LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 76543 - Wybierz metal, który jest najbardziej odporny na korozję.
 • Pytanie nr 76580 - Podczas oceny stanu technicznego elementów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do mont...
 • Pytanie nr 76582 - Wybierz prawidłową sekwencję kroków podczas uruchamiania systemu mechatronicznego.
 • Pytanie nr 76602 - Kod błędu: E-101 Opis: Błąd systemu hydraulicznego Zidentyfikowałeś powyższy kod błędu ...
 • Pytanie nr 76608 - Podczas rutynowej konserwacji urządzenia mechatronicznego zauważyłeś, że jeden z czujników przesy...
 • Pytanie nr 82681 - Masz obwód elektryczny z rezystorami R1=2Ω, R2=3Ω i R3=4Ω połączonymi szeregowo. Jeżeli przez obw...
 • Pytanie nr 82714 - Jaki typ przekładni jest najbardziej odpowiedni do zastosowania w systemach o wysokim momencie ob...
 • Pytanie nr 82757 - Podczas demontażu elementów pneumatycznych, napotkałeś na problem z rozkręceniem połączenia gwint...
 • Pytanie nr 82768 - Podczas montażu układu elektronicznego, musisz podłączyć rezystor o wartości 100 Ohm. Jaki kolor ...
 • Pytanie nr 82783 - Jaki typ czujnika jest najbardziej odpowiedni do pomiaru prędkości obrotowej wału w systemie mech...
 • Pytanie nr 91844 - Rozważ sytuację, w której prąd o wartości 3A płynie przez przewodnik przez 4 sekundy. Oblicz ładu...
 • Pytanie nr 91847 - Parametr Symbol Jednostka Natężenie pola magnetycznego H A/m Indukcja magnetycz...
 • Pytanie nr 91851 - Przyjrzyj się poniższej tabeli, która przedstawia różne rodzaje tolerancji dla części maszyn. ...
 • Pytanie nr 91858 - Podczas tworzenia rysunku technicznego, musisz narysować koło o średnicy 10 mm. Jakie narzędzie p...
 • Pytanie nr 91859 - Przy tworzeniu rysunku technicznego, masz do wyboru różne typy linii. Który typ linii powinieneś ...
 • Pytanie nr 91865 - Rozważ następującą tabelę pasowań: Pasowanie Opis H7/g6 Pasow...
 • Pytanie nr 91869 - Rozważ pasowanie H7/h6. Jaki rodzaj pasowania to oznacza?
 • Pytanie nr 91875 - Zidentyfikuj, który z poniższych dokumentów jest najważniejszy podczas oceny zgodności urządzeń m...
 • Pytanie nr 91884 - Zidentyfikuj, który z poniższych elementów jest odpowiedzialny za zmianę kierunku ruchu w układzi...
 • Pytanie nr 91889 - Jakie jest główne zastosowanie wałów w zespołach mechanicznych?
 • Pytanie nr 91890 - Podczas obróbki maszynowej, wybierz właściwe zastosowanie dla noża tokarskiego.
 • Pytanie nr 91896 - Oceń stan techniczny elementów przedstawionych w poniższej tabeli i wskaż, który z nich najprawdo...
 • Pytanie nr 91898 - Podczas oceny stanu technicznego elementów, zauważasz pęknięcie na jednym z nich. Jakie jest najp...
 • Pytanie nr 91906 - Wybierz prawidłowe zastosowanie wskaźnika poziomu cieczy w układach hydraulicznych.
 • Pytanie nr 91911 - Podczas oceny stanu technicznego elementów hydraulicznych, zauważyłeś, że jeden z przewodów hydra...
 • Pytanie nr 91914 - Podczas oceny stanu technicznego elementów pneumatycznych, zauważyłeś, że jeden z siłowników pneu...
 • Pytanie nr 91915 - Podczas montażu elementów pneumatycznych, otrzymujesz dokumentację techniczną z tabelą zawierając...
 • Pytanie nr 91917 - Podczas montażu układu hydraulicznego, zauważasz, że jeden z elementów jest niezgodny z dokumenta...
 • Pytanie nr 91918 - Dokonujesz montażu zespołu pneumatycznego. W dokumentacji technicznej zauważasz, że dla jednego z...
 • Pytanie nr 91919 - Podczas montażu systemu hydraulicznego, musisz zainstalować pompy o różnych wydajnościach. Gdzie ...
 • Pytanie nr 91924 - Jaki element układu sterowania elektrycznego i elektronicznego pozwala na przepływ prądu tylko w ...
 • Pytanie nr 91930 - Podczas montażu elementów elektrycznych, zauważasz, że jeden z przewodów jest uszkodzony. Jakie j...
 • Pytanie nr 91945 - Zadaniem jest zainstalowanie oprogramowania do programowania układów programowalnych. Które z pon...
 • Pytanie nr 91946 - Podczas symulacji procesu w systemie mechatronicznym, który z poniższych programów byłby najbardz...
 • Pytanie nr 91954 - Podczas regulacji urządzenia mechatronicznego używasz kontrolera PID. Zauważasz, że urządzenie os...
 • Pytanie nr 91957 - Podczas regulacji systemu mechatronicznego, zauważasz, że napięcie zasilania jest niższe niż wyma...
 • Pytanie nr 91959 - Podczas regulacji systemu mechatronicznego, zauważasz, że parametry systemu nie są stabilne. Któr...
 • Pytanie nr 91964 - Podczas monitorowania pracy systemu mechatronicznego, na urządzeniu monitorującym pojawia się kom...
 • Pytanie nr 106388 - Rozważ następującą tabelę, przedstawiającą różne typy kondensatorów i ich pojemności: Typ ...
 • Pytanie nr 106394 - Materiał Przenikalność magnetyczna μ [H/m] Stal 2000 Aluminium 1.2566 Miedź...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ