LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 3365 - Stosowanie tych samych regu艂 rachunkowo艣ci w r贸偶nych okresach obrachunkowych wynika z zastosowani...
 • Pytanie nr 3366 - Know-how zalicza si臋 do
 • Pytanie nr 3367 - Zysk na dzia艂alno艣ci operacyjnej jednostki gospodarczej wynosi 80 000 z艂, przychody finansowe 16 ...
 • Pytanie nr 3368 - Jaki wska藕nik okre艣la cz臋stotliwo艣膰 wymiany zapas贸w materia艂owych i jest obliczany poprzez podzie...
 • Pytanie nr 3369 - Pracownikowi przyznano premi臋 z zysku do podzia艂u. W jaki spos贸b nale偶y zadekretowa膰 t臋 operacj臋 ...
 • Pytanie nr 3370 - Kt贸ra z funkcji zarz膮dzania jest realizowana, w przypadku wprowadzenia przez kierownika premii uz...
 • Pytanie nr 3371 - Analiza struktury aktyw贸w i pasyw贸w przedstawionego bilansu wykaza艂a, 偶e
 • Pytanie nr 3372 - Dzia艂 ekonomii, w kt贸rej badania koncentruj膮 si臋 nad studiami wsp贸艂zale偶no艣ci mi臋dzy takimi wielk...
 • Pytanie nr 3373 - Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo艣ci zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe powinny by...
 • Pytanie nr 3374 - Wska藕nik rentowno艣ci netto aktyw贸w wynosi 30%. Oznacza to, 偶e
 • Pytanie nr 3375 - Sp贸艂ka akcyjna przeznacza zgodnie z przepisami Kodeksu sp贸艂ek handlowych co najmniej 8% zysku net...
 • Pytanie nr 3376 - Warto艣膰 zapasu wyrob贸w gotowych wed艂ug rzeczywistego kosztu wytworzenia ustalona na podstawie zap...
 • Pytanie nr 3377 - Zak艂ad tapicerski wyprodukowa艂 140 sztuk foteli biurowych przerobionych w 100% oraz 30 sztuk prze...
 • Pytanie nr 3378 - Wykres przedstawia popyt i poda偶 na dane dobro. Cena dobra na rynku wynosz膮ca 8 z艂 wskazuje na
 • Pytanie nr 3379 - W przedsi臋biorstwie przyj臋to do magazynu wyroby gotowe "X" na podstawie nast臋puj膮cych dowod贸w ksi...
 • Pytanie nr 3380 - Ujemne r贸偶nice kursowe powsta艂e przy wycenie na dzie艅 bilansowy 艣rodk贸w pieni臋偶nych w kasie zalic...
 • Pytanie nr 3381 - Koszty, kt贸re mo偶na zmierzy膰 i odnie艣膰 wprost na podstawie dokument贸w 藕r贸d艂owych na okre艣lony pro...
 • Pytanie nr 3382 - Odsetki od kredyt贸w zaci膮gni臋tych na budow臋 艣rodk贸w trwa艂ych w trakcie ich budowy ewidencjonuje s...
 • Pytanie nr 3383 - Przeznaczenie cz臋艣ci zysku netto na wyp艂at臋 dywidend dla wsp贸lnik贸w ewidencjonuje si臋 na kontach...
 • Pytanie nr 3384 - Zatrudnianie kobiety ci臋偶arnej w porze nocnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest
 • Pytanie nr 3385 - Jednostkowy koszt wytworzenia czajnika wynosi 60 z艂, jednostkowy koszt zarz膮du 12 z艂, a jednostko...
 • Pytanie nr 3386 - Kosztem sta艂ym jest
 • Pytanie nr 3387 - W grudniu 2008 r. op艂acono prenumerat臋 czasopism na 2009 r. w kwocie 3600 z艂. Z tego tytu艂u saldo...
 • Pytanie nr 3388 - W hurtowni w czasie inwentaryzacji stwierdzono: -niedob贸r towaru "A" 7 sztuk po 20 z艂, -nadwy偶k...
 • Pytanie nr 3389 - Przedstawiony fragment dokumentu to
 • Pytanie nr 3390 - Nieumorzona cz臋艣膰 warto艣ci pocz膮tkowej komputera przekazanego szkole w formie darowizny jest dla ...
 • Pytanie nr 3391 - Nieruchomo艣ci nabyte przez jednostk臋 w celu uzyskania korzy艣ci ekonomicznej wynikaj膮cej z przyros...
 • Pytanie nr 3392 - Wycena rozchodu materia艂贸w wed艂ug metody FIFO ("pierwsze przysz艂o-pierwsze wysz艂o") w warunkach i...
 • Pytanie nr 3393 - Przedstawiony fragment sprawozdania finansowego to rachunek
 • Pytanie nr 3394 - Na podstawie zapis贸w na koncie "Odchylenia od cen ewidencyjnych towar贸w" mar偶a
 • Pytanie nr 3395 - Poprawa b艂臋d贸w ksi臋gowych z wykorzystaniem zapis贸w ujemnych to
 • Pytanie nr 3396 - Przy zastosowaniu stopy amortyzacyjnej wynosz膮cej 20%, metod膮 liniow膮 艣rodek trwa艂y b臋dzie amorty...
 • Pytanie nr 3397 - W przedstawionym dowodzie ksi臋gowym wykryto b艂膮d polegaj膮cy na
 • Pytanie nr 3398 - Stwierdzenie, 偶e faktura VAT za materia艂y jest nieprawid艂owa, poniewa偶 przedsi臋biorstwo nie wykor...
 • Pytanie nr 3399 - Archiwizowanie dokument贸w ksi臋gowych polega na
 • Pytanie nr 3400 - W tartaku wyprodukowano 4 000 mb desek "A" i 2 000 mb desek "B". Ustalone wsp贸艂czynniki kalkulacy...
 • Pytanie nr 3401 - Sp贸艂ka "Max" zaopatruje si臋 w materia艂y z importu. W bie偶膮cym miesi膮cu w zwi膮zku z zakupem wyst膮p...
 • Pytanie nr 3402 - Zrealizowanie czeku rozrachunkowego obcego w banku jest operacj膮
 • Pytanie nr 3403 - Hurtownia zakupi艂a fili偶anki w cenie zakupu netto 20 z艂/szt. Mar偶a hurtowa stanowi 20% ceny sprze...
 • Pytanie nr 3404 - Przedstawiony dow贸d ksi臋gowy to
 • Pytanie nr 3405 - Przedstawiony dokument to
 • Pytanie nr 3406 - Zakupiono 100 szt. akcji po 30 z艂/szt. Ile wynosi cena nabycia akcji, je艣li prowizja maklera wyno...
 • Pytanie nr 3407 - Koszty sprzeda偶y na koniec okresu sprawozdawczego przeksi臋gowuje si臋 na konto
 • Pytanie nr 3408 - Zak艂ady produkuj膮 silniki do samolot贸w. Koszty wydzia艂owe rozliczane s膮 na poszczeg贸lne zlecenia ...
 • Pytanie nr 3409 - Kt贸ra z zasad obowi膮zuje w ewidencji na kontach pozabilansowych?
 • Pytanie nr 3410 - Kt贸ra operacja gospodarcza powoduje zmiany, zar贸wno w sk艂adnikach aktyw贸w, jak i pasyw贸w oraz pow...
 • Pytanie nr 3411 - Saldo kredytowe konta "Rozrachunki z tytu艂u wynagrodze艅" informuje
 • Pytanie nr 3412 - Przedstawiony dekret oznacza ewidencj臋 koszt贸w
 • Pytanie nr 3413 - Do czyszczenia obudowy komputera zabrania si臋 stosowania cieczy, gdy urz膮dzenie jest pod napi臋cie...
 • Pytanie nr 3414 - Poziom nat臋偶enia o艣wietlenia na stanowiskach pracy powinien by膰 dostosowany do rodzaju wykonywany...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ