LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31311 - Ze względu na możliwość regulacji współczynnika mocy, korzystnie na sieć zasilającą wpływają siln...
 • Pytanie nr 31312 - Dobrymi właściwościami regulacyjnymi prędkości obrotowej, przy zmianach wartości napięcia zasilan...
 • Pytanie nr 31313 - Transformator trójfazowy o skojarzeniu uzwojeń Dy5 i napięciach znamionowych U1n = 400 V, U2n = 1...
 • Pytanie nr 31314 - Sprawność znamionowa trójfazowego silnika asynchronicznego o danych znamionowych Pn = 3 kW, Un = ...
 • Pytanie nr 31315 - Prędkość obrotowa wału silnika asynchronicznego jest równa (f - częstotliwość, p - liczba par bie...
 • Pytanie nr 31316 - Wyłącznik różnicowoprądowy o symbolu RCD40-0,03 charakteryzuje się
 • Pytanie nr 31317 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 31318 - Rysunek przedstawia tabliczkę zaciskową maszyny prądu stałego
 • Pytanie nr 31319 - Maszyna prądu stałego ma stojan
 • Pytanie nr 31320 - Korpusy (karkasy) transformatorów małej mocy mogą być wykonane z
 • Pytanie nr 31321 - Poprawnie opisane elementy układu sterowania przedstawionego na rysunku to
 • Pytanie nr 31322 - Zdjęcie przedstawia
 • Pytanie nr 31323 - Przewód YDYt przedstawia rysunek
 • Pytanie nr 31324 - ALY 750 to przewód
 • Pytanie nr 31325 - Silnik szeregowy prądu stałego stosuje się przede wszystkim do napędu maszyn, które
 • Pytanie nr 31326 - Prądnicę tachometryczną stosuje się
 • Pytanie nr 31327 - Silnik asynchroniczny pracujący w układzie Dahlandera
 • Pytanie nr 31328 - Głównym zadaniem uzwojenia kompensacyjnego w maszynie prądu stałego jest
 • Pytanie nr 31329 - Silnik połączony jak na schemacie, to silnik prądu stałego
 • Pytanie nr 31330 - Przełączenie zasilania z sieci głównej na awaryjną w układzie przedstawionym na rysunku następuje...
 • Pytanie nr 31331 - Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do
 • Pytanie nr 31332 - Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do
 • Pytanie nr 31333 - Na zdjęciu literą X oznaczono
 • Pytanie nr 31334 - Ze schematu połączeń tablicy przekaźnikowej przedstawionego na rysunku wynika, że zacisk 1 przeka...
 • Pytanie nr 31335 - Układ Arona, do pomiaru mocy czynnej pobieranej przez silnik z sieci zasilającej, przedstawiono n...
 • Pytanie nr 31336 - Element przedstawiony na zdjęciu to
 • Pytanie nr 31337 - Element przedstawiony na zdjęciu to
 • Pytanie nr 31338 - Przyczyną nagłego wzrostu prędkości obrotowej silnika bocznikowego prądu stałego podczas jego nor...
 • Pytanie nr 31339 - Obciążony silnik asynchroniczny uruchamiany przy pomocy przełącznika Y/Δ rusza dopiero po skojarz...
 • Pytanie nr 31340 - Przyczyną zbyt dużej prędkości obrotowej jednofazowego silnika komutatorowego i poboru zbyt dużeg...
 • Pytanie nr 31341 - Oględziny transformatora energetycznego obejmują między innymi sprawdzenie
 • Pytanie nr 31342 - W celu wymiany łożyska w silniku elektrycznym należy przedtem kolejno zdemontować
 • Pytanie nr 31343 - Ostatnie czynności jakie należy wykonać podczas montażu silnika elektrycznego, jeszcze przed jego...
 • Pytanie nr 31344 - W trójfazowym silniku asynchronicznym klatkowym, w którym wyprowadzone są na tabliczkę zaciskową ...
 • Pytanie nr 31345 - W celu określenia wartości rezystancji Rf jednej fazy uzwojenia stojana silnika elektrycznego sko...
 • Pytanie nr 31346 - Przystępując do wymiany uszkodzonego stycznika w obwodzie sterowania należy
 • Pytanie nr 31347 - W układzie połączonym zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rysunku zacisk 42 styczni...
 • Pytanie nr 31348 - W układzie połączonym zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rysunku, bezpiecznik trój...
 • Pytanie nr 31349 - W celu oceny stanu mechanicznego silnika prądu stałego należy wykonać następujące czynności w kol...
 • Pytanie nr 31350 - Po zmontowaniu przezwojonego i wysuszonego silnika elektrycznego o mocy znamionowej około 1 kW na...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ