LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 99587 - Podczas badania kota, zauważasz, że ma on problemy z widzeniem. Które z poniższych narzędzi jest ...
 • Pytanie nr 99596 - Wykonujesz badanie fizykalne konia. Poniżej znajduje się tabela z wynikami. Na podstawie tych inf...
 • Pytanie nr 99600 - Podczas badania palpacyjnego zwierzęcia, odkrywasz nienaturalnie twarde miejsce w okolicy brzucha...
 • Pytanie nr 99609 - Przygotowujesz psa do badania ultrasonograficznego. Które z poniższych działań jest niezbędne do ...
 • Pytanie nr 99610 - Podczas przygotowania kota do badania radiologicznego, zauważasz, że jest on niepokojąco niespoko...
 • Pytanie nr 99613 - Podczas przygotowania zwierzęcia do badania radiologicznego, zauważasz, że jest ono bardzo niespo...
 • Pytanie nr 99625 - Podczas badania sekcyjnego zwierzęcia, zauważasz, że jego mięśnie są sztywne. Co to oznacza?
 • Pytanie nr 99633 - Podczas sekcji zwłok psa, musisz zbadać jego mózg. Które z poniższych narzędzi jest najbardziej o...
 • Pytanie nr 99638 - Podczas sekcji zwłok zwierzęcia, lekarz weterynarii zauważył nieprawidłowości w płucach zwierzęci...
 • Pytanie nr 99648 - Zidentyfikuj chorobę zwierząt gospodarskich charakteryzującą się następującymi objawami: kaszel, ...
 • Pytanie nr 99658 - Przygotowujesz zwierzę do badania ultrasonograficznego. Które z poniższych działań jest nieodpowi...
 • Pytanie nr 99661 - Zwierzę Temperatura ciała (°C) Pies 38.5 Kot 39.2 Koń 37.8 Na podstaw...
 • Pytanie nr 99662 - Podczas opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych, zauważyłeś, że kot zaczyna ...
 • Pytanie nr 99667 - Podczas przechowywania wysterylizowanych narzędzi, które z poniższych zasad jest najważniejsza?
 • Pytanie nr 99671 - Podczas wykonywania czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt,...
 • Pytanie nr 99675 - Przygotowujesz się do przeprowadzenia rutynowego badania zwierzęcia. Poniżej przedstawiono tabelę...
 • Pytanie nr 99690 - Zgodnie z poniższą tabelą, która prezentuje wyniki pomiarów temperatury ciała różnych zwierząt go...
 • Pytanie nr 99695 - Jesteś technikiem weterynarii i masz za zadanie przeprowadzić kontrolę identyfikacji i rejestracj...
 • Pytanie nr 99712 - Zwierzę Stan Krowa Spokojna Koń Niespokojny ...
 • Pytanie nr 99719 - Podczas wykonywania czynności pomocniczych w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwi...
 • Pytanie nr 99723 - Jako technik weterynarii, często musisz pomagać w monitorowaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwi...
 • Pytanie nr 99727 - Jako technik weterynarii, jakie są Twoje obowiązki podczas kontroli weterynaryjnej żywności pocho...
 • Pytanie nr 99733 - Co jest głównym celem przeprowadzenia analizy HACCP?
 • Pytanie nr 99737 - Określ, która z poniższych czynności jest niezgodna z obowiązującymi procedurami kontroli dobrost...
 • Pytanie nr 99738 - Podczas badania przedubojowego bydła, zauważasz, że jedno z nich ma podwyższoną temperaturę ciała...
 • Pytanie nr 99740 - Podczas badania przedubojowego świń zauważasz, że jedno ze zwierząt ma nieprawidłowości w chodzie...
 • Pytanie nr 99743 - Zidentyfikuj, które z poniższych czynności są obowiązkowe podczas przeprowadzania kontroli przedu...
 • Pytanie nr 99748 - Podczas badania poubojowego mięsa na obecność włośnia, które z poniższych narządów jest najważnie...
 • Pytanie nr 99771 - Podczas kontroli w zakładzie rozbioru zauważyłeś, że materiał szczególnego ryzyka nie jest odpowi...
 • Pytanie nr 99772 - Jaki jest główny cel kontroli i nadzoru weterynaryjnego nad prawidłowym zagospodarowaniem materia...
 • Pytanie nr 99776 - Określ, jakie są możliwości wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 2...
 • Pytanie nr 99782 - Wybierz prawidłowy sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego kategorii 3...
 • Pytanie nr 99785 - KategoriaProdukt 1Produkt X 2Produkt Y 3Produkt Z Na podstawie powyższej tabeli, który z ...
 • Pytanie nr 99786 - Jesteś odpowiedzialny za prowadzenie cmentarza dla zwierząt towarzyszących. Jakie są zasady dotyc...
 • Pytanie nr 99787 - Podczas kontroli weterynaryjnej nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, zidentyfikowałe...
 • Pytanie nr 107301 - Które z poniższych przepisów prawa regulują kwestie związane z kontrolą i nadzorem weterynaryjnym...
 • Pytanie nr 107302 - Zgodnie z przepisami prawa, kto jest uprawniony do wykonywania czynności z zakresu kontroli i nad...
 • Pytanie nr 107304 - Czy osoba wykonująca czynności z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego może być pociągnięta ...
 • Pytanie nr 107309 - Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwier...
 • Pytanie nr 107311 - Podczas kontroli weterynaryjnej napotkałeś na produkty pochodzenia zwierzęcego, które są niezdatn...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ