LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.02

Przygotowanie i wydawanie da艅


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA HGT.2):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 2

HGT.02.2 - Podstawy 偶ywienia i gastronomii (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.02)

  1. charakteryzuje produkty i ich zastosowanie w gastronomii
 • rozr贸偶nia produkty podstawowe stosowane w gastronomii
 • rozpoznaje smak i wygl膮d zi贸艂 艣wie偶ych i suszonych
 • rozpoznaje przyprawy po smaku, zapachu i wygl膮dzie
 • rozr贸偶nia zbo偶a i produkty zbo偶owe, np. m膮ki i makarony (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia i nazywa ryby s艂odkowodne i morskie
 • rozr贸偶nia i nazywa owoce morza
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa
 • rozr贸偶nia rodzaje mi臋s i elementy tusz oraz podroby (wo艂owe, wieprzowe, jagni臋ce, ciel臋ce, drobiowe)
 • rozr贸偶nia rodzaje dziczyzny i ptactwa dzikiego (np. jele艅, sarna, dzik, przepi贸rka, ba偶ant, kuropatwa, perliczka, go艂膮b)
 • rozr贸偶nia rodzaje w臋dlin (suszone, w臋dzone, gotowane)
 • rozpoznaje sery (mi臋kkie, p贸艂twarde, twarde, ple艣niowe)
 • rozr贸偶nia wyroby mleczne (jogurty, 艣mietany, ma艣lanki)
 • okre艣la zastosowanie produkt贸w w procesie przygotowania potraw
  2. ocenia jako艣膰 偶ywno艣ci
 • ocenia produkty pod wzgl臋dem 艣wie偶o艣ci, smaku, zapachu, przydatno艣ci do spo偶ycia
 • ocenia wp艂yw warunk贸w transportu i przechowywania 偶ywno艣ci na jej jako艣膰
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.02 - rozr贸偶nia produkty, p贸艂produkty i wyroby gotowe stosowane podczas przygotowania potraw
 • okre艣la zastosowanie produkt贸w i p贸艂produkt贸w, wyrob贸w gotowych podczas przygotowania potraw, np. musztardy, octy, pikle i kiszonki
 • wskazuje parametry jako艣ciowe produkt贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych
  4. rozr贸偶nia metody utrwalania 偶ywno艣ci
 • klasyfikuje metody utrwalania 偶ywno艣ci
 • opisuje metody fizyczne, biologiczne, chemiczne i mieszane utrwalania 偶ywno艣ci
 • wskazuje wp艂yw metod utrwalania na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 偶ywno艣ci
 • identyfikuje stosowane metody utrwalania 偶ywno艣ci w p贸艂produktach i wyrobach spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la rol臋 sk艂adnik贸w pokarmowych i ich wp艂yw na organizm cz艂owieka
 • opisuje sk艂adniki pokarmowe
 • analizuje wp艂yw sk艂adnik贸w od偶ywczych na organizm cz艂owieka oraz na kompozycj臋 da艅
 • ocenia dob贸r sk艂adnik贸w pokarmowych w komponowaniu da艅
  6. planuje alternatywne sposoby 偶ywienia
 • rozr贸偶nia alternatywne sposoby 偶ywienia, w tym diety bezglutenowe, bezlaktozowe, wegetarianizm, weganizm, fleksitarianizm, pescowegetarianizm
 • komponuje zbilansowany posi艂ek i menu zgodnie z powy偶szymi dietami
  7. rozr贸偶nia procesy technologiczne stosowane podczas przygotowania potraw
 • rozr贸偶nia metody obr贸bki wst臋pnej i w艂a艣ciwej produkt贸w i p贸艂produkt贸w podczas przygotowania potraw
 • rozr贸偶nia nowoczesne techniki przygotowania potraw, w tym gotowanie w pr贸偶ni (sous vide), vacum, pacojet
 • dobiera proces technologiczny przygotowania potraw zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa, higieny pracy i ergonomii
  8. u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia podczas sporz膮dzania potraw
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane w gastronomii
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki wst臋pnej, termicznej, wyko艅czenia, dystrybucji i przechowywania
  9. charakteryzuje drobny sprz臋t gastronomiczny do przygotowania da艅
 • rozr贸偶nia drobny sprz臋t stosowany do sporz膮dzania potraw ze wzgl臋du na jego zastosowanie
 • dobiera drobny sprz臋t do sporz膮dzania okre艣lonych potraw
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci i 偶ywienia, w tym zasady HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System)
 • rozr贸偶nia systemy zarz膮dzania bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci i 偶ywienia
 • rozpoznaje zagro偶enia jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci i 偶ywienia podczas sporz膮dzania potraw
 • rozpoznaje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji i 艣wiadczeniu us艂ug w gastronomii
 • przestrzega zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju w gastronomii
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

HGT.02.3 - Przyjmowanie i magazynowanie 偶ywno艣ci (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT2)

  1. stosuje sprz臋t i aparatur臋 kontrolno- pomiarow膮 w zak艂adzie gastronomicznym
 • rozr贸偶nia sprz臋t i aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮 w zak艂adzie gastronomicznym
 • odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej w zak艂adzie gastronomicznym
 • por贸wnuje wyniki odczytu z obowi膮zuj膮cymi parametrami
  2. przestrzega zasad oceny jako艣ciowej 偶ywno艣ci
 • ocenia 偶ywno艣膰 pod wzgl臋dem jako艣ciowym
 • rozpoznaje wady jako艣ciowe 偶ywno艣ci
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT2 - dobiera warunki przechowywania 偶ywno艣ci w zak艂adzie gastronomicznym
 • klasyfikuje czynniki maj膮ce wp艂yw na przechowywan膮 偶ywno艣膰
 • rozr贸偶nia warunki przechowywania 偶ywno艣ci
 • wskazuje skutki nieprzestrzegania optymalnych warunk贸w przechowywania 偶ywno艣ci
  4. stosuje urz膮dzenia do przechowywania 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje urz膮dzenia stanowi膮ce wyposa偶enie pomieszcze艅 magazynowych 偶ywno艣ci
 • dobiera urz膮dzenia do rodzaju przechowywanej 偶ywno艣ci
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad przechowywania 偶ywno艣ci w warunkach optymalnych
 • rozmieszcza 偶ywno艣膰 w magazynach w warunkach optymalnych zgodnie z warunkami zapewniaj膮cymi jej trwa艂o艣膰 i bezpiecze艅stwo
 • przestrzega optymalnych warunk贸w przechowywania 偶ywno艣ci w zak艂adzie gastronomicznym
 • stosuje zasady FIFO (First In, First Out)
 • wskazuje skutki nieprzestrzegania optymalnych warunk贸w przechowywania 偶ywno艣ci
  6. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci i 偶ywienia podczas magazynowania
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych podczas magazynowania 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje zagro偶enia jako艣ci 偶ywno艣ci i 偶ywienia podczas magazynowania 偶ywno艣ci
 • zapobiega zagro偶eniom maj膮cym wp艂yw na jako艣膰 i bezpiecze艅stwo zdrowotne 偶ywno艣ci podczas magazynowania
 • przestrzega zasad systemu analizy zagro偶e艅 i krytycznych punkt贸w kontroli 鈥 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz dobrej praktyki higienicznej 鈥 GHP (Good Hygienic Practice)

HGT.02.4 - Przygotowanie da艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.2)

  1. stosuje terminologi臋 mi臋dzynarodow膮 w艂a艣ciw膮 dla gastronomii
 • rozr贸偶nia nazwy stosowane w terminologii kuchennej, np. dotycz膮ce technik krojenia, bulion贸w, sos贸w podstawowych, stopni wysma偶enia mi臋s, technik kulinarnych
 • rozr贸偶nia nazwy stosowane w terminologii cukierniczej, np. chantilly, cr猫me p芒tissi猫re, cr猫me anglaise, merengue
  2. stosuje receptury gastronomiczne
 • rozr贸偶nia elementy receptury gastronomicznej, w tym normatyw surowcowy
 • oblicza na podstawie receptur zapotrzebowanie na produkty do przygotowania potraw
 • odwa偶a i odmierza sk艂adniki na podstawie receptur
 • odwa偶a i odmierza gramatur臋 porcji potraw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szacuje koszty przygotowania potraw (foodcost)
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.2 - stosuje metody i techniki przygotowania da艅
 • rozr贸偶nia techniki obr贸bki termicznej sporz膮dzania potraw, w tym blanszowanie, gotowanie, konfitowanie, sma偶enie, grillowanie, duszenie, pieczenie, parowanie i gotowanie w niskich temperaturach oraz w臋dzenie
 • dobiera metody i techniki przygotowania da艅 w zale偶no艣ci od zastosowanych produkt贸w
 • dobiera metody i techniki stosowane podczas przygotowania da艅 dietetycznych, w tym gotowanie w wodzie lub na parze (sous vide)
 • przewiduje zagro偶enia dla przebiegu procesu technologicznego, a w razie konieczno艣ci wprowadza dzia艂ania koryguj膮ce podczas przygotowania da艅
  4. dobiera produkty do przygotowania da艅
 • wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 brudn膮 produkt贸w stosowanych do przygotowania potraw, w tym sortowanie, mycie, oczyszczanie, p艂ukanie
 • wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 czyst膮 produkt贸w stosowanych do przygotowania potraw, w tym krojenie, rozdrabnianie, mieszanie, formowanie
 • zapobiega niekorzystnym zmianom w produktach zachodz膮cym podczas obr贸bki wst臋pnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przyprawy i zio艂a do przygotowania potraw
 • dobiera przyprawy i zio艂a, w tym zio艂a 艣wie偶e i suszone, krajowe i egzotyczne, kwiaty jadalne, mikrozio艂a do sporz膮dzania okre艣lonej potrawy
 • przetwarza 艣wie偶e zio艂a, np. susz膮c, przygotowuj膮c oleje smakowe, pesto, pasty
 • komponuje klasyczne mieszanki przypraw, np. bouquet garni, curry, garam masala, pi臋膰 smak贸w
  6. stosuje t艂uszcze do przygotowania da艅
 • wskazuje zasady doboru t艂uszcz贸w do rodzaju dania
 • dobiera rodzaj t艂uszczu do sma偶enia okre艣lonych da艅, w tym oleje ro艣linne, mas艂o 艣wie偶e klarowane, smalec, oliwa, frytura
 • rozpoznaje zmiany korzystne i niekorzystne zachodz膮ce w t艂uszczach podczas obr贸bki cieplnej
 • zapobiega niekorzystnym zmianom zachodz膮cym w t艂uszczach podczas obr贸bki cieplnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera t艂uszcze do przygotowania da艅 z uwzgl臋dnieniem ich pochodzenia, funkcji technologicznych i konsystencji
 • dobiera t艂uszcze do przygotowania da艅 zgodnie z receptur膮
  7. przygotowuje elementy da艅 z warzyw, owoc贸w i grzyb贸w
 • kroi i rozdrabnia warzywa, owoce i grzyby, stosuj膮c r贸偶ne techniki, takie jak: macedoine, julienne, brunoise, concasse, chiffonade
 • przygotowuje zupy, w tym barszcz, minestrone, grzybow膮, ch艂odniki warzywne i owocowe oraz kremy
 • przygotowuje sorbety
 • przygotowuje pur茅e warzywne i owocowe przecierane lub mielone (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje gratin, np. ziemniaczane, selerowe
 • przygotowuje sur贸wki (np. z marchewki, z selera, z kapusty, mizeri臋, coleslaw)
 • przygotowuje sa艂atki (np. cezar, nicejsk膮, caprese, rosyjsk膮, waldorf)
 • przygotowuje pasty warzywne (np. humus, z fasoli)
 • garniruje potrawy
  8. przygotowuje zupy
 • dobiera sprz臋t i produkty potrzebne do przygotowania zup
 • dobiera elementy tusz, drobiu, ryb, skorupiak贸w oraz warzywa i zio艂a do zup
 • przygotowuje wywar z ciel臋ciny na ko艣ciach, bulion wo艂owy i z kurczaka, ryb, skorupiak贸w i wywar z warzyw
 • dobiera wywary do przygotowywanych zup (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje zupy, w tym ros贸艂 (np. z kurczaka, z ba偶anta, z kr贸lika, z pieczonej kaczki), kremy (np. pomidorowy, selerowy, z broku艂贸w), bisque (np. z krewetek, z rak贸w), zupy tradycyjne (np. og贸rkow膮, krupnik, cebulow膮, 偶ur)
  9. przygotowuje dania z jaj i przetwor贸w mlecznych
 • okre艣la zastosowanie ser贸w w zale偶no艣ci od ich rodzaju
 • przygotowuje dania z jaj, w tym jajko gotowane, jajecznic臋, omlet, sadzone, poche, confit
 • przygotowuje dania z jaj i przetwor贸w mlecznych, w tym koktajle, lody, kremy, sosy (np. zabaglione)
 • stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego gotowanie, ubijanie, parowanie, pieczenie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przygotowuje podstawowe desery
 • przygotowuje elementy deser贸w, w tym chantilly, cr猫me p芒tissi猫re, cr猫me anglaise, merengue (beza), lody, sorbety
 • stosuje r贸偶ne techniki przygotowania deser贸w, w tym flambirowanie, temperowanie czekolady, 偶elowanie, ucieranie, ubijanie, sma偶enie, pieczenie, mro偶enie, napowietrzanie
 • dekoruje desery stosuj膮c owoce, czekolad臋, zio艂a i kwiaty jadalne
  11. przygotowuje wyroby ciastkarskie
 • planuje etapy przygotowania wyrob贸w ciastkarskich, w tym 艂膮czenie sk艂adnik贸w, wypiek, dekorowanie
 • przygotowuje wyroby ciastkarskie (np. ciasta kruche, dro偶d偶owe, biszkoptowe, francuskie) stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego
 • dekoruje wyroby ciastkarskie stosuj膮c posypki, polew臋 kakaow膮, owoce, czekolad臋, marcepan, 偶ele smakowe
  12. przygotowuje dania z m膮ki, kasz i ry偶u
 • planuje etapy przygotowania da艅 z m膮ki, kasz, ry偶u, w tym obr贸bk臋 wst臋pn膮 i ciepln膮 kasz i ry偶u, wyr贸b makaronu
 • dobiera sprz臋t i produkty niezb臋dne do wykonania da艅
 • rozpoznaje rodzaje m膮ki w zale偶no艣ci od rodzaju produkt贸w lub ziarna, w tym glutenowa, pszenna, orkiszowa, owsiana i bezglutenowa (np. kukurydziana i ry偶owa)
 • dobiera rodzaj i typ m膮ki do przygotowywanej potrawy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dania z m膮ki, kasz i ry偶u (np. makarony, ravioli, pierogi, nale艣niki, risotto, kaszotto, kluski, kluski z ciasta parzonego) stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego
  13. przygotowuje dania z mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i dziczyzny
 • dobiera sprz臋t i produkty potrzebne do wykonania da艅 z mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i dziczyzny
 • planuje etapy wykonania da艅 z mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i dziczyzny
 • rozr贸偶nia elementy p贸艂tuszy zwierz膮t rze藕nych i dziczyzny
 • przygotowuje elementy p贸艂tuszy do obr贸bki termicznej, w tym oczyszczanie z b艂on, trybowanie, porcjowanie, wi膮zanie element贸w mi臋sa sznurkiem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rodzaj mi臋sa, w tym wo艂owe, wieprzowe, ciel臋ce, jagni臋ce i dziczyzn臋 do rodzaju przygotowywanego dania
 • wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 mi臋sa w tym porcjowanie, formowanie oraz zabiegi dodatkowe (np. szpikowanie, peklowanie, marynowanie, w臋dzenie)
 • dobiera rodzaj porcjowania i rozdrabniania mi臋sa do rodzaju potrawy (np. steki, tatar, gulasz, piecze艅)
 • przygotowuje dania z mi臋sa zwierz膮t rze藕nych i dziczyzny, w tym. steki z r贸偶nych element贸w mi臋sa (z pol臋dwicy, z rostbefu, z antrykotu), piecze艅 (udziec, 偶ebro, comber), potrawy duszone (偶eberka, strogonow, gulasz, zrazy, sztuk臋 ciel臋c膮) stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego, takie jak gotowanie, sma偶enie, duszenie, pieczenie, grillowanie, gotowanie w pr贸偶ni (sous vide), sma偶enie kr贸tkie (stir fry), metod膮 confitowania (confit)
  14. przygotowuje dania z drobiu i ptactwa dzikiego
 • przygotowuje drobny sprz臋t i produkty potrzebne do wykonania da艅 z drobiu i ptactwa dzikiego
 • wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 drobiu i ptactwa dzikiego mycie, rozbi贸r, formowanie
 • przygotowuje marynaty i nadzienie stosowane do potraw z drobiu
 • uzasadnia dob贸r techniki obr贸bki termicznej do r贸偶nych element贸w drobiu: gotowanie 鈥 bulion z wszystkich element贸w drobiu, sma偶enie 鈥 pier艣 i w膮tr贸bka, confit 鈥 udko, pieczenie 鈥 w ca艂o艣ci, skrzyde艂ka, udko, sous vide 鈥 pier艣 i udko kaczki, go艂臋bia, grillowanie 鈥 pier艣 z kurczaka i indyka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dania z drobiu i ptactwa dzikiego (np. udo kaczki confit, kurczak pieczony, rolady, udo g臋si duszone, perliczka pieczona w ca艂o艣ci, kotlet z piersi kurczaka lub indyka) stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego
  15. przygotowuje dania z ryb i owoc贸w morza
 • przygotowuje sprz臋t i produkty potrzebne do wykonania da艅 z ryb i owoc贸w morza
 • wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 ryb, w tym sprawdzenie 艣wie偶o艣ci, mycie, usuwanie 艂usek, filetowanie, usuwanie o艣ci, porcjowanie
 • wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 owoc贸w morza, w tym sprawdzenie 艣wie偶o艣ci, oczyszczanie
 • uzasadnia dob贸r techniki obr贸bki termicznej do rodzaju potrawy: gotowanie 鈥 zupa rybna i ryby na parze, sma偶enie 鈥 dorsz, 艂oso艣, pstr膮g, sola, tu艅czyk, duszenie 鈥 mule, pieczenie ryb 鈥 w soli, w pergaminie, grillowanie ryb i owoc贸w morza w ca艂o艣ci i elementach (np. dorada, pstr膮g, o艣miornica, krewetki, kalmary), sous vide 鈥 艂oso艣, dorsz, stir fry 鈥 krewetki, kalmary (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dania z ryb i owoc贸w morza, w tym ryby i owoce morza na surowo (np. tatar, ostrygi, carpaccio), marynowane (np. gravlax, ceviche), zupa rybna, musy z ryby, ryby w galarecie, grillowany lub sma偶ony stek z tu艅czyka 艣rednio wysma偶ony (medium rare), sma偶ony filet z dorsza lub ca艂a ryba (np. g艂adzica, fl膮dra), krewetki sma偶one, stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego
  16. przygotowuje sosy
 • dobiera sprz臋t i produkty potrzebne do przygotowania sos贸w
 • przygotowuje ko艣ci i elementy tusz, warzywa i zio艂a do przygotowania wywaru z ciel臋ciny, drobiowego, rybnego, warzywnego
 • przygotowuje sosy podstawowe w tym beszamel, demi-glace, b茅arnaise, holenderski, beurre blanc
 • przygotowuje sosy dodatkowe (np. salsa, pesto zio艂owe, salsa verde, sos vierge) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje winegret (np. winegret podstawowy, cytrynowy, octowy, musztardowy) i dipy (np. majonez, sos tatarski, tzatziki, chutney)
  17. przygotowuje przystawki
 • dobiera drobny sprz臋t i 艣rodki spo偶ywcze oraz produkty potrzebne do przygotowania przek膮sek
 • przygotowuje przystawki w zale偶no艣ci od temperatury podawania (zimne i gor膮ce) i produktu z kt贸rego je wykonano (mi臋s, drobiu, warzyw, jaj, ser贸w, ryb, owoc贸w morza), stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki procesu technologicznego (np. tatar, carpaccio, pieczone warzywa, sa艂atka z burak贸w z kozim serem, jajko po florenty艅sku, surowe warzywa (crudit茅s), ryby marynowane, owoce morza gotowane lub z patelni, w膮tr贸bka sma偶ona i pasztet (p芒t茅))
  18. przygotowuje dania dietetyczne i wegetaria艅skie
 • dobiera produkty niezb臋dne do wykonania da艅 w zale偶no艣ci od odmiany wegetarianizmu i rodzaju diety
 • stosuje zamienno艣膰 produkt贸w
 • wykonuje dania dietetyczne i wegetaria艅skie w zale偶no艣ci od wykluczenia r贸偶nych produkt贸w z diety (np. pierogi, placki z cukinii, zapiekank臋 z bak艂a偶ana), stosuj膮c r贸偶ne metody i techniki wykonywania potraw)
  19. charakteryzuje dania kuchni r贸偶nych narod贸w
 • opisuje tradycyjne produkty kuchni polskiej, w艂oskiej, francuskiej, greckiej, rosyjskiej, w臋gierskiej, hiszpa艅skiej, japo艅skiej, tajskiej, chi艅skiej i indyjskiej
 • opisuje dania charakterystyczne dla kuchni r贸偶nych narod贸w (np. polskiej, w艂oskiej, francuskiej, greckiej, rosyjskiej, w臋gierskiej, hiszpa艅skiej, japo艅skiej, tajskiej, chi艅skiej i indyjskiej)
  20. rozpoznaje zmiany zachodz膮ce w produktach spo偶ywczych podczas przygotowania da艅
 • dokonuje oceny organoleptycznej da艅 na poszczeg贸lnych etapach procesu technologicznego
 • wskazuje zmiany, jakie zachodz膮 w produktach spo偶ywczych podczas poszczeg贸lnych proces贸w obr贸bki technologicznej w tym utlenianie si臋 mi臋sa, ryb, warzyw i owoc贸w, reakcja Maillarda
 • zapobiega niekorzystnym zmianom zachodz膮cym w produktach podczas przygotowania da艅 <