LOGOWANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - II część egzaminu zawodowego
OPIS WYMAGAŃ Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Zakres wiadomości i umiejętności z przedsiębiorczości. Absolwent powinien umieć:

  • Rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
  • Rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • Identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta,
  • Analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • Sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • Rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,