LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 53711 - Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, zawartej w toku post臋powania administracyjnego, jest
 • Pytanie nr 53712 - W zwi膮zku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialno艣膰 konstytucyjn膮 przed Trybuna艂em Stanu za naru...
 • Pytanie nr 53713 - Urz膮d wojew贸dzki jest jednostk膮 organizacyjn膮, kt贸ra zapewnia wykonywanie zada艅
 • Pytanie nr 53714 - Sejm, za zgod膮 Senatu, powo艂uje Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencj臋 trwaj膮c膮
 • Pytanie nr 53715 - Kt贸re zadanie nale偶y do kompetencji w贸jta?
 • Pytanie nr 53716 - Zgodnie z przytoczonym przepisem na wniosek w贸jta podejmowana jest uchwa艂a rady gminy w sprawie
 • Pytanie nr 53717 - Kt贸re akty prawne s膮 og艂aszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej?
 • Pytanie nr 53718 - Zgodnie z zamieszczonym przepisem tekst jednolity rozporz膮dzenia wydanego przez Ministra Finans贸w...
 • Pytanie nr 53719 - Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, kt贸ry nie jest 藕r贸d艂em prawa powszechnie ob...
 • Pytanie nr 53720 - Zgodnie z przytoczonym przepisem z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 30 dni...
 • Pytanie nr 53721 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w nie posiada osobowo艣ci prawnej, ale posiada zdolno艣膰 prawn膮?
 • Pytanie nr 53722 - Kt贸ra sp贸艂ka prawa handlowego mo偶e by膰 utworzona tylko przez osoby fizyczne?
 • Pytanie nr 53723 - Umowa po偶yczki zosta艂a zawarta 02.05.2019 r. Po偶yczkobiorca zobowi膮za艂 si臋 do jej zwrotu w ci膮gu ...
 • Pytanie nr 53724 - Co do zasady, odpowiedzialno艣膰 w艂a艣ciciela psa za szkod臋, kt贸r膮 wyrz膮dzi艂 ten pies, jest odpowied...
 • Pytanie nr 53725 - Kt贸ra z wymienionych um贸w jest umow膮 jednostronnie zobowi膮zuj膮c膮?
 • Pytanie nr 53726 - W kt贸rej z przedstawionych sytuacji mamy do czynienia z odpowiedzialno艣ci膮 kontraktow膮?
 • Pytanie nr 53727 - Umowa, na podstawie kt贸rej jeden z przedsi臋biorc贸w zapewnia za okre艣lon膮 op艂at膮 drugiemu przedsi臋...
 • Pytanie nr 53728 - Pracodawca, sporz膮dzaj膮c 艣wiadectwo pracy zamieszcza w nim, na 偶膮danie pracownika, informacj臋 dot...
 • Pytanie nr 53729 - Ustal, kt贸remu pracownikowi zgodnie z przytoczonymi przepisami przys艂uguje zwolnienie od pracy z ...
 • Pytanie nr 53730 - Pracownik, kt贸ry uko艅czy艂 trzyletni膮 zasadnicz膮 szko艂臋 zawodow膮 i posiada pi臋cioletni sta偶 pracy ...
 • Pytanie nr 53731 - W trakcie prowadzonego post臋powania administracyjnego organ administracji, pomimo zg艂oszonego wni...
 • Pytanie nr 53732 - Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ administracji publicznej za艂atwia spraw臋 w post臋powaniu ...
 • Pytanie nr 53733 - Jan Kowalski jest zameldowany w Warszawie, ale od d艂u偶szego czasu mieszka i pracuje w Krakowie. P...
 • Pytanie nr 53734 - Prawo rozstrzygni臋cia odwo艂ania przez organ wy偶szego stopnia wynika z jego w艂a艣ciwo艣ci
 • Pytanie nr 53735 - Zgodnie z przytoczonym przepisem strona post臋powania mo偶e 偶膮da膰, aby po艣wiadczenie zgodno艣ci odpi...
 • Pytanie nr 53736 - 25.04.2019 r. strona otrzyma艂a decyzj臋 administracyjn膮 wydan膮 przez organ administracji w dniu 19...
 • Pytanie nr 53737 - Kt贸ry z wymienionych 艣rodk贸w dowodowych ma charakter posi艂kowy i mo偶e by膰 przeprowadzony, je偶eli ...
 • Pytanie nr 53738 - Czynno艣ci organu administracji publicznej, z kt贸rych nie sporz膮dza si臋 protoko艂u, a kt贸re maj膮 zn...
 • Pytanie nr 53739 - O jak膮 informacj臋 nale偶y uzupe艂ni膰 przedstawione zawiadomienie, aby by艂o zgodne z obowi膮zuj膮cymi ...
 • Pytanie nr 53740 - Kt贸ra z wymienionych wad jest wad膮 istotn膮 w sporz膮dzonej decyzji administracyjnej?
 • Pytanie nr 53741 - Strona otrzyma艂a decyzj臋 administracyjn膮, kt贸ra ko艅czy艂a post臋powanie w tocz膮cej si臋 sprawie i ni...
 • Pytanie nr 53742 - Kt贸ry z wymienionych 艣rodk贸w egzekucyjnych jest 艣rodkiem egzekucji nale偶no艣ci pieni臋偶nych?
 • Pytanie nr 53743 - Starosta, realizuj膮c zadania w艂asne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem w艂a艣ciwym do rozpatrz...
 • Pytanie nr 53744 - Co decyduje o uznaniu z艂o偶onego do organu administracji pisma za skarg臋 lub wniosek?
 • Pytanie nr 53745 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w nie mo偶e sporz膮dzi膰 skargi kasacyjnej?
 • Pytanie nr 53746 - Wyrok wojew贸dzkiego s膮du administracyjnego wraz z uzasadnieniem zosta艂 dor臋czony stronie 02.04.20...
 • Pytanie nr 53747 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w nale偶膮cych do sektora finans贸w publicznych wykonuje swoje zadania ...
 • Pytanie nr 53748 - Kt贸ry podmiot sektora finans贸w publicznych pokrywa swoje wydatki bezpo艣rednio z bud偶etu, a pobran...
 • Pytanie nr 53749 - Kt贸ry podatek jest 藕r贸d艂em dochod贸w wszystkich jednostek samorz膮du terytorialnego?
 • Pytanie nr 53750 - Kt贸ry z wymienionych wydatk贸w w gminie jest wydatkiem maj膮tkowym?

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ