 52033 - Który zapas ma na celu łagodzenie różnicy między przewidywanym zapotrzebowaniem a nagłym wzrostem...
 • Pytanie nr 52034 - Stan zapasów pozwalający na zachowanie ciągłości produkcji dla zakładu wynosi 70 sztuk puszek. Il...
 • Pytanie nr 52035 - Ile maksymalnie opakowań zbiorczych o wymiarach (dł. × szer. × wys.) 400 × 200 × 250 mm można umi...
 • Pytanie nr 52036 - Zaletą składowania blokowego jest
 • Pytanie nr 52037 - Urządzeniami przeznaczonymi do umieszczania paletowych jednostek ładunkowych na regałach magazyno...
 • Pytanie nr 52038 - W magazynie na stojakach szczelinowych należy umieścić
 • Pytanie nr 52039 - Które urządzenie jest przedstawione na ilustracji?
 • Pytanie nr 52040 - Wskaż wymiary palety ISO.
 • Pytanie nr 52041 - Wózki naładowne kolebowe w procesie transportu w magazynach wykorzystywane są do przemieszczania
 • Pytanie nr 52042 - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie zakupionego towaru do magazynu jest
 • Pytanie nr 52043 - Jak należy postąpić z towarem przygotowywanym do składowania, którego opakowanie jest uszkodzone ...
 • Pytanie nr 52044 - Który układ magazynu przedstawiono na schemacie?
 • Pytanie nr 52045 - Metodę FEFO wydań magazynowych należy zastosować w magazynie przechowującym
 • Pytanie nr 52046 - Odpowiedzialność za powstałe szkody wynikające z nieprawidłowego przewożenia towaru spoczywa na...
 • Pytanie nr 52047 - Przedsiębiorstwo stosuje koncepcję dostaw w systemie Just in Time dążąc do
 • Pytanie nr 52048 - Oblicz wielkość wskaźnika rotacji zapasów w razach, jeżeli sprzedaż w danym roku wyniosła 600 szt...
 • Pytanie nr 52049 - Spis z natury polega na
 • Pytanie nr 52050 - Opakowaniem jednostkowym jest
 • Pytanie nr 52051 - O jaki okres czasu przedłużona została gwarancja na telewizor, jeżeli stwierdzono w nim usterkę, ...
 • Pytanie nr 52052 - Ile wyniesie wskaźnik skupu opakowań, jeżeli w danym roku zużyto 8 000 szt. skrzyń, a od odbiorcó...
 • Pytanie nr 52053 - Wskaż poprawną kolejność elementów struktury kodu EAN-13.
 • Pytanie nr 52054 - Który system informatyczny służy do zarządzania ruchem zapasów w magazynie?
 • Pytanie nr 52055 - Który dokument należy wystawić w związku z przesunięciem wyrobu gotowego z magazynu A do magazynu...
 • Pytanie nr 52056 - Koszty amortyzacji wózka jezdniowego należy zaliczyć do kosztów
 • Pytanie nr 52057 - Ścieżkę realizacji operacji produkcyjnych jako ciągu realizowanych zadań związanych z wytworzenie...
 • Pytanie nr 52058 - Najmniejszą jednostką produkcyjną zdolną do samodzielnego działania jest
 • Pytanie nr 52059 - Dobrem materialnym wytworzonym w procesie produkcji z przeznaczeniem na sprzedaż jest
 • Pytanie nr 52060 - Wyroby przemysłu maszynowego podatne na korozję powinny być przechowywane w magazynach zamkniętyc...
 • Pytanie nr 52061 - System MRP dotyczy planowania
 • Pytanie nr 52062 - Zapas gromadzony w przedsiębiorstwie podyktowany oceną ryzyka wystąpienia prognoz spekulacyjnych ...
 • Pytanie nr 52063 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz udział procentowy zapasu bieżącego w całkowitym z...
 • Pytanie nr 52064 - Substancje toksyczne, pochodzące z produkcji przemysłowej zaliczane są do odpadów
 • Pytanie nr 52065 - Który towar jest typowy dla dystrybucji intensywnej?
 • Pytanie nr 52066 - Ze względu na liczbę pośredników w poszczególnych ogniwach dystrybucji rozróżnia się kanały
 • Pytanie nr 52067 - Grupa przedsiębiorstw współpracująca ze sobą w procesie realizacji dostaw od producentów do wielu...
 • Pytanie nr 52068 - Głównym celem dystrybucji jest zapewnienie jak najszybszego przebiegu procesu przepływu produktu ...
 • Pytanie nr 52069 - Koncepcja polegająca na systemowym określaniu potrzeb dystrybucyjnych i planowaniu popytu na prod...
 • Pytanie nr 52070 - System automatycznej identyfikacji RFID identyfikuje ładunki za pomocą technik

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ