LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 72797 - Fizjologicznym następstwem procesu starzenia się organizmu ludzkiego jest
 • Pytanie nr 72798 - 80-letnia pacjentka przebywa na oddziale ortopedycznym ze względu na złamanie miednicy. Z powodu ...
 • Pytanie nr 72799 - Na podstawie oceny w wybranych zakresach według skali Barthel, można stwierdzić, że pacjent
 • Pytanie nr 72800 - Która grupa problemów może wystąpić u podopiecznego chorego na niewyrównaną cukrzycę typu 1?
 • Pytanie nr 72801 - W trakcie spaceru w przyszpitalnym parku jeden z pacjentów chorujący na nadciśnienie tętnicze i c...
 • Pytanie nr 72802 - Na podstawie zamieszczonego opisu podopiecznej określ, w której z wymienionych czynności dnia cod...
 • Pytanie nr 72803 - Wskazaniem do ułożenia w pozycji wysokiej unieruchomionego w łóżku pacjenta jest
 • Pytanie nr 72804 - Przeciwwskazaniem do karmienia pacjenta przy pomocy łyżki stołowej jest
 • Pytanie nr 72805 - W planie opieki nad pacjentem z gorączką, który intensywnie poci się, należy uwzględnić między in...
 • Pytanie nr 72806 - Na oddziale urazowym przebywa pacjent unieruchomiony w łóżku z powodu złamania miednicy. Z której...
 • Pytanie nr 72807 - Podczas wykonywania toalety całego ciała w łóżku, wodę w misce należy zmienić zawsze, gdy jest on...
 • Pytanie nr 72808 - Pielęgniarka zleciła opiekunowi medycznemu oklepanie pleców pacjentowi unieruchomionemu w łóżku. ...
 • Pytanie nr 72809 - Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do ż...
 • Pytanie nr 72810 - W trakcie zmiany brudnych pieluchomajtek 87-letniemu pacjentowi, po zdjęciu spodni od piżamy pacj...
 • Pytanie nr 72811 - Zgodnie z algorytmem, zmianę dolnych warstw pościeli opiekun powinien rozpocząć od zakładania
 • Pytanie nr 72812 - Podczas wykonywania toalety krocza pacjentki należy zachować kolejność
 • Pytanie nr 72813 - Zgodnie z obowiązującymi zasadami, założenie pacjentowi czepca przeciwwszawiczego należy poprzedz...
 • Pytanie nr 72814 - W której kolejności należy prawidłowo zdjąć i założyć pacjentce z niedowładem prawej kończyny gór...
 • Pytanie nr 72815 - Pacjentka ma założony wyciąg bezpośredni na kończynie dolnej. W celu umożliwienia jej wypróżnieni...
 • Pytanie nr 72816 - Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od
 • Pytanie nr 72817 - W celu zmniejszenia obrzęku pacjentowi, bezpośrednio po stłuczeniu stawu skokowego ze zleconym pr...
 • Pytanie nr 72818 - W sytuacji, gdy pacjentka uskarżająca się na niesmak w ustach i ból gardła podczas połykania lekó...
 • Pytanie nr 72819 - W profilaktyce odleżyn u unieruchomionej w łóżku podopiecznej opiekun medyczny powinien dbać, by ...
 • Pytanie nr 72820 - Pacjent cierpiący na dysfagię w przebiegu choroby Parkinsona spożywa posiłki, pozostając w łóżku....
 • Pytanie nr 72821 - Pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn, w ciągu dnia opiekun ...
 • Pytanie nr 72822 - Które działania należy uwzględnić w usprawnianiu ruchowym przebywającej w środowisku domowym podo...
 • Pytanie nr 72823 - Niesamodzielny pacjent po otrzymaniu insuliny, podczas spożywania śniadania przysypia i zatrzymuj...
 • Pytanie nr 72824 - W trakcie toalety wieczornej pacjentka z założonym zgłębnikiem do żołądka uskarża się na uczucie ...
 • Pytanie nr 72825 - Którą z podanych informacji opiekun medyczny ma obowiązek przekazać pielęgniarce?
 • Pytanie nr 72826 - Brudną bieliznę pościelową pacjenta hospitalizowanego na oddziale chorób wewnętrznych z powodu za...
 • Pytanie nr 72827 - Przestrzegając praw pacjenta, opiekun medyczny wykonanie toalety ciała u przytomnego pacjenta na ...
 • Pytanie nr 72828 - Przygotowując do samoopieki pacjenta, u którego stwierdzono cukrzycę typu 1, opiekun powinien edu...
 • Pytanie nr 72829 - Pędzlowanie jamy ustnej ciężko chorego, u którego występują pleśniawki, należy wykonać z zastosow...
 • Pytanie nr 72830 - Pacjenta po udarze mózgu, z wiotkim niedowładem połowiczym prawostronnym, należy posadzić na wózk...
 • Pytanie nr 72831 - W opiece nad podopiecznym, u którego podczas wstawania z łóżka występują nagłe spadki ciśnienia, ...
 • Pytanie nr 72832 - Najbardziej pożądanym sposobem aktywizacji ruchowej dla przebywającego w domu 75-letniego mężczyz...
 • Pytanie nr 72833 - W celu przemieszczenia pacjenta z porażeniem kończyn dolnych i otyłością IIº należy użyć
 • Pytanie nr 72834 - Na oddział wewnętrzny została przyjęta niewidoma pacjentka. W ramach adaptacji do nowego miejsca ...
 • Pytanie nr 72835 - W sytuacji, gdy przebywający w środowisku domowym samotny podopieczny z wyłonioną przetoką jelita...
 • Pytanie nr 72836 - Po opróżnieniu i wymianie worka na mocz, w warunkach szpitalnych należy zużyty worek

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ