LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.02

Przygotowanie i wydawanie dań


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody związane z kwalifikacją HGT.2
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 2

HGT.02.2 - Podstawy żywienia i gastronomii (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.02)

  1. charakteryzuje produkty i ich zastosowanie w gastronomii
 • rozróżnia produkty podstawowe stosowane w gastronomii
 • rozpoznaje smak i wygląd ziół świeżych i suszonych
 • rozpoznaje przyprawy po smaku, zapachu i wyglądzie
 • rozróżnia zboża i produkty zbożowe, np. mąki i makarony (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia i nazywa ryby słodkowodne i morskie
 • rozróżnia i nazywa owoce morza
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa
 • rozróżnia rodzaje mięs i elementy tusz oraz podroby (wołowe, wieprzowe, jagnięce, cielęce, drobiowe)
 • rozróżnia rodzaje dziczyzny i ptactwa dzikiego (np. jeleń, sarna, dzik, przepiórka, bażant, kuropatwa, perliczka, gołąb)
 • rozróżnia rodzaje wędlin (suszone, wędzone, gotowane)
 • rozpoznaje sery (miękkie, półtwarde, twarde, pleśniowe)
 • rozróżnia wyroby mleczne (jogurty, śmietany, maślanki)
 • określa zastosowanie produktów w procesie przygotowania potraw
  2. ocenia jakość żywności
 • ocenia produkty pod względem świeżości, smaku, zapachu, przydatności do spożycia
 • ocenia wpływ warunków transportu i przechowywania żywności na jej jakość
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.02 - rozróżnia produkty, półprodukty i wyroby gotowe stosowane podczas przygotowania potraw
 • określa zastosowanie produktów i półproduktów, wyrobów gotowych podczas przygotowania potraw, np. musztardy, octy, pikle i kiszonki
 • wskazuje parametry jakościowe produktów, półproduktów i wyrobów gotowych
  4. rozróżnia metody utrwalania żywności
 • klasyfikuje metody utrwalania żywności
 • opisuje metody fizyczne, biologiczne, chemiczne i mieszane utrwalania żywności
 • wskazuje wpływ metod utrwalania na jakość i trwałość żywności
 • identyfikuje stosowane metody utrwalania żywności w półproduktach i wyrobach spożywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa rolę składników pokarmowych i ich wpływ na organizm człowieka
 • opisuje składniki pokarmowe
 • analizuje wpływ składników odżywczych na organizm człowieka oraz na kompozycję dań
 • ocenia dobór składników pokarmowych w komponowaniu dań
  6. planuje alternatywne sposoby żywienia
 • rozróżnia alternatywne sposoby żywienia, w tym diety bezglutenowe, bezlaktozowe, wegetarianizm, weganizm, fleksitarianizm, pescowegetarianizm
 • komponuje zbilansowany posiłek i menu zgodnie z powyższymi dietami
  7. rozróżnia procesy technologiczne stosowane podczas przygotowania potraw
 • rozróżnia metody obróbki wstępnej i właściwej produktów i półproduktów podczas przygotowania potraw
 • rozróżnia nowoczesne techniki przygotowania potraw, w tym gotowanie w próżni (sous vide), vacum, pacojet
 • dobiera proces technologiczny przygotowania potraw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii
  8. użytkuje maszyny i urządzenia podczas sporządzania potraw
 • rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w gastronomii
 • dobiera maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej, termicznej, wykończenia, dystrybucji i przechowywania
  9. charakteryzuje drobny sprzęt gastronomiczny do przygotowania dań
 • rozróżnia drobny sprzęt stosowany do sporządzania potraw ze względu na jego zastosowanie
 • dobiera drobny sprzęt do sporządzania określonych potraw
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, w tym zasady HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System)
 • rozróżnia systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia
 • rozpoznaje zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas sporządzania potraw
 • rozpoznaje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji i świadczeniu usług w gastronomii
 • przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju w gastronomii
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyjaśnia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

HGT.02.3 - Przyjmowanie i magazynowanie żywności (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT2)

  1. stosuje sprzęt i aparaturę kontrolno- pomiarową w zakładzie gastronomicznym
 • rozróżnia sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładzie gastronomicznym
 • odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej w zakładzie gastronomicznym
 • porównuje wyniki odczytu z obowiązującymi parametrami
  2. przestrzega zasad oceny jakościowej żywności
 • ocenia żywność pod względem jakościowym
 • rozpoznaje wady jakościowe żywności
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT2 - dobiera warunki przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym
 • klasyfikuje czynniki mające wpływ na przechowywaną żywność
 • rozróżnia warunki przechowywania żywności
 • wskazuje skutki nieprzestrzegania optymalnych warunków przechowywania żywności
  4. stosuje urządzenia do przechowywania żywności
 • rozpoznaje urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych żywności
 • dobiera urządzenia do rodzaju przechowywanej żywności
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad przechowywania żywności w warunkach optymalnych
 • rozmieszcza żywność w magazynach w warunkach optymalnych zgodnie z warunkami zapewniającymi jej trwałość i bezpieczeństwo
 • przestrzega optymalnych warunków przechowywania żywności w zakładzie gastronomicznym
 • stosuje zasady FIFO (First In, First Out)
 • wskazuje skutki nieprzestrzegania optymalnych warunków przechowywania żywności
  6. przestrzega procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia podczas magazynowania
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych podczas magazynowania żywności
 • rozpoznaje zagrożenia jakości żywności i żywienia podczas magazynowania żywności
 • zapobiega zagrożeniom mającym wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności podczas magazynowania
 • przestrzega zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) oraz dobrej praktyki higienicznej – GHP (Good Hygienic Practice)

HGT.02.4 - Przygotowanie dań (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.2)

  1. stosuje terminologię międzynarodową właściwą dla gastronomii
 • rozróżnia nazwy stosowane w terminologii kuchennej, np. dotyczące technik krojenia, bulionów, sosów podstawowych, stopni wysmażenia mięs, technik kulinarnych
 • rozróżnia nazwy stosowane w terminologii cukierniczej, np. chantilly, crème pâtissière, crème anglaise, merengue
  2. stosuje receptury gastronomiczne
 • rozróżnia elementy receptury gastronomicznej, w tym normatyw surowcowy
 • oblicza na podstawie receptur zapotrzebowanie na produkty do przygotowania potraw
 • odważa i odmierza składniki na podstawie receptur
 • odważa i odmierza gramaturę porcji potraw (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szacuje koszty przygotowania potraw (foodcost)
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.2 - stosuje metody i techniki przygotowania dań
 • rozróżnia techniki obróbki termicznej sporządzania potraw, w tym blanszowanie, gotowanie, konfitowanie, smażenie, grillowanie, duszenie, pieczenie, parowanie i gotowanie w niskich temperaturach oraz wędzenie
 • dobiera metody i techniki przygotowania dań w zależności od zastosowanych produktów
 • dobiera metody i techniki stosowane podczas przygotowania dań dietetycznych, w tym gotowanie w wodzie lub na parze (sous vide)
 • przewiduje zagrożenia dla przebiegu procesu technologicznego, a w razie konieczności wprowadza działania korygujące podczas przygotowania dań
  4. dobiera produkty do przygotowania dań
 • wykonuje obróbkę wstępną brudną produktów stosowanych do przygotowania potraw, w tym sortowanie, mycie, oczyszczanie, płukanie
 • wykonuje obróbkę wstępną czystą produktów stosowanych do przygotowania potraw, w tym krojenie, rozdrabnianie, mieszanie, formowanie
 • zapobiega niekorzystnym zmianom w produktach zachodzącym podczas obróbki wstępnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przyprawy i zioła do przygotowania potraw
 • dobiera przyprawy i zioła, w tym zioła świeże i suszone, krajowe i egzotyczne, kwiaty jadalne, mikrozioła do sporządzania określonej potrawy
 • przetwarza świeże zioła, np. susząc, przygotowując oleje smakowe, pesto, pasty
 • komponuje klasyczne mieszanki przypraw, np. bouquet garni, curry, garam masala, pięć smaków
  6. stosuje tłuszcze do przygotowania dań
 • wskazuje zasady doboru tłuszczów do rodzaju dania
 • dobiera rodzaj tłuszczu do smażenia określonych dań, w tym oleje roślinne, masło świeże klarowane, smalec, oliwa, frytura
 • rozpoznaje zmiany korzystne i niekorzystne zachodzące w tłuszczach podczas obróbki cieplnej
 • zapobiega niekorzystnym zmianom zachodzącym w tłuszczach podczas obróbki cieplnej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera tłuszcze do przygotowania dań z uwzględnieniem ich pochodzenia, funkcji technologicznych i konsystencji
 • dobiera tłuszcze do przygotowania dań zgodnie z recepturą
  7. przygotowuje elementy dań z warzyw, owoców i grzybów
 • kroi i rozdrabnia warzywa, owoce i grzyby, stosując różne techniki, takie jak: macedoine, julienne, brunoise, concasse, chiffonade
 • przygotowuje zupy, w tym barszcz, minestrone, grzybową, chłodniki warzywne i owocowe oraz kremy
 • przygotowuje sorbety
 • przygotowuje purée warzywne i owocowe przecierane lub mielone (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje gratin, np. ziemniaczane, selerowe
 • przygotowuje surówki (np. z marchewki, z selera, z kapusty, mizerię, coleslaw)
 • przygotowuje sałatki (np. cezar, nicejską, caprese, rosyjską, waldorf)
 • przygotowuje pasty warzywne (np. humus, z fasoli)
 • garniruje potrawy
  8. przygotowuje zupy
 • dobiera sprzęt i produkty potrzebne do przygotowania zup
 • dobiera elementy tusz, drobiu, ryb, skorupiaków oraz warzywa i zioła do zup
 • przygotowuje wywar z cielęciny na kościach, bulion wołowy i z kurczaka, ryb, skorupiaków i wywar z warzyw
 • dobiera wywary do przygotowywanych zup (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje zupy, w tym rosół (np. z kurczaka, z bażanta, z królika, z pieczonej kaczki), kremy (np. pomidorowy, selerowy, z brokułów), bisque (np. z krewetek, z raków), zupy tradycyjne (np. ogórkową, krupnik, cebulową, żur)
  9. przygotowuje dania z jaj i przetworów mlecznych
 • określa zastosowanie serów w zależności od ich rodzaju
 • przygotowuje dania z jaj, w tym jajko gotowane, jajecznicę, omlet, sadzone, poche, confit
 • przygotowuje dania z jaj i przetworów mlecznych, w tym koktajle, lody, kremy, sosy (np. zabaglione)
 • stosując różne metody i techniki procesu technologicznego gotowanie, ubijanie, parowanie, pieczenie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przygotowuje podstawowe desery
 • przygotowuje elementy deserów, w tym chantilly, crème pâtissière, crème anglaise, merengue (beza), lody, sorbety
 • stosuje różne techniki przygotowania deserów, w tym flambirowanie, temperowanie czekolady, żelowanie, ucieranie, ubijanie, smażenie, pieczenie, mrożenie, napowietrzanie
 • dekoruje desery stosując owoce, czekoladę, zioła i kwiaty jadalne
  11. przygotowuje wyroby ciastkarskie
 • planuje etapy przygotowania wyrobów ciastkarskich, w tym łączenie składników, wypiek, dekorowanie
 • przygotowuje wyroby ciastkarskie (np. ciasta kruche, drożdżowe, biszkoptowe, francuskie) stosując różne metody i techniki procesu technologicznego
 • dekoruje wyroby ciastkarskie stosując posypki, polewę kakaową, owoce, czekoladę, marcepan, żele smakowe
  12. przygotowuje dania z mąki, kasz i ryżu
 • planuje etapy przygotowania dań z mąki, kasz, ryżu, w tym obróbkę wstępną i cieplną kasz i ryżu, wyrób makaronu
 • dobiera sprzęt i produkty niezbędne do wykonania dań
 • rozpoznaje rodzaje mąki w zależności od rodzaju produktów lub ziarna, w tym glutenowa, pszenna, orkiszowa, owsiana i bezglutenowa (np. kukurydziana i ryżowa)
 • dobiera rodzaj i typ mąki do przygotowywanej potrawy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dania z mąki, kasz i ryżu (np. makarony, ravioli, pierogi, naleśniki, risotto, kaszotto, kluski, kluski z ciasta parzonego) stosując różne metody i techniki procesu technologicznego
  13. przygotowuje dania z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny
 • dobiera sprzęt i produkty potrzebne do wykonania dań z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny
 • planuje etapy wykonania dań z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny
 • rozróżnia elementy półtuszy zwierząt rzeźnych i dziczyzny
 • przygotowuje elementy półtuszy do obróbki termicznej, w tym oczyszczanie z błon, trybowanie, porcjowanie, wiązanie elementów mięsa sznurkiem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rodzaj mięsa, w tym wołowe, wieprzowe, cielęce, jagnięce i dziczyznę do rodzaju przygotowywanego dania
 • wykonuje obróbkę wstępną mięsa w tym porcjowanie, formowanie oraz zabiegi dodatkowe (np. szpikowanie, peklowanie, marynowanie, wędzenie)
 • dobiera rodzaj porcjowania i rozdrabniania mięsa do rodzaju potrawy (np. steki, tatar, gulasz, pieczeń)
 • przygotowuje dania z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny, w tym. steki z różnych elementów mięsa (z polędwicy, z rostbefu, z antrykotu), pieczeń (udziec, żebro, comber), potrawy duszone (żeberka, strogonow, gulasz, zrazy, sztukę cielęcą) stosując różne metody i techniki procesu technologicznego, takie jak gotowanie, smażenie, duszenie, pieczenie, grillowanie, gotowanie w próżni (sous vide), smażenie krótkie (stir fry), metodą confitowania (confit)
  14. przygotowuje dania z drobiu i ptactwa dzikiego
 • przygotowuje drobny sprzęt i produkty potrzebne do wykonania dań z drobiu i ptactwa dzikiego
 • wykonuje obróbkę wstępną drobiu i ptactwa dzikiego mycie, rozbiór, formowanie
 • przygotowuje marynaty i nadzienie stosowane do potraw z drobiu
 • uzasadnia dobór techniki obróbki termicznej do różnych elementów drobiu: gotowanie – bulion z wszystkich elementów drobiu, smażenie – pierś i wątróbka, confit – udko, pieczenie – w całości, skrzydełka, udko, sous vide – pierś i udko kaczki, gołębia, grillowanie – pierś z kurczaka i indyka (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dania z drobiu i ptactwa dzikiego (np. udo kaczki confit, kurczak pieczony, rolady, udo gęsi duszone, perliczka pieczona w całości, kotlet z piersi kurczaka lub indyka) stosując różne metody i techniki procesu technologicznego
  15. przygotowuje dania z ryb i owoców morza
 • przygotowuje sprzęt i produkty potrzebne do wykonania dań z ryb i owoców morza
 • wykonuje obróbkę wstępną ryb, w tym sprawdzenie świeżości, mycie, usuwanie łusek, filetowanie, usuwanie ości, porcjowanie
 • wykonuje obróbkę wstępną owoców morza, w tym sprawdzenie świeżości, oczyszczanie
 • uzasadnia dobór techniki obróbki termicznej do rodzaju potrawy: gotowanie – zupa rybna i ryby na parze, smażenie – dorsz, łosoś, pstrąg, sola, tuńczyk, duszenie – mule, pieczenie ryb – w soli, w pergaminie, grillowanie ryb i owoców morza w całości i elementach (np. dorada, pstrąg, ośmiornica, krewetki, kalmary), sous vide – łosoś, dorsz, stir fry – krewetki, kalmary (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje dania z ryb i owoców morza, w tym ryby i owoce morza na surowo (np. tatar, ostrygi, carpaccio), marynowane (np. gravlax, ceviche), zupa rybna, musy z ryby, ryby w galarecie, grillowany lub smażony stek z tuńczyka średnio wysmażony (medium rare), smażony filet z dorsza lub cała ryba (np. gładzica, flądra), krewetki smażone, stosując różne metody i techniki procesu technologicznego
  16. przygotowuje sosy
 • dobiera sprzęt i produkty potrzebne do przygotowania sosów
 • przygotowuje kości i elementy tusz, warzywa i zioła do przygotowania wywaru z cielęciny, drobiowego, rybnego, warzywnego
 • przygotowuje sosy podstawowe w tym beszamel, demi-glace, béarnaise, holenderski, beurre blanc
 • przygotowuje sosy dodatkowe (np. salsa, pesto ziołowe, salsa verde, sos vierge) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje winegret (np. winegret podstawowy, cytrynowy, octowy, musztardowy) i dipy (np. majonez, sos tatarski, tzatziki, chutney)
  17. przygotowuje przystawki
 • dobiera drobny sprzęt i środki spożywcze oraz produkty potrzebne do przygotowania przekąsek
 • przygotowuje przystawki w zależności od temperatury podawania (zimne i gorące) i produktu z którego je wykonano (mięs, drobiu, warzyw, jaj, serów, ryb, owoców morza), stosując różne metody i techniki procesu technologicznego (np. tatar, carpaccio, pieczone warzywa, sałatka z buraków z kozim serem, jajko po florentyńsku, surowe warzywa (crudités), ryby marynowane, owoce morza gotowane lub z patelni, wątróbka smażona i pasztet (pâté))
  18. przygotowuje dania dietetyczne i wegetariańskie
 • dobiera produkty niezbędne do wykonania dań w zależności od odmiany wegetarianizmu i rodzaju diety
 • stosuje zamienność produktów
 • wykonuje dania dietetyczne i wegetariańskie w zależności od wykluczenia różnych produktów z diety (np. pierogi, placki z cukinii, zapiekankę z bakłażana), stosując różne metody i techniki wykonywania potraw)
  19. charakteryzuje dania kuchni różnych narodów
 • opisuje tradycyjne produkty kuchni polskiej, włoskiej, francuskiej, greckiej, rosyjskiej, węgierskiej, hiszpańskiej, japońskiej, tajskiej, chińskiej i indyjskiej
 • opisuje dania charakterystyczne dla kuchni różnych narodów (np. polskiej, włoskiej, francuskiej, greckiej, rosyjskiej, węgierskiej, hiszpańskiej, japońskiej, tajskiej, chińskiej i indyjskiej)
  20. rozpoznaje zmiany zachodzące w produktach spożywczych podczas przygotowania dań
 • dokonuje oceny organoleptycznej dań na poszczególnych etapach procesu technologicznego
 • wskazuje zmiany, jakie zachodzą w produktach spożywczych podczas poszczególnych procesów obróbki technologicznej w tym utlenianie się mięsa, ryb, warzyw i owoców, reakcja Maillarda
 • zapobiega niekorzystnym zmianom zachodzącym w produktach podczas przygotowania dań <