LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 50871 - W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
 • Pytanie nr 50872 - W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel
 • Pytanie nr 50873 - W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika
 • Pytanie nr 50874 - Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli rysunek.pngnie zostanie odnal...
 • Pytanie nr 50875 - Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstuTekst może być zaznaczony albo istotny...
 • Pytanie nr 50876 - Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
 • Pytanie nr 50877 - W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
 • Pytanie nr 50878 - W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie.Kolorem czerwonym zostanie zapisany
 • Pytanie nr 50879 - W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego ...
 • Pytanie nr 50880 - Zapis CSS postaci:sprawi, że na stronie internetowej
 • Pytanie nr 50881 - W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosowa...
 • Pytanie nr 50882 - W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
 • Pytanie nr 50883 - W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku...
 • Pytanie nr 50884 - W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
 • Pytanie nr 50885 - Programem do edycji dźwięku jest
 • Pytanie nr 50886 - Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których ni...
 • Pytanie nr 50887 - W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
 • Pytanie nr 50888 - W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUN...
 • Pytanie nr 50889 - Dana jest tabela książki z polami: tytuł, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kw...
 • Pytanie nr 50890 - W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWyda...
 • Pytanie nr 50891 - Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserlD. Tabela rezyserzy zawiera klucz gł...
 • Pytanie nr 50892 - Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Kl...
 • Pytanie nr 50893 - Źródłem rekordów dla raportu może być
 • Pytanie nr 50894 - Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
 • Pytanie nr 50895 - W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na “toshiba.pl" dla wszystkich rekordów, gdzi...
 • Pytanie nr 50896 - Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerównie należy
 • Pytanie nr 50897 - W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokony...
 • Pytanie nr 50898 - W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100, 200>, nal...
 • Pytanie nr 50899 - W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
 • Pytanie nr 50900 - Które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?
 • Pytanie nr 50901 - W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
 • Pytanie nr 50902 - Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest
 • Pytanie nr 50903 - W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
 • Pytanie nr 50904 - W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
 • Pytanie nr 50905 - W języku JavaScript zapisano funkcję.Ma ona za zadanie
 • Pytanie nr 50906 - Za pomocą języka PHPnie jest możliwe
 • Pytanie nr 50907 - Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicyDziałaniem przedstawionego kodu PHP...
 • Pytanie nr 50908 - W języku JavaScript zapisano fragment kodu.Po wykonaniu skryptu zmienna x
 • Pytanie nr 50909 - W języku PHP, wykonując operacje na bazie danych MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywoła...
 • Pytanie nr 50910 - W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisywać informację, c...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ