LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 24151 - W przypadku ataku na ochranian膮 osob臋 g艂贸wnym celem pracownik贸w ochrony jest
 • Pytanie nr 24152 - S艂u偶by porz膮dkowe imprezy masowej uprawnione s膮 do u偶ycia
 • Pytanie nr 24153 - Wywiad ochronny to
 • Pytanie nr 24154 - Pracownik ochrony przy wykonywaniu zada艅 ochrony os贸b w miejscu publicznym mo偶e nosi膰 przydzielon...
 • Pytanie nr 24155 - Stosuj膮c metod臋 zegarow膮, wska偶 pole obserwacji prowadzonej przez dow贸dc臋 ochrony przemieszczaj膮c...
 • Pytanie nr 24156 - Uzyskanie wiedzy na temat preferencji seksualnych ochranianej osoby jest
 • Pytanie nr 24157 - Pracownik ochrony przy wykonywaniu zada艅 ochrony os贸b i mienia poza granicami chronionych obszar贸...
 • Pytanie nr 24158 - Przy realizacji zada艅 ochrony os贸b na terenie chronionego obiektu pracownikowi ochrony przys艂uguj...
 • Pytanie nr 24159 - Imprez膮 masow膮, w rozumieniu ustawy o bezpiecze艅stwie imprez masowych, jest
 • Pytanie nr 24160 - Cz艂onka s艂u偶by porz膮dkowej, w zale偶no艣ci od przewidywanych zagro偶e艅 i wykonywanych zada艅, wyposa偶...
 • Pytanie nr 24161 - Kt贸r膮 stref臋 powinien obserwowa膰 cz艂onek s艂u偶by informacyjnej, gdy wype艂nia swoje obowi膮zki w rej...
 • Pytanie nr 24162 - Kt贸re zadania nale偶膮 do obowi膮zk贸w s艂u偶b informacyjnych?
 • Pytanie nr 24163 - Jaki procent og贸lnej liczby cz艂onk贸w s艂u偶b, przy ochronie imprezy posiadaj膮cej status podwy偶szone...
 • Pytanie nr 24164 - Z przepis贸w ustawy o bezpiecze艅stwie imprez masowych, dotycz膮cych spo偶ywania alkoholu na imprezac...
 • Pytanie nr 24165 - Do zada艅 pracownika rozpoznania, prowadz膮cego dzia艂ania ochronne na rzecz bezpiecze艅stwa os贸b, na...
 • Pytanie nr 24166 - Prawo do uj臋cia, os贸b stwarzaj膮cych bezpo艣rednie zagro偶enie dla d贸br powierzonych ochronie oraz o...
 • Pytanie nr 24167 - W systemie bezpiecze艅stwa obszaru i obiektu strefa ochrony zewn臋trznej obejmuje
 • Pytanie nr 24168 - Do podstawowych zada艅 pracownika ochrony obiektu, wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, nale偶y
 • Pytanie nr 24169 - Analiza potencjalnych zagro偶e艅 polega na
 • Pytanie nr 24170 - Co nale偶y rozumie膰 przez poj臋cie "wa偶ne obiekty, urz膮dzenia lub obszary", w ochronie kt贸rych prac...
 • Pytanie nr 24171 - Kt贸ry z obiekt贸w musi posiada膰 plan ochrony uzgodniony z w艂a艣ciwym terytorialnie komendantem woje...
 • Pytanie nr 24172 - Ka偶dy przypadek uj臋cia osoby pracownik ochrony jest zobowi膮zany udokumentowa膰
 • Pytanie nr 24173 - Przepisy prawa dopuszczaj膮 prowadzenie dokumentacji dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie ochrony ...
 • Pytanie nr 24174 - Przed rozpocz臋ciem legitymowania pracownik ochrony jest obowi膮zany
 • Pytanie nr 24175 - Podstawowymi elementami zabezpieczenia strefy zewn臋trznej s膮
 • Pytanie nr 24176 - Wed艂ug normy PN-EN 50131-1 "Systemy Alarmowe" - zabezpieczenia system贸w sygnalizacji w艂amania i n...
 • Pytanie nr 24177 - Czas przechowywania zarejestrowanego zapisu w systemie telewizji dozorowej nie mo偶e by膰 kr贸tszy n...
 • Pytanie nr 24178 - Je偶eli rejestrowany obiekt jest osob膮, za艣 rozdzielczo艣膰 graniczna zainstalowanego systemu CCTV p...
 • Pytanie nr 24179 - Zgodnie z wymaganiami dla elektronicznych system贸w zabezpiecze艅, w przypadku przechowywania warto...
 • Pytanie nr 24180 - Komercyjna grupa interwencyjna, po uzyskaniu sygna艂u generowanego przez system sygnalizacji w艂ama...
 • Pytanie nr 24181 - W sk艂ad grupy interwencyjnej wchodzi co najmniej
 • Pytanie nr 24182 - W trakcie konwojowanego transportu warto艣ci pieni臋偶nych konwojent ma prawo do
 • Pytanie nr 24183 - W rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa warto艣ciami pieni臋偶nymi s膮
 • Pytanie nr 24184 - Konwojowany transport warto艣ci pieni臋偶nych w ilo艣ci 25 jednostek obliczeniowych rozmieszczonych w...
 • Pytanie nr 24185 - Transport warto艣ci pieni臋偶nych do 1 jednostki obliczeniowej mo偶e by膰 wykonywany
 • Pytanie nr 24186 - Uzbrojenie konwojenta stanowi
 • Pytanie nr 24187 - Przy planowaniu trasy konwoju nale偶y bra膰 pod uwag臋 zw艂aszcza
 • Pytanie nr 24188 - Dokumentem szczeg贸艂owo reguluj膮cym zobowi膮zania pomi臋dzy stronami w zakresie konwojowania mienia ...
 • Pytanie nr 24189 - Podstawowym obowi膮zkiem konwojenta jest
 • Pytanie nr 24190 - Pracownik ochrony, wchodz膮cy w sk艂ad grupy interwencyjnej, poza granicami chronionych obiekt贸w i ...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ