LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 68791 - Zapis koloru RGB(255, 170, 129) odpowiada notacji
 • Pytanie nr 68792 - Zapis liczby siedem w systemie ósemkowym to
 • Pytanie nr 68793 - Brak informacji o parzystości liczby lub o znaku wyniku, wykonywanej operacji w ALU, może świadcz...
 • Pytanie nr 68794 - Funkcję bufora pomiędzy wolną pamięcią operacyjną a szybkim procesorem pełni pamięć
 • Pytanie nr 68795 - Procesory CISC charakteryzują się
 • Pytanie nr 68796 - Do przedstawionej na rysunku płyty głównej nie można podłączyć urządzenia wykorzystującego złącze...
 • Pytanie nr 68797 - Aby poprawić wydajność komputera, można w nim zamontować procesor obsługujący technologię Hyper-T...
 • Pytanie nr 68798 - Jaką rozdzielczość musi obsługiwać karta graficzna, aby oglądać na 23-calowym monitorze materiał ...
 • Pytanie nr 68799 - Użytkownik laptopa chce do niego podłączyć przedstawioną na rysunku kartę sieciową. Aby to było m...
 • Pytanie nr 68800 - Który procesor należy wykorzystać podczas montażu komputera osobistego na bazie płyty głównej Asu...
 • Pytanie nr 68801 - Aby możliwe było przesyłanie cyfrowego sygnału audio i wideo bez strat jakości z komputera do urz...
 • Pytanie nr 68802 - Aby uzyskać przepustowość na poziomie 4 GB/s w każdą stronę, należy zamontować w zestawie kompute...
 • Pytanie nr 68803 - W komputerze zamontowano nowy dysk twardy o pojemności 8 TB i podzielono go na 2 partycje, każda ...
 • Pytanie nr 68804 - W który rodzaj matrycy powinien być wyposażony monitor w modernizowanym zestawie komputerowym w p...
 • Pytanie nr 68805 - Partycją systemu Linux przechowującą tymczasowo dane w przypadku braku wolnej pamięci RAM jest
 • Pytanie nr 68806 - Administrator systemu Linux wylistował zawartość katalogu /home/szkoła w terminalu i uzyskał nast...
 • Pytanie nr 68807 - W systemie Windows za pomocą polecenia assoc można
 • Pytanie nr 68808 - Aby zapobiec nieautoryzowanym zmianom na koncie użytkownika w systemie Windows 7, 8 lub 10 wymaga...
 • Pytanie nr 68809 - Którą z opcji konfiguracji ustawień użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami w systemie Windows,...
 • Pytanie nr 68810 - Minimalną długość hasła użytkownika w systemie Windows można ustawić za pomocą polecenia
 • Pytanie nr 68811 - Rysunek przedstawia wynik wykonania programu
 • Pytanie nr 68812 - Administrator systemu Windows zauważył wyraźne spowolnienie pracy komputera spowodowane małą iloś...
 • Pytanie nr 68813 - Użytkownik systemu Windows za pomocą programu Cipher może
 • Pytanie nr 68814 - W dokumentacji technicznej procesora producent umieścił wyniki testu przeprowadzonego za pomocą p...
 • Pytanie nr 68815 - Prawo do modyfikowania kodu oprogramowania przez jego użytkownika daje licencja typu
 • Pytanie nr 68816 - Który typ licencji uprawnia do dowolnych modyfikacji, kopiowania oraz rozpowszechniania po uiszcz...
 • Pytanie nr 68817 - Transmisja interfejsem równoległym synchronicznym cechuje się tym, że
 • Pytanie nr 68818 - Który interfejs umożliwia korzystanie ze sterowników i oprogramowania systemu operacyjnego, zapew...
 • Pytanie nr 68819 - W skanerze z układami CIS elementem oświetlającym skanowany dokument jest
 • Pytanie nr 68820 - Aby zapobiec występowaniu różnic w kolorach między zeskanowanymi zdjęciami wyświetlanymi na monit...
 • Pytanie nr 68821 - Który przyrząd pomiarowy służy do sprawdzenia wartości napięć w zasilaczu?
 • Pytanie nr 68822 - Impulsator umożliwia testowanie uszkodzonych układów logicznych komputera między innymi przez
 • Pytanie nr 68823 - Użytkownik systemu Linux, chcąc przetestować dysk twardy pod kątem występowania na nim uszkodzony...
 • Pytanie nr 68824 - Za pomocą przedstawionego na rysunku urządzenia można przetestować działanie
 • Pytanie nr 68825 - Użytkownik ma problem z rozruchem systemu Windows. Aby to naprawić, uruchomił narzędzie System Im...
 • Pytanie nr 68826 - Za pomocą polecenia taskmgr użytkownik systemu Windows może
 • Pytanie nr 68827 - Do sprawdzania rozmiaru katalogu w systemie Linux służy polecenie
 • Pytanie nr 68828 - W systemie Windows po wydaniu polecenia systeminfo nie uzyska się informacji o
 • Pytanie nr 68829 - W strategii archiwizacji danych zwanej Dziadek - Ojciec - Syn na poziomie Dziadek wykonuje się ko...
 • Pytanie nr 68830 - Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ