LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC.03

Produkcja wyrob贸w piekarskichZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 SPC.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPC 3

SPC.03.2 - Podstawy przemys艂u spo偶ywczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.03)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych produkcji wyrob贸w spo偶ywczych w trakcie wykonywania zada艅
  2. okre艣la warto艣膰 od偶ywcz膮 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje sk艂adniki 偶ywno艣ci
 • opisuje rol臋 sk艂adnik贸w 偶ywno艣ci w 偶ywieniu cz艂owieka
 • oblicza warto艣膰 energetyczn膮 wyrob贸w spo偶ywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.03 - charakteryzuje sposoby pozyskania produkt贸w ekologicznych
 • wyja艣nia, czym jest rolnictwo ekologiczne
 • rozpoznaje produkty ekologiczne
 • wskazuje miejsca, sk膮d mo偶na pozyska膰 produkty ekologiczne
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje zmiany zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • wskazuje wp艂yw zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jako艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodz膮cym podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
 • opisuje metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci wykonane za pomoc膮 zmys艂贸w wzroku, w臋chu, smaku, dotyku, s艂uchu
 • przeprowadza ocen臋 organoleptyczn膮 i por贸wnuje otrzymane wyniki z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • wskazuje warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
  6. rozr贸偶nia metody utrwalania 偶ywno艣ci i ich wp艂yw na jako艣膰 oraz trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • dobiera metody utrwalania 偶ywno艣ci do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wyja艣nia wp艂yw metod utrwalania 偶ywno艣ci na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
  7. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozr贸偶nia po kolorach oznakowanie instalacji technicznych w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. instalacj臋 gazow膮, parow膮, wodn膮, powietrzn膮
  8. okre艣la zagro偶enia dla 艣rodowiska zwi膮zane z przetw贸rstwem spo偶ywczym
 • rozpoznaje zagro偶enia dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. mi臋snego, mleczarskiego, owocowo- warzywnego, t艂uszczowego, zbo偶owego
  9. charakteryzuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje zagro偶enia bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • wyja艣nia wp艂yw zagro偶e艅 na bezpiecze艅stwo zdrowotne 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • korzysta z program贸w komputerowych stosowanych w dokumentowaniu proces贸w produkcji i magazynowaniu wyrob贸w spo偶ywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

SPC.03.3 - Magazynowanie surowc贸w piekarskich, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC3)

  1. stosuje sprz臋t i aparatur臋 kontrolno- pomiarow膮 w magazynach surowc贸w piekarskich
 • rozr贸偶nia sprz臋t i aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮 podczas magazynowania surowc贸w piekarskich, np. termometry, higrometry, psychrometry
 • odczytuje i zapisuje wskazania aparatury kontrolno- pomiarowej u偶ywanej podczas magazynowania surowc贸w piekarskich
 • por贸wnuje wyniki odczytu z parametrami w dokumentacji technologicznej
  2. wykonuje prace zwi膮zane z obs艂ug膮 urz膮dze艅 magazynowych u偶ywanych w magazynach surowc贸w piekarskich
 • rozpoznaje urz膮dzenia magazynowe, np. wagi, w贸zki transportowe
 • obs艂uguje urz膮dzenia magazynowe
 • utrzymuje w czysto艣ci urz膮dzenia magazynowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC3 - stosuje dokumenty magazynowe u偶ywane w magazynach surowc贸w piekarskich
 • wskazuje dokumenty magazynowe
 • rozpoznaje dokumenty magazynowe
 • dobiera dokumenty do wykonywanych czynno艣ci magazynowych
 • wype艂nia dokumenty magazynowe
  4. rozpoznaje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji wyrob贸w piekarskich
 • klasyfikuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji wyrob贸w piekarskich
 • opisuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji wyrob贸w piekarskich, np. ro艣linne, zwierz臋ce, mineralne
 • ocenia przydatno艣膰 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych w produkcji wyrob贸w piekarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - przyjmuje dostawy surowc贸w i p贸艂produkt贸w piekarskich zgodnie z procedurami
 • ocenia jako艣膰 i ilo艣膰 surowc贸w i p贸艂produkt贸w oraz stan ich opakowa艅 podczas przyj臋cia dostawy do magazynu
 • rozpoznaje dokumentacj臋 dostawcz膮
 • stosuje zasady magazynowania surowc贸w i p贸艂produkt贸w piekarskich zgodnie z procedurami
  6. ocenia jako艣膰 surowc贸w piekarskich
 • dobiera metody oceny jako艣ci surowc贸w piekarskich
 • przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowc贸w piekarskich
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z ocen膮 organoleptyczn膮 surowc贸w piekarskich
 • ocenia przydatno艣膰 technologiczn膮 surowc贸w piekarskich na podstawie oceny organoleptycznej
  7. przestrzega zasad magazynowania surowc贸w i p贸艂produkt贸w piekarskich
 • wskazuje warunki magazynowania surowc贸w, p贸艂produkt贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci oraz materia艂贸w pomocniczych
 • rozmieszcza surowce, p贸艂produkty, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze we w艂a艣ciwych magazynach
  8. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie magazynowania surowc贸w piekarskich
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych magazyn贸w piekarni
 • rozpoznaje zagro偶enia jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego surowc贸w piekarskich
 • przewiduje wp艂yw zagro偶e艅 na jako艣膰 i bezpiecze艅stwo zdrowotne surowc贸w piekarskich
 • zapobiega zagro偶eniom jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego surowc贸w piekarskich podczas ich magazynowania

SPC.03.4 - Wytwarzanie ciast na wyroby piekarskie (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.3)

  1. okre艣la rodzaje wyrob贸w piekarskich oraz sposoby ich sporz膮dzania
 • klasyfikuje wyroby piekarskie
 • charakteryzuje grupy i podgrupy wyrob贸w piekarskich
 • podaje przyk艂ady wyrob贸w piekarskich, w tym pieczywa pszennego zwyk艂ego, wyborowego i p贸艂cukierniczego oraz 偶ytniego, mieszanego i specjalnego
 • odczytuje schematy produkcji wyrob贸w piekarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby sporz膮dzania ciast pszennych, 偶ytnich i mieszanych
  2. wyja艣nia procedury wprowadzania do produkcji nowych rodzaj贸w wyrob贸w piekarskich
 • wyja艣nia znaczenie wprowadzania do produkcji nowych rodzaj贸w wyrob贸w piekarskich
 • korzysta z receptur w celu wyprodukowania nowych rodzaj贸w wyrob贸w piekarskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.3 - oblicza zapotrzebowanie na surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze na podstawie planowanej produkcji
 • wybiera receptury do produkcji wyrob贸w piekarskich ciasta pszennego, 偶ytniego i mieszanego
 • oblicza namiary surowcowe na wyroby piekarskie przy zastosowaniu receptur piekarskich, w tym na ciasta pszenne, 偶ytnie i mieszane
 • oblicza wydajno艣ci rozczynu, kwasu, ciasta i pieczywa
 • oblicza zapotrzebowanie na materia艂y pomocnicze do planowanej produkcji pieczywa
  4. przygotowuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci oraz materia艂y pomocnicze do produkcji ciasta pszennego, 偶ytniego i mieszanego
 • opisuje przydatno艣膰 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci oraz materia艂贸w pomocniczych w procesie produkcji ciasta pszennego, 偶ytniego i mieszanego
 • dobiera sposoby przygotowania surowc贸w i dodatk贸w do 偶ywno艣ci do rodzaju produkowanego ciasta
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych: przygotowanie m膮ki, w tym przesiewanie, mieszanie i ocieplanie m膮k oraz doprowadzenie do temperatury, np. 18鈥25 stopni Celsjusza, przygotowanie wody, dro偶d偶y, soli, t艂uszczu, cukru
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci oraz materia艂y pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo specjalne
 • opisuje przydatno艣膰 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci oraz materia艂贸w pomocniczych w procesie produkcji ciasta na pieczywo specjalne: pieczywo chrupkie, pumpernikiel, paluszki grissini, chleby ozdobne do 偶uru, suchary
 • dobiera sposoby przygotowania surowc贸w i dodatk贸w do 偶ywno艣ci do produkcji ciasta na pieczywo specjalne
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych do produkcji ciasta na pieczywo specjalne zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮, np. wykorzystanie m膮ki po specjalnym czyszczeniu ziarna, m膮ki ze zb贸偶 niechlebowych
  6. przygotowuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci oraz materia艂y pomocnicze do produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne
 • opisuje przydatno艣膰 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci oraz materia艂贸w pomocniczych w procesie produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne, np. bezglutenowe, niskobia艂kowe, wysokobia艂kowe, niskosodowe
 • dobiera sposoby przygotowania surowc贸w i dodatk贸w do 偶ywno艣ci do produkcji ciasta na pieczywo dietetyczne
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych do produkcji wyrob贸w piekarskich dietetycznych zgodnie z dokumentacja technologiczn膮, np. wzbogacanie w preparaty witaminowe, stosowanie m膮ki owsianej i kukurydzianej
  7. dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie
 • opisuje metody sporz膮dzania ciast na wyroby piekarskie zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • uzasadnia wyb贸r metody sporz膮dzania ciasta
 • rozpoznaje procesy fermentacyjne zachodz膮ce w ciastach piekarskich
  8. sporz膮dza ciasta pszenne, 偶ytnie i mieszane do produkcji wyrob贸w piekarskich
 • stosuje metody sporz膮dzania ciast pszennych, 偶ytnich i mieszanych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze sporz膮dzaniem ciast pszennych, 偶ytnich i mieszanych zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮, np. sporz膮dzanie ciasta pszennego metod膮 bezpo艣redni膮 lub po艣redni膮, sporz膮dzanie ciasta 偶ytniego (prowadzenie wielofazowe lub prowadzenie kr贸tkie) oraz sporz膮dzanie ciasta mieszanego (prowadzenie ciast mieszanych na zakwasach i prowadzenie ciast mieszanych na rozczynach i innymi metodami)
  9. sporz膮dza ciasta na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne
 • stosuje metody sporz膮dzania ciast na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wytwarzaniem ciast na wyroby piekarskie specjalne i dietetyczne zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮, np. d艂ugie prowadzenie ciast bez dodatku dro偶d偶y
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dokonuje oceny organoleptycznej p贸艂produkt贸w piekarskich
 • podaje wyr贸偶niki jako艣ci stosowane w ocenie organoleptycznej p贸艂produkt贸w piekarskich
 • ocenia organoleptycznie jako艣膰 p贸艂produkt贸w i ciast w r贸偶nych fazach fermentacji
 • por贸wnuje wyniki oceny organoleptycznej z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • interpretuje wyniki oceny organoleptycznej p贸艂produkt贸w i ciast w r贸偶nych fazach fermentacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje i koryguje niekorzystne zmiany w poszczeg贸lnych fazach procesu technologicznego zgodnie z ocen膮 organoleptyczn膮
  11. stosuje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania ciasta na wyroby piekarskie: pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji ciasta na wyroby piekarskie oraz dokumentacj膮 techniczn膮, prowadzi bie偶膮c膮 konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania ciasta na wyroby piekarskie zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania ciasta na wyroby piekarskie, np. przesiewacze, dozowniki, mieszarki, ubijarki, taborety grzewcze
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania ciasta na wyroby piekarskie
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania ciasta na wyroby piekarskie
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania ciasta na wyroby piekarskie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje w czysto艣ci maszyny i urz膮dzenia zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  12. okre艣la zastosowanie linii produkcyjnych w produkcji wyrob贸w piekarskich
 • rozpoznaje urz膮dzenia w linii produkcyjnej wyrob贸w piekarskich, np. produkcji bu艂ek, produkcji chleba
 • wyja艣nia przeznaczenie i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 znajduj膮cych si臋 w linii produkcyjnej
 • utrzymuje w czysto艣ci maszyny i urz膮dzenia wchodz膮ce w sk艂ad linii mechanicznej zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  13. przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie produkcji ciast piekarskich
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych w trakcie produkcji ciast piekarskich
 • rozpoznaje zagro偶enia jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci w trakcie produkcji ciast piekarskich
 • przewiduje wp艂yw zagro偶e艅 na jako艣膰 i bezpiecze艅stwo zdrowotne wyrob贸w podczas produkcji ciast piekarskich
 • zapobiega zagro偶eniom jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego wyrob贸w w trakcie produkcji ciast piekarskich

SPC.03.5 - Obrabianie k臋s贸w ciasta (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC03)

  1. okre艣la sposoby dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta
 • opisuje r臋czne i mechaniczne sposoby dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta, np. zaokr膮glanie, wyd艂u偶anie, rolowanie, zawlekanie, przek艂adanie, splatanie, zawijanie, nadziewanie
 • wskazuje sposoby dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta
  2. okre艣la operacje pomocnicze przy dzieleniu i formowaniu k臋s贸w ciasta
 • wymienia operacje pomocnicze stosowane przy dzieleniu i formowaniu k臋s贸w ciasta
 • dobiera operacje pomocnicze do sposob贸w dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta, np. podsypywanie m膮k膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC03 - stosuje maszyny i urz膮dzenia do dzielenia i formowania ciast
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane do dzielenia i formowania ciast, np. dzielarki r臋czne do bu艂ek, dzielarki mechaniczne do bu艂ek, dzielarko-zaokr膮glarki do bu艂ek i chleba, wyd艂u偶arki
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do dzielenia i formowania ciast
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 do dzielenia i formowania ciast
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do dzielenia i formowania ciast (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby bie偶膮cej konserwacji urz膮dze艅 do dzielenia i formowania ciast zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • utrzymuje w czysto艣ci maszyny i urz膮dzenia do dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z dzieleniem oraz formowaniem k臋s贸w ciasta
 • stosuje zasady dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta zgodne z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • dokonuje r臋cznego lub mechanicznego dzielenia ciasta na k臋sy
 • dokonuje r臋cznego lub mechanicznego formowania k臋s贸w ciasta na wyroby piekarskie
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega procedur zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w trakcie obr贸bki k臋s贸w ciast
 • zapisuje parametry technologiczne w punktach kontrolnych w trakcie obr贸bki k臋s贸w ciast
 • rozpoznaje zagro偶enia jako艣ci i bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci w trakcie obr贸bki k臋s贸w ciast
 • przewiduje wp艂yw zagro偶e艅 na jako艣膰 wyrob贸w piekarskich w trakcie obr贸bki k臋s贸w ciast
 • zapobiega zagro偶eniom maj膮cym wp艂yw na jako艣膰 i bezpiecze艅stwo zdrowotne wyrob贸w piekarskich podczas obr贸bki k臋s贸w ciast

SPC.03.6 - Przygotowanie k臋s贸w ciasta do wypieku i wypiek (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC 03)

  1. wykonuje operacje technologiczne zwi膮zane z rozrostem uformowanych k臋s贸w ciasta
 • opisuje przemiany zachodz膮ce w cie艣cie podczas rozrostu k臋s贸w ciasta
 • wskazuje cele rozrostu k臋s贸w ciasta
 • dokonuje analizy faz rozrostu k臋s贸w ciasta
 • ustala warunki rozrostu k臋s贸w w zale偶no艣ci od jako艣ci ciasta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje i zapisuje warunki rozrostu k臋s贸w ciasta
 • wykonuje zabiegi technologiczne zwi膮zane z rozrostem k臋s贸w ciasta
  2. stosuje maszyny i urz膮dzenia do ko艅cowego rozrostu k臋s贸w ciasta
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane do rozrostu ko艅cowego k臋s贸w ciasta, np. komora fermentacyjna sta艂a, komora fermentacyjna mechaniczna
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do ko艅cowego rozrostu k臋s贸w ciasta w zale偶no艣ci od produkowanego asortymentu
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 do ko艅cowego rozrostu k臋s贸w ciasta
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do ko艅cowego rozrostu k臋s贸w ciasta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • utrzymuje w czysto艣ci maszyny i urz膮dzenia do dzielenia i formowania k臋s贸w ciasta zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC 03 - kontroluje jako艣膰 k臋s贸w ciasta w trakcie rozrostu ko艅cowego
 • ocenia stopie艅 rozrostu k臋s贸w ciasta na podstawie oceny organoleptycznej
 • ustala zako艅czenie procesu rozrostu k臋s贸w ciasta na podstawie oceny organoleptycznej
  4. wykonuje czynno艣ci technologiczne przed wypiekiem
 • opisuje zabiegi technologiczne stosowane przed wypiekiem