LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 91513 - Opiekun medyczny Zadanie A Podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza B Podaw...
 • Pytanie nr 91531 - Jako opiekun medyczny, zauważasz, że osoba, którą opiekujesz, ma niepokojące siniaki i wydaje się...
 • Pytanie nr 91534 - Rozważ poniższą tabelę przedstawiającą różne rodzaje przemocy i odpowiednie reakcje. Która z poni...
 • Pytanie nr 91536 - Podczas wprowadzania danych do elektronicznej dokumentacji medycznej, natknąłeś się na problem z ...
 • Pytanie nr 91538 - Podczas wprowadzania danych do elektronicznej dokumentacji medycznej, zauważyłeś, że niektóre inf...
 • Pytanie nr 91540 - Podczas wprowadzania danych do elektronicznej dokumentacji medycznej, zauważyłeś, że pacjent ma a...
 • Pytanie nr 91545 - Który dokument jest odpowiedzialny za rejestrowanie szczepień pacjenta?
 • Pytanie nr 91551 - Podczas pomiaru tętna pacjenta zauważasz, że tętno jest nieregularne i przyspieszone. Jakie mogą ...
 • Pytanie nr 91556 - Pacjent, którego opiekujesz, ma problemy z poruszaniem się i wymaga pomocy w codziennych czynnośc...
 • Pytanie nr 91562 - Pacjent otrzymał 60 punktów na skali Barthel. Jaka jest interpretacja tego wyniku?
 • Pytanie nr 91564 - Która z poniższych czynności NIE jest oceniana w skali Barthel?
 • Pytanie nr 91566 - Pacjent, który jest pod Twoją opieką, jest w stanie samodzielnie wykonywać wiele czynności dnia c...
 • Pytanie nr 91567 - Otrzymałeś wyniki oceny funkcjonalnej pacjenta, które wykazały, że ma on problemy z poruszaniem s...
 • Pytanie nr 91588 - Opiekujesz się pacjentem z demencją, który często jest zdezorientowany i niespokojny. Jakie dział...
 • Pytanie nr 91592 - Załóżmy, że masz do czynienia z pacjentem, który nie jest w stanie samodzielnie utrzymać higieny ...
 • Pytanie nr 91594 - Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, musisz pamiętać o utrzymaniu kondy...
 • Pytanie nr 91598 - CzynnośćWykonanie Mycie rąkPrzed i po każdym kontakcie z pacjentem Zmiana pościeliCo najmni...
 • Pytanie nr 91601 - Podczas wykonywania czynności higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, pacjent skarży się ...
 • Pytanie nr 91604 - Podczas wykonywania czynności higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej zauważasz, że skóra ...
 • Pytanie nr 91630 - Podczas zmiany opatrunku na ranie, zauważasz, że rana jest głęboka i krwawi. Co robisz?
 • Pytanie nr 91638 - Jaki typ stomii jest stosowany w celu umożliwienia eliminacji moczu z organizmu, gdy pęcherz mocz...
 • Pytanie nr 91640 - Która z poniższych stomii jest zazwyczaj wykonywana w celu umożliwienia pacjentowi odżywiania się...
 • Pytanie nr 91641 - Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych wokół tracheostomii, zauważyłeś, że skóra pacjenta ...
 • Pytanie nr 91643 - Zabieg Ilość razy na dobę Pielęgnacja skóry wokół tracheostomii ...
 • Pytanie nr 91648 - W jaki sposób należy przycinać otwór w płytce bazy worka stomijnego?
 • Pytanie nr 91651 - Podczas wymiany worka na mocz, zauważasz, że worek jest pełny. Jakie jest najbezpieczniejsze post...
 • Pytanie nr 91654 - Podczas wymiany worka na mocz, zauważasz, że mocz pacjenta ma nieprawidłowy kolor. Co powinieneś ...
 • Pytanie nr 91657 - Rozważasz podanie leku doodbytniczo pacjentowi. Które z poniższych działań jest najmniej odpowied...
 • Pytanie nr 91659 - Lek Sposób podania Paracetamol Doustnie Insulina Podskórnie Nitrogliceryna ...
 • Pytanie nr 91664 - Podczas podawania leku przez układ oddechowy, pacjent nagle zaczyna kaszleć. Jakie jest najbardzi...
 • Pytanie nr 91673 - Lek Czas podania Paracetamol 8:00, 16:00 Metformina 7:00, 19:00 Atorwastaty...
 • Pytanie nr 91678 - Podczas pobierania krwi włośniczkowej z palca, który z poniższych palców NIE powinien być używany...
 • Pytanie nr 91682 - Typ testu Materiał do badania Test na obecność bakterii E.coli Wymaz z nosa Test ...
 • Pytanie nr 91690 - Jesteś opiekunem medycznym osoby z demencją. Jakie są najważniejsze czynniki, które powinieneś uw...
 • Pytanie nr 91694 - Osoba niesamodzielna Stan A Może wykonywać większość czynności, ale potrzebuje nadzoru...
 • Pytanie nr 91695 - Jakie jest znaczenie różnicowania osobistego zaangażowania opiekuna medycznego przy wykonywaniu c...
 • Pytanie nr 91696 - Podczas planowania czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej, które z poniższych ...
 • Pytanie nr 91699 - Podczas planowania czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej, jakie jest znaczeni...
 • Pytanie nr 91702 - Pacjent Typ sprzętu ortopedycznego Anna Wózek inwalidzki ...
 • Pytanie nr 91718 - Pacjent Stan emocjonalny Anna Zdezorientowana i przestraszona Jan Wściekły i agr...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ