LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 78771 - Pacjent traci przytomność podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym. Jako asystentka stomatolog...
 • Pytanie nr 78776 - Podczas rutynowego sprawdzania sprzętu w gabinecie stomatologicznym, zauważasz, że manometr do mi...
 • Pytanie nr 78784 - Rozpoznaj urządzenie do kontroli ciśnienia krwi na podstawie poniższego opisu: "Jest to urządzeni...
 • Pytanie nr 78800 - Pacjent pyta Cię o wpływ regularnego stosowania nici dentystycznych na zdrowie jamy ustnej. Wybie...
 • Pytanie nr 78808 - Podczas rutynowego badania stomatologicznego zauważasz u pacjenta niewyjaśnione obrażenia w jamie...
 • Pytanie nr 78811 - Podczas asystowania lekarzowi dentyście, zauważasz, że używa on narzędzia, które nie jest zgodne ...
 • Pytanie nr 78817 - Przygotowujesz gabinet do zabiegu wybielania zębów. Który z poniższych preparatów wybielających j...
 • Pytanie nr 78835 - Jakie informacje powinny znaleźć się na karcie pacjenta?
 • Pytanie nr 78836 - Przygotowujesz dokumentację medyczną pacjenta na zlecenie lekarza dentysty. Z jakiego powodu musi...
 • Pytanie nr 78839 - Przygotowujesz dokumentację medyczną dla pacjenta. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zgod...
 • Pytanie nr 78843 - Data Pacjent Zabieg Forma płatności 2022-02-01 Jan Kowalski Usuwanie zęba Karta ...
 • Pytanie nr 86020 - Podczas wykonywania swoich obowiązków, asystentka stomatologiczna zauważyła, że jeden z pacjentów...
 • Pytanie nr 86023 - W kontekście organizacji opieki zdrowotnej, określ, który z poniższych scenariuszy jest prawidłow...
 • Pytanie nr 86029 - Podmioty lecznicze w Polsce otrzymują finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Jakie są ...
 • Pytanie nr 86032 - Jesteś asystentką stomatologiczną i analizujesz przepisy prawa dotyczące finansowania podmiotów l...
 • Pytanie nr 86033 - Określ, który z poniższych układów jest odpowiedzialny za dostarczanie tlenu i składników odżywcz...
 • Pytanie nr 86039 - Narząd Funkcja A. Mięśnie żuchwy 1. Umożliwiają ruchy żuchwy B. Szczęki 2. Służą...
 • Pytanie nr 86046 - Określ, który z poniższych działań stanowi profilaktykę kwartarną w stomatologii.
 • Pytanie nr 86048 - Wskazane jest, aby gabinet dentystyczny był wyposażony w szereg podstawowych urządzeń. Które z po...
 • Pytanie nr 86049 - Wyposażenie Specjalność Aparat do RTG Endodoncja Ka...
 • Pytanie nr 86052 - Podczas przygotowywania gabinetu stomatologicznego do pracy, zauważasz, że na stole leżą różne ma...
 • Pytanie nr 86053 - Zgodnie z procedurami stomatologicznymi, podczas przygotowywania gabinetu do pracy musisz zwrócić...
 • Pytanie nr 86055 - Zwróć uwagę na poniższą tabelę przedstawiającą różne materiały stomatologiczne i ich przeznaczeni...
 • Pytanie nr 86062 - Przygotowujesz się do zapisania zużycia leków i materiałów po zakończonym dniu pracy w gabinecie ...
 • Pytanie nr 86073 - Zgodnie z przepisami prawa, jakie są obowiązki gabinetu dentystycznego w zakresie utylizacji odpa...
 • Pytanie nr 86074 - Przygotowujesz dokumentację dotyczącą przekazanych odpadów medycznych. Która z poniższych informa...
 • Pytanie nr 86077 - Rozważ następującą sytuację: Pacjent zgłasza się do gabinetu stomatologicznego z problemem braku ...
 • Pytanie nr 86078 - Pacjent zgłasza się do gabinetu stomatologicznego z bólem zęba. Po przeprowadzeniu badania, lekar...
 • Pytanie nr 86088 - Specjalność Podstawowe wyposażenie Ortodoncja Aparat RTG, aparat do zdjęć cefalometryc...
 • Pytanie nr 86093 - Podczas zabiegu stomatologicznego, lekarz dentysta poprosił Cię o przygotowanie mieszanki do wype...
 • Pytanie nr 86098 - Jesteś asystentką stomatologiczną i lekarz dentysta prosi Cię o zastosowanie koferdamu. Jaki jest...
 • Pytanie nr 86101 - Jako asystentka stomatologiczna, musisz zapewnić, że pole zabiegowe jest zawsze suche i widoczne ...
 • Pytanie nr 86102 - Podczas procedury stomatologicznej, pacjent nagle zaczyna kaszleć. Jakie powinno być Twoje natych...
 • Pytanie nr 86103 - Podczas przygotowywania zestawu koferdam, zauważasz, że jeden z klinów jest uszkodzony. Co powini...
 • Pytanie nr 86110 - Jakie są najważniejsze czynniki do uwzględnienia podczas porządkowania gabinetu dentystycznego po...
 • Pytanie nr 86122 - Załóż, że jesteś asystentką stomatologiczną i musisz sporządzić dokumentację elektroniczną dla ga...
 • Pytanie nr 86125 - Które z poniższych danych powinny być chronione w dokumentacji elektronicznej gabinetu dentystycz...
 • Pytanie nr 91294 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą kolejność działań podczas asystowania lekarzowi dentyście....
 • Pytanie nr 91295 - Podczas zabiegu stomatologicznego na leżącym pacjencie, lekarz dentysta prosi Cię o aspirację śli...
 • Pytanie nr 107003 - Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta? Wybierz najbardziej kompl...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ