LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31031 - Kt贸ra kategoria os贸b stanowi najwi臋ksze zagro偶enie dla chronionej osoby?
 • Pytanie nr 31032 - Wywiad ochronny w taktyce ochrony os贸b klasyfikuje si臋 jako dzia艂anie
 • Pytanie nr 31033 - Ochraniany biznesmen ma zamiar porusza膰 si臋 pieszo przez okres kilku godzin w zat艂oczonym centrum...
 • Pytanie nr 31034 - W jaki rodzaj broni powinni by膰 wyposa偶eni pracownicy eskorty osoby chronionej?
 • Pytanie nr 31035 - Pracownicy ochrony, z wyj膮tkiem dow贸dcy ochrony, zobowi膮zani s膮 do obserwacji otoczenia osoby chr...
 • Pytanie nr 31036 - Kt贸rego 艣rodka przymusu bezpo艣redniego powinien u偶y膰 pracownik ochrony w sytuacji pr贸by pobicia c...
 • Pytanie nr 31037 - Na terenie chronionym pracownik ochrony podj膮艂 czynno艣膰 legitymowania czterech os贸b siedz膮cych w ...
 • Pytanie nr 31038 - Kt贸ra impreza wymaga utworzenia s艂u偶by porz膮dkowej i informacyjnej, zgodnie z ustaw膮 o bezpiecze艅...
 • Pytanie nr 31039 - W sk艂ad s艂u偶by porz膮dkowej i informacyjnej zabezpieczaj膮cej imprez臋 masow膮 nie maj膮cej cech podwy...
 • Pytanie nr 31040 - Wska偶 zestaw, w kt贸ry powinien by膰 wyposa偶ony pracownik s艂u偶by porz膮dkowej lub informacyjnej wyzn...
 • Pytanie nr 31041 - Strefy ochrony wyznaczone dla poszczeg贸lnych pracownik贸w s艂u偶b porz膮dkowych i s艂u偶b informacyjnyc...
 • Pytanie nr 31042 - Do kt贸rej czynno艣ci, w ramach zada艅 wykonywanych przez s艂u偶by porz膮dkowe i informacyjne, uprawnio...
 • Pytanie nr 31043 - Kt贸re dzia艂anie powinien podj膮膰 cz艂onek s艂u偶by informacyjnej w stosunku do uczestnika imprezy mas...
 • Pytanie nr 31044 - Kt贸ra, z opisanych imprez, b臋dzie imprez膮 masow膮 bez cech podwy偶szonego ryzyka?
 • Pytanie nr 31045 - Kt贸r膮 czynno艣膰 musi obowi膮zkowo podj膮膰 cz艂onek s艂u偶by informacyjnej w przypadku konieczno艣ci niez...
 • Pytanie nr 31046 - Kt贸rego 艣rodka przymusu bezpo艣redniego mo偶e u偶y膰 pracownik s艂u偶by porz膮dkowej w celu odparcia ata...
 • Pytanie nr 31047 - Jak膮 czynno艣膰 powinien podj膮膰 cz艂onek s艂u偶by informacyjnej w przypadku stwierdzenia u kontrolowan...
 • Pytanie nr 31048 - Kierownik do spraw bezpiecze艅stwa imprezy masowej, przy braku skuteczno艣ci dzia艂a艅 s艂u偶by porz膮dk...
 • Pytanie nr 31049 - W celu przeprowadzenia imprezy masowej na terenie administrowanym przez Ministra Obrony Narodowej...
 • Pytanie nr 31050 - Strefa wewn臋trzna chronionego obszaru, na kt贸rym znajduje si臋 szereg budowli o charakterze biurow...
 • Pytanie nr 31051 - Jaka liczba pracownik贸w jest niezb臋dna do ca艂odobowego zapewnienia ochrony w systemie 6 posterunk...
 • Pytanie nr 31052 - Dokumentem potwierdzaj膮cym uprawnienia do pracy jako dy偶urny uzbrojonego stanowiska interwencyjne...
 • Pytanie nr 31053 - Jaka powinna by膰 relacja skuteczno艣ci zabezpieczenia i ochrony do poziomu zagro偶enia?
 • Pytanie nr 31054 - Na jakim etapie zdarzenia powinien zastosowa膰 ochron臋 czynn膮 pracownik ochrony reaguj膮cy na zagro...
 • Pytanie nr 31055 - W jaki spos贸b przedsi臋biorca prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie ochrony os贸b i mienia ...
 • Pytanie nr 31056 - Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonuj膮cy dzia艂ania ochronne w granicach obiektu chron...
 • Pytanie nr 31057 - Je偶eli kamera kontroluje stref臋 wewn臋trzn膮 obiektu, to znaczy, 偶e sektorem dozorowanym jest
 • Pytanie nr 31058 - Kontaktrony stosuje si臋 w elektronicznych systemach
 • Pytanie nr 31059 - Co nale偶y rozumie膰 pod poj臋ciem homologacja urz膮dzenia?
 • Pytanie nr 31060 - Kt贸re dzia艂anie powinna podj膮膰, w pierwszej kolejno艣ci, obs艂uga stanowiska interwencyjnego po odb...
 • Pytanie nr 31061 - W czasie interwencji na terenie chronionego obszaru, grupa interwencyjna stwierdzi艂a obecno艣膰 oso...
 • Pytanie nr 31062 - Kt贸re, z ni偶ej wymienionych 艣rodk贸w, s膮 przedmiotem konwojowania przez specjalistyczne uzbrojone ...
 • Pytanie nr 31063 - Powy偶ej ilu jednostek obliczeniowych transportowanych bankowozem typu A nale偶y przydzieli膰 pojazd...
 • Pytanie nr 31064 - Kt贸ra z wymienionych wielko艣ci warto艣ci pieni臋偶nych wymaga ochrony w liczbie trzech konwojent贸w?...
 • Pytanie nr 31065 - Pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm mog膮 by膰 wykorzystywane przez SUFO do ochrony
 • Pytanie nr 31066 - Trasa konwojowanego transportu warto艣ci pieni臋偶nych powinna
 • Pytanie nr 31067 - Na podstawie kt贸rego dokumentu nale偶y realizowa膰 ochron臋 transportu podlegaj膮cego obowi膮zkowej oc...
 • Pytanie nr 31068 - Bankow贸z transportuj膮cy warto艣ci pieni臋偶ne zosta艂 zablokowany przez samoch贸d osobowy. Kt贸ra z dec...
 • Pytanie nr 31069 - W przypadku podejrzenia po偶aru w przedziale silnikowym bankowozu, konwojenci
 • Pytanie nr 31070 - Wybierz optymalny spos贸b dzia艂ania pracownik贸w ochrony w sytuacji opisanej w tabeli.

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ