LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 20561 - Zamieszczona ilustracja przedstawia
 • Pytanie nr 20562 - Zdolność organizmu do utrzymania równowagi wewnętrznej ustroju to
 • Pytanie nr 20563 - Po śmierci, w ciele zmarłego zachodzą zmiany, które nazywa się znamionami śmierci. Zalicza się do...
 • Pytanie nr 20564 - Do szpitala został przyjęty 80-letni pacjent w stanie ogólnego wyczerpania organizmu, odwodniony,...
 • Pytanie nr 20565 - Termin antyseptyka oznacza
 • Pytanie nr 20566 - Na rysunku przedstawiono graficznie
 • Pytanie nr 20567 - Ocena prostych aktywności życia codziennego wg Katza obejmuje:
 • Pytanie nr 20568 - PEFRON pełni znaczącą rolę w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki tego f...
 • Pytanie nr 20569 - Jakie kości człowieka przedstawione są na rysunku ?
 • Pytanie nr 20570 - Pomiar tętna wykonywany jest najczęściej na tętnicach:
 • Pytanie nr 20571 - Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczenia gleby są pestycydy, detergenty i metale ciężkie Jeżeli...
 • Pytanie nr 20572 - Drobnoustroje chorobotwórcze znajdujące się w kurzu i wydzielinach odkrztuszanych przez pacjentów...
 • Pytanie nr 20573 - Sfigmomanometr służy do
 • Pytanie nr 20574 - Urządzenie elektroniczne przedstawione na rycinie służy do
 • Pytanie nr 20575 - Zamieszczona rycina przedstawia
 • Pytanie nr 20576 - Który sprzęt ortopedyczny powinien być wskazany dla podopiecznego z chorobą Parkinsona w celu uła...
 • Pytanie nr 20577 - U podopiecznych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w odcinku lędźwiowym występuje niedowład
 • Pytanie nr 20578 - 83-letni mężczyzna przewrócił się w domu. Zgłasza ból lewej kończyny dolnej, obrzęk i ból przy po...
 • Pytanie nr 20579 - Zawal serca to martwica ściany mięśnia sercowego spowodowana
 • Pytanie nr 20580 - Które objawy, występujące u osoby chorej, świadczą o cukrzycy?
 • Pytanie nr 20581 - Podniesienie temperatury ciała o l stopień Celsjusza powoduje przyspieszenie tętna
 • Pytanie nr 20582 - Do zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych nie należy wykonanie
 • Pytanie nr 20583 - Do następujących po sobie etapów procesu pielęgnowania zalicza się
 • Pytanie nr 20584 - Nieprawidłowe ciśnienie tętnicze mierzone u osoby dorosłej charakteryzuje się tym, że
 • Pytanie nr 20585 - Po wykonaniu toalety porannej opiekun medyczny powinien używane przybory: miskę, dzbanek, tacę mi...
 • Pytanie nr 20586 - Do kompetencji opiekuna medycznego należy
 • Pytanie nr 20587 - Serce będące narządem układu krążenia powoduje, że przepływ krwi w układzie naczyniowym odbywa si...
 • Pytanie nr 20588 - Jakiej funkcji nie pełni wątroba w organizmie człowieka ?
 • Pytanie nr 20589 - Pozycja Trendelenburga - z ułożeniem głowy poniżej poziomu kończyn nie jest wskazana
 • Pytanie nr 20590 - Odpowiednią pozycją dla pacjenta z astmą oskrzelową jest
 • Pytanie nr 20591 - U osoby chorej, przebywającej długotrwale w łóżku, u której często występują zaparcia, należy...
 • Pytanie nr 20592 - Pacjent przebywający na oddziale kardiologicznym po przebytym zawale serca, dla poprawy kondycji ...
 • Pytanie nr 20593 - Wskaż, co nie powinno być stosowane dla podopiecznego chorego na cukrzycę.
 • Pytanie nr 20594 - Pozycja chorego pokazana na ilustracji jest zalecana w przypadku
 • Pytanie nr 20595 - Jeżeli chory nie może swobodnie połykać, krztusi się przy próbie podania doustnie nawet bardzo ma...
 • Pytanie nr 20596 - Wskaż kolejność mycia poszczególnych części ciała, obowiązującą przy wykonaniu toalety porannej....
 • Pytanie nr 20597 - W celu wykonania mycia głowy choremu w łóżku, opiekun medyczny powinien przygotować zestaw składa...
 • Pytanie nr 20598 - U pacjentów długo pozostających w pozycji leżącej, w celu zapobiegania odleżynom, należy zastosow...
 • Pytanie nr 20599 - Systematyczne mycie zębów i utrzymanie czystości jamy ustnej zapobiega
 • Pytanie nr 20600 - Do zachowań prozdrowotnych nie należą:
 • Pytanie nr 20601 - W komunikowaniu się z osobą głuchoniewidomą nie stosuje się metody
 • Pytanie nr 20602 - Chora jest po udarze niedokrwiennym, stwierdzono u niej afazję sensoryczno-motoryczną. Właściwym ...
 • Pytanie nr 20603 - Po wykonaniu toalety wieczornej, do higienicznego mycia rąk w ramach profilaktyki zakażeń, opieku...
 • Pytanie nr 20604 - Podopieczny ZOL lat 79, ze względu na zaburzenia żoładkowo-jelitowe i biegunkę, przez trzy dni le...
 • Pytanie nr 20605 - Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk wykonywana jest
 • Pytanie nr 20606 - Przy silnym oklepywaniu pleców może się pojawić
 • Pytanie nr 20607 - Dokonując segregacji odpadów, zużyte pampersy należy umieścić w pojemnikach na odpady
 • Pytanie nr 20608 - Zgodnie z zasadami ergonomii, opiekun medyczny podczas wykonywania słania łóżka z chorym, powinie...
 • Pytanie nr 20609 - Działania pokazane na ilustracji wykonuje się przy
 • Pytanie nr 20610 - Pacjent, w wyniku poślizgnięcia się na mokrej podłodze, doznał urazu stawu kolanowego. W tej sytu...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ