LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 71117 - Fizjologicznym następstwem procesu starzenia się organizmu ludzkiego jest
 • Pytanie nr 71118 - Afazja powoduje u pacjenta zaburzenia w zakresie
 • Pytanie nr 71119 - Podczas przyjęcia pacjentki do szpitala jej wskaźnik BMI wynosił 26. Z pomiaru wynika, że u kobie...
 • Pytanie nr 71120 - Pacjentkę, która ma wyłonioną stomię jelitową należy poinformować, aby po powrocie do domu przest...
 • Pytanie nr 71121 - Zaburzenia przemian metabolicznych w organizmie na skutek cukrzycy wpływają na ograniczenia odżyw...
 • Pytanie nr 71122 - Kobieta przyjęta do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej i duszności, jest bardzo niespokoj...
 • Pytanie nr 71123 - Pacjentka z wyłonioną stomią jelitową nie chce pomocy opiekuna podczas wymiany worka stomijnego i...
 • Pytanie nr 71124 - Pacjent z otępieniem przebywa od kilku dni na oddziale wewnętrznym. Kilkakrotnie w ciągu dnia zac...
 • Pytanie nr 71125 - W trakcie występowania u pacjentki wymiotów opiekun medyczny powinien
 • Pytanie nr 71126 - U 80-letniej kobiety występuje średni stopień nietrzymania moczu. Opiekun powinien zaproponować j...
 • Pytanie nr 71127 - Na podstawie zamieszczonego opisu pacjentki określ, w której z wymienionych czynności dnia codzie...
 • Pytanie nr 71128 - Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacje...
 • Pytanie nr 71129 - Do umycia krocza pacjentce niesamodzielnej, leżącej w łóżku, opiekun powinien przygotować podkład...
 • Pytanie nr 71130 - Wskazaniem do zastosowania zabiegów przeciwzapalnych z wykorzystaniem ciepła jest
 • Pytanie nr 71131 - Pacjent leżący w łóżku, podczas wykonywania u niego mycia głowy jest narażony przede wszystkim na...
 • Pytanie nr 71132 - Założenie czepca przeciwwszawiczego u pacjenta powinno być poprzedzone
 • Pytanie nr 71133 - Pacjentka ma założony wyciąg bezpośredni na kończynie dolnej. W celu umożliwienia chorej wypróżni...
 • Pytanie nr 71134 - Krocze pacjentki leżącej w łóżku opiekun medyczny powinien myć w kierunku
 • Pytanie nr 71135 - Do zaopatrzenia zagojonej przetoki jelitowej wyłonionej na jelicie grubym pacjentowi uskarżającem...
 • Pytanie nr 71136 - Podczas wykonywania toalety całego ciała u pacjentki leżącej w łóżku przebywającej na oddziale we...
 • Pytanie nr 71137 - Opiekun powinien rozpocząć zdejmowanie koszuli nocnej pacjentce z niedowładem połowiczym lewostro...
 • Pytanie nr 71138 - Pacjentka ma założone opatrunki na oczy. Pomagając jej w samodzielnym spożywaniu posiłku, opiekun...
 • Pytanie nr 71139 - Oklepywanie pleców pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z powodu infekcji układu oddechowego, opie...
 • Pytanie nr 71140 - Zgodnie z algorytmem podczas mycia twarzy niesamodzielnemu pacjentowi opiekun powinien kolejno um...
 • Pytanie nr 71141 - Zgodnie z algorytmem całkowitą zmianę bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu w łóżku opiekun po...
 • Pytanie nr 71142 - W przypadku pacjenta symulującego objawy chorobowe, ocenę częstotliwości oddechu opiekun powinien...
 • Pytanie nr 71143 - Dla pacjenta leżącego w łóżku, z zachowaną kontrolą zwieraczy cewki moczowej, opiekun powinien za...
 • Pytanie nr 71144 - Podczas wymiany jednoczęściowego worka stomijnego pacjentce siedzącej na wózku inwalidzkim, opiek...
 • Pytanie nr 71145 - Okład zimny (wysychający) założony na skórę podopiecznego powinien być
 • Pytanie nr 71146 - Pielęgnacja przeciwodleżynowa pacjenta z paraplegią, leżącego w łóżku, powinna polegać między inn...
 • Pytanie nr 71147 - Pacjentka chorująca na stwardnienie rozsiane ma wzmożone napięcie mięśniowe. W celu przeciwdziała...
 • Pytanie nr 71148 - Opiekun asekurując pacjenta z niedowładem lewostronnym podczas spaceru po korytarzu, powinien zna...
 • Pytanie nr 71149 - Pacjent cierpiący na dysfagię w przebiegu choroby Parkinsona spożywa posiłki, pozostając w łóżku....
 • Pytanie nr 71150 - W przypadku, gdy pacjent z powodu postępującego zwyrodnienia stawów ma zniekształcone i usztywnio...
 • Pytanie nr 71151 - W planie działań opiekuńczych dla podopiecznego w stadium umiarkowanym otępienia, wspomagających ...
 • Pytanie nr 71152 - Pacjent korzystający z wózka inwalidzkiego samodzielnie przesiada się z łóżka na wózek przy pomoc...
 • Pytanie nr 71153 - Które zajęcia aktywizujące powinien zorganizować opiekun słabosłyszącej pacjentce w podeszłym wie...
 • Pytanie nr 71154 - Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi pacjentowi leżącemu na oddziale szpitalnym,...
 • Pytanie nr 71155 - Podopieczna po raz pierwszy będzie samodzielnie wykonywała pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Opie...
 • Pytanie nr 71156 - Do którego worka opiekun medyczny powinien wyrzucić zużyte pieluchomajtki pacjenta z zakażeniem u...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ