LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.12

Organizacja 偶ywienia i us艂ug gastronomicznychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 12

HGT.12.2 - Podstawy 偶ywienia i gastronomii (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.12)

  1. charakteryzuje produkty i ich zastosowanie w gastronomii
 • rozr贸偶nia produkty podstawowe stosowane w gastronomii
 • rozpoznaje smak i wygl膮d zi贸艂 艣wie偶ych i suszonych
 • rozpoznaje przyprawy po smaku, zapachu i wygl膮dzie
 • rozr贸偶nia zbo偶a i produkty zbo偶owe, np. m膮ki i makarony (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia i nazywa ryby s艂odkowodne i morskie
 • rozr贸偶nia i nazywa owoce morza
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa
 • rozr贸偶nia rodzaje mi臋s i elementy tusz oraz podroby (wo艂owe, wieprzowe, jagni臋ce, ciel臋ce, drobiowe)
 • rozr贸偶nia rodzaje dziczyzny i ptactwa dzikiego (np. jele艅, sarna, dzik, przepi贸rka, ba偶ant, kuropatwa, perliczka, go艂膮b)
 • rozr贸偶nia rodzaje w臋dlin (suszone, w臋dzone, gotowane)
 • rozpoznaje sery (mi臋kkie, p贸艂twarde, twarde, ple艣niowe)
 • rozr贸偶nia wyroby mleczne (jogurty, 艣mietany, ma艣lanki)
 • okre艣la zastosowanie produkt贸w w procesie przygotowania potraw
  2. ocenia jako艣膰 偶ywno艣ci
 • ocenia produkty pod wzgl臋dem 艣wie偶o艣ci, smaku, zapachu, przydatno艣ci do spo偶ycia
 • ocenia wp艂yw warunk贸w transportu i przechowywania 偶ywno艣ci na jej jako艣膰
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.12 - rozr贸偶nia produkty, p贸艂produkty i wyroby gotowe stosowane podczas
 • okre艣la zastosowanie produkt贸w i p贸艂produkt贸w, wyrob贸w gotowych podczas przygotowania potraw, przygotowania potraw np. musztardy, octy, pikle i kiszonki
 • wskazuje parametry jako艣ciowe produkt贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych
  4. rozr贸偶nia metody utrwalania 偶ywno艣ci
 • klasyfikuje metody utrwalania 偶ywno艣ci
 • opisuje metody fizyczne, biologiczne, chemiczne i mieszane utrwalania 偶ywno艣ci
 • wskazuje wp艂yw metod utrwalania na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 偶ywno艣ci
 • identyfikuje stosowane metody utrwalania 偶ywno艣ci w p贸艂produktach i wyrobach spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la rol臋 sk艂adnik贸w pokarmowych i ich wp艂yw na organizm cz艂owieka
 • opisuje sk艂adniki pokarmowe
 • analizuje wp艂yw sk艂adnik贸w od偶ywczych na organizm cz艂owieka oraz na kompozycj臋 da艅
 • ocenia dob贸r sk艂adnik贸w pokarmowych w komponowaniu da艅
  6. planuje alternatywne sposoby 偶ywienia
 • rozr贸偶nia alternatywne sposoby 偶ywienia, w tym diety bezglutenowe, bezlaktozowe, wegetarianizm, weganizm, fleksitarianizm, pescowegetarianizm
 • komponuje zbilansowany posi艂ek i menu zgodnie z powy偶szymi dietami
  7. rozr贸偶nia procesy technologiczne stosowane podczas przygotowania potraw
 • rozr贸偶nia metody obr贸bki wst臋pnej i w艂a艣ciwej produkt贸w i p贸艂produkt贸w podczas przygotowania potraw
 • rozr贸偶nia nowoczesne techniki przygotowania potraw, w tym gotowanie w pr贸偶ni (sous vide), vacum, pacojet
 • dobiera proces technologiczny przygotowania potraw zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa, higieny pracy i ergonomii
  8. u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia podczas przygotowania potraw
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane w gastronomii
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki wst臋pnej, termicznej, wyko艅czenia, dystrybucji i przechowywania
  9. charakteryzuje drobny sprz臋t gastronomiczny do przygotowania da艅
 • rozr贸偶nia drobny sprz臋t gastronomiczny stosowany do przygotowania potraw ze wzgl臋du na jego zastosowanie
 • dobiera drobny sprz臋t do przygotowania okre艣lonych potraw
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci i 偶ywienia, w tym zasady HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System)
 • rozr贸偶nia systemy zarz膮dzania bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci i 偶ywienia
 • rozpoznaje zagro偶enia jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci i 偶ywienia podczas przygotowania potraw
 • rozpoznaje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji i 艣wiadczeniu us艂ug w gastronomii
 • przestrzega zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju w gastronomii
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

HGT.12.3 - Planowanie 偶ywienia (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT12)

  1. wyja艣nia wp艂yw sk艂adnik贸w od偶ywczych na funkcjonowanie organizmu cz艂owieka
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu planowania 偶ywienia, np. sk艂adnik od偶ywczy, nieod偶ywczy, nie niezb臋dny, niezb臋dny, naturalnie wyst臋puj膮cy w 偶ywno艣ci, specjalnie dodany, g艂贸d, niedo偶ywienie, racjonalne 偶ywienie, jad艂ospis, posi艂ek
 • oblicza zawarto艣膰 energii i sk艂adnik贸w od偶ywczych w produktach i potrawach na podstawie danych, takich jak: receptury, wyci膮g z tabel sk艂adu i warto艣ci od偶ywczej
 • analizuje zapotrzebowania na energi臋 i sk艂adniki od偶ywcze z produkt贸w, potraw i napoj贸w na podstawie danych
 • analizuje gospodark臋 wodn膮 w organizmie cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zagro偶enia zdrowotne wynikaj膮ce z nieprzestrzegania zasad racjonalnego 偶ywienia
 • okre艣la rol臋 instytucji zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 偶ywienia: 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), Instytutu 呕ywno艣ci i 呕ywienia, stacji sanitarno- epidemiologicznych
  2. okre艣la przemiany sk艂adnik贸w od偶ywczych zachodz膮ce w organizmie cz艂owieka
 • rozr贸偶nia poj臋cia, takie jak: enzym, hormon, podstawowa i ca艂kowita przemiana materii, trawienie, przyswajanie, wsp贸艂czynnik aktywno艣ci fizycznej
 • opisuje funkcje przewodu pokarmowego
 • wskazuje czynniki wp艂ywaj膮ce na strawno艣膰 pokarm贸w
 • rozr贸偶nia etapy trawienia sk艂adnik贸w pokarmowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rol臋 enzym贸w i hormon贸w w funkcjonowaniu organizmu cz艂owieka
 • okre艣la znaczenie przyswajalno艣ci sk艂adnik贸w od偶ywczych przez organizm cz艂owieka
 • analizuje czynniki wp艂ywaj膮ce na efektywno艣膰 wykorzystania przez organizm sk艂adnik贸w od偶ywczych zawartych w 偶ywno艣ci
 • analizuje przemiany sk艂adnik贸w od偶ywczych: w臋glowodan贸w, bia艂ek, t艂uszcz贸w b臋d膮cych 藕r贸d艂em energii dla organizmu cz艂owieka (okre艣la bilans energetyczny ustroju)
 • oblicza dobowe wydatki energetyczne
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT12 - stosuje normy i zasady planowania 偶ywienia
 • rozr贸偶nia rodzaje norm 偶ywienia cz艂owieka
 • okre艣la zastosowanie modelowych racji pokarmowych
 • analizuje tabele norm dla r贸偶nych grup ludno艣ci
 • interpretuje zalecenia przedstawione w piramidzie zdrowego 偶ywienia
  4. planuje 偶ywienie r贸偶nych grup ludno艣ci
 • stosuje zasady planowania podczas uk艂adania jad艂ospis贸w
 • sporz膮dza receptury potraw z uwzgl臋dnieniem potrzeb wskazanej grupy ludno艣ci, w tym podaje spis produkt贸w, ubytki, straty, zasady racjonalnego przygotowania potrawy lub napoju, warto艣膰 od偶ywcz膮 potrawy lub napoju
 • okre艣la procentowy rozdzia艂 energii ca艂odziennej racji pokarmowej na posi艂ki
 • oblicza dzienne zapotrzebowanie energetyczne r贸偶nych grup ludno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza warto艣膰 energetyczn膮 i od偶ywcz膮 posi艂k贸w
 • ocenia jad艂ospisy zgodnie z zasadami racjonalnego 偶ywienia
 • wykorzystuje programy komputerowe do uk艂adania i oceny jad艂ospis贸w
 • modyfikuje jad艂ospisy
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady 偶ywienia dietetycznego
 • opisuje 偶ywienie dietetyczne
 • rozr贸偶nia diety stosowane w 偶ywieniu
 • rozr贸偶nia sk艂adniki od偶ywcze r贸偶nych diet
 • dobiera produkty spo偶ywcze stosowane w 偶ywieniu dietetycznym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje techniki przygotowania potraw dietetycznych w tym gotowanie w wodzie i na parze, pieczenie w folii
 • planuje posi艂ki dietetyczne w chorobach cywilizacyjnych i przewlek艂ych z uwzgl臋dnieniem wymiennik贸w produkt贸w spo偶ywczych pokrywaj膮cych potrzeby 偶ywieniowe os贸b na diecie
 • okre艣la czynniki ryzyka chor贸b dietozale偶nych: kr膮偶enia, alergii, pr贸chnicy z臋b贸w, osteoporozy, nowotwor贸w

HGT.12.4 - Organizowanie produkcji gastronomicznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.12)

  1. sporz膮dza zam贸wienia na produkty i p贸艂produkty, uwzgl臋dniaj膮c receptur臋 i planowan膮 produkcj臋
 • sporz膮dza harmonogram zaopatrzenia zak艂adu gastronomicznego w produkty i p贸艂produkty
 • dobiera dostawc贸w zgodnie z przyj臋tymi kryteriami w zak艂adzie gastronomicznym: cena, jako艣膰, terminowo艣膰 dostaw, niezawodno艣膰, lokalizacja dostawy
 • stosuje przeliczniki jednostek miary w obliczaniu zapotrzebowania na produkty, p贸艂produkty i towary handlowe w oparciu o receptury i plan produkcji
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zaopatrzenia, obiegu produkt贸w, p贸艂produkt贸w, towar贸w handlowych i wyrob贸w gotowych w zak艂adzie gastronomicznym
  2. planuje przygotowanie potraw
 • planuje przygotowanie potraw w zale偶no艣ci od rodzaju prowadzonych us艂ug
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na jako艣膰 potrawy
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia w zale偶no艣ci od wielko艣ci produkcji
 • okre艣la sposoby wykorzystywania zwrot贸w poprodukcyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza harmonogram czasu pracy pracownikom produkcyjnym
 • opracowuje schematy blokowe produkcji potraw
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.12 - kontroluje procesy przygotowania potraw
 • dobiera metody nadzorowania proces贸w przygotowania potraw
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem pr贸bek kontrolnych 偶ywno艣ci
 • opisuje zadania stacji sanitarno-epidemiologicznej w kontrolowaniu procesu produkcji gastronomicznej
 • nadzoruje procesy przygotowania potraw stosuj膮c zasady bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci GHP (Good Hygienic Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) prowadzi dokumentacj臋 nadzoru przygotowania potraw
  4. opracowuje karty menu
 • stosuje zasady tworzenia kart menu z uwzgl臋dnieniem r贸偶nych potrzeb
 • opracowuje karty menu zawieraj膮ce informacje dotycz膮ce warto艣ci od偶ywczej potraw
 • planuje karty menu z oznaczeniem alergen贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - sporz膮dza kalkulacj臋 cen potraw i napoj贸w
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia stosowane w kalkulacji koszt贸w przygotowania potraw, w tym koszt, koszt jednostkowy, koszt sta艂y i zmienny, cena, rabat, mar偶a gastronomiczna, food cost
 • stosuje zasady kalkulacji cen potraw i napoj贸w
 • rozr贸偶nia sk艂adniki ceny gastronomicznej: koszty produkt贸w, p贸艂produkt贸w i towar贸w handlowych, mar偶a gastronomiczna, podatek VAT
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na cen臋 potraw i napoj贸w, takich jak: sezonowo艣膰, dost臋pno艣膰 i cen臋 produkt贸w, p贸艂produkt贸w i towar贸w handlowych, popyt, jako艣膰 potraw i napoj贸w, zwyczaje 偶ywieniowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza ceny potraw i napoj贸w, stosuj膮c r贸偶ne metody: kosztow膮, popytow膮, cen konkurencji
 • sporz膮dza kalkulacj臋 cen potraw do kart menu
 • opracowuje kalkulacj臋 potraw i napoj贸w w zale偶no艣ci od rodzaju us艂ug: cateringowa impreza okoliczno艣ciowa, 偶ywienie zbiorowe, w zak艂adach typu otwartego
  6. rozlicza produkcj臋 gastronomiczn膮
 • sporz膮dza inwentaryzacj臋 w magazynie w lokalu gastronomicznym na podstawie dokumentacji magazynowej
 • sporz膮dza zestawienie poniesionych nak艂ad贸w w produkcji zak艂adu gastronomicznego
 • oblicza wydajno艣膰 produkcji w zak艂adzie gastronomicznym
  7. wykorzystuje programy komputerowe w organizowaniu produkcji gastronomicznej
 • wykorzystuje programy komputerowe do obliczania zapotrzebowania na produkty i p贸艂produkty
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi do kontroli stan贸w magazynowych
 • stosuje programy komputerowe do planowania 偶ywienia
 • oblicza ceny potraw z wykorzystaniem program贸w komputerowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 specjalistycznym programem do rozliczania koszt贸w us艂ug gastronomicznych
  8. projektuje wdra偶anie system贸w zarz膮dzania 艣rodowiskowego
 • sporz膮dza wykaz przepis贸w i dokument贸w dotycz膮cych 艣wiadczenia us艂ug gastronomicznych, takich jak: ustawy, rozporz膮dzenia, certyfikaty, umowy z odbiorcami odpad贸w
 • analizuje wymagane dokumenty w celu wdro偶enia systemu zarz膮dzania 艣rodowiskowego
 • identyfikuje procesy, wyroby i us艂ugi gastronomiczne wywieraj膮ce wp艂yw na 艣rodowisko, takie jak: emisja do 艣rodowiska, gospodarka wodno- 艣ciekowa, zarz膮dzanie odpadami

HGT.12.5 - Prowadzenie us艂ug gastronomicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT12)

  1. ocenia oferty us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia z zakresu us艂ug gastronomicznych, w tym us艂uga, klient, go艣膰, przyj臋cie, catering
 • analizuje rynek us艂ug gastronomicznych z uwzgl臋dnieniem popytu, w tym dane statystyczne, w艂asne badania ankietowe
 • przygotowuje ofert臋 us艂ug gastronomicznych i cateringowych ukierunkowanej na klienta: dania tradycyjne, regionalne, etniczne, ekologiczne
 • modyfikuje ofert臋 dostosowuj膮c j膮 do wymaga艅 i potrzeb klienta: jego mo偶liwo艣ci finansowych, stylu 偶ycia, mody w gastronomii
  2. stosuje dzia艂ania zwi膮zane z promocj膮 us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • planuje dzia艂ania zwi膮zane z promocj膮 us艂ug gastronomicznych i cateringowych: reklama, public relations, promocja sprzeda偶y
 • dobiera dzia艂ania promocyjne do typu klienta
 • prowadzi dzia艂ania promocyjne 艣wiadczonych us艂ug gastronomicznych i cateringowych: pokazy kulinarne, konkursy gastronomiczne, media spo艂eczno艣ciowe, bilbordy, ulotki
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT12 - sporz膮dza kalkulacj臋 us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • stosuje zasady kalkulacji us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • kalkuluje koszty 偶ywieniowe us艂ug gastronomicznych, i cateringowych, z uwzgl臋dnieniem food cost
 • stosuje programy komputerowe do kalkulacji koszt贸w
  4. prowadzi sprzeda偶 us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • stosuje zasady i techniki sprzeda偶y us艂ug gastronomicznych i cateringowych w zale偶no艣ci od r贸偶nych czynnik贸w, takich jak: typy go艣ci, rodzaj przyj臋cia
 • dobiera formy promocji do technik sprzeda偶y us艂ug gastronomicznych i cateringowych: sprzeda偶 osobista, promocja sprzeda偶y
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera metody i techniki obs艂ugi konsument贸w do rodzaju us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • rozr贸偶nia metody i techniki obs艂ugi konsument贸w
 • dobiera metody i techniki obs艂ugi konsument贸w odpowiednie do rodzaju 艣wiadczonych us艂ug
 • stosuje nowoczesne techniki obs艂ugi konsumenta
  6. przygotowuje miejsca wykonania us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • sporz膮dza list臋 kontroln膮 do przygotowania przyj臋膰 okoliczno艣ciowych
 • oblicza wielko艣膰 sto艂贸w w zale偶no艣ci od liczby go艣ci i formy organizacyjnej us艂ugi
 • wskazuje miejsca ustawienia sto艂贸w i u艂o偶enia innych sprz臋t贸w podczas us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • stosuje r贸偶ne sposoby ustawiania sto艂贸w w zale偶no艣ci od wielko艣ci pomieszczenia, liczby go艣ci i rodzaju us艂ugi gastronomicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera aran偶acj臋 sali stosownie do 艣wiadczonej us艂ugi gastronomicznej
 • nakrywa sto艂y bielizn膮 sto艂ow膮 zgodnie zam贸wieniem
 • nakrywa sto艂y zastaw膮 sto艂ow膮 zgodnie z zam贸wieniem
  7. u偶ytkuje sprz臋t, zastaw臋, bielizn臋 sto艂ow膮 i opakowania do wykonania us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • kompletuje zastaw臋 sto艂ow膮 w zale偶no艣ci od rodzaju menu us艂ugi gastronomicznej
 • dobiera opakowania do przechowywania i transportu produkt贸w i wyposa偶enia technicznego na wynos
  8. rozlicza sprz臋t, zastaw臋 i bielizn臋 sto艂ow膮 po wykonaniu us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • przestrzega zasad zbierania zastawy sto艂owej, element贸w dekoracyjnych, urz膮dze艅 i sprz臋tu serwisowego oraz bielizny sto艂owej
 • segreguje sprz臋t, zastaw臋 sto艂ow膮 i bielizn臋 sto艂ow膮 po wykonaniu us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • stosuje zasady sk艂adania, sztaplowania i magazynowania sto艂贸w, krzese艂 i sprz臋tu
 • sporz膮dza dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do rozliczenia sprz臋tu, zastawy sto艂owej i bielizny sto艂owej po wykonaniu us艂ug gastronomicznych i cateringowych
  9. prowadzi rozliczenia finansowe us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • rozr贸偶nia formy rozlicze艅 us艂ug gastronomicznych i cateringowych
 • stosuje form臋 bezgot贸wkow膮 i got贸wkow膮 p艂atno艣ci za us艂ugi gastronomiczne
 • sporz膮dza rozliczenia finansowe na podstawie dokumentacji finansowej potwierdzaj膮cej zakup i sprzeda偶: faktury VAT, paragon贸w, polecenie przelewu, kasa przyj臋艂a (KP)
 • oblicza zyskowno艣膰 i rentowno艣膰 sprzeda偶y us艂ug gastronomicznych przych贸d, zysk brutto, zysk netto, strata (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje programy komputerowe do rozliczania us艂ug gastronomicznych
 • rozlicza sprzeda偶 z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

HGT.12.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 12)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe w j臋zyku obcym nowo偶ytnym umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸w