LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35951 - Jaka jest fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu u osoby w wieku podeszłym?
 • Pytanie nr 35952 - U podopiecznego występuje uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami istniejącymi w r...
 • Pytanie nr 35953 - Wskaż na podstawie danych zawartych w tabeli obszary, w których podopieczny najbardziej potrzebuj...
 • Pytanie nr 35954 - Codzienne mycie całego ciała pacjenta unieruchomionego w łóżku służy zaspokajaniu potrzeby
 • Pytanie nr 35955 - Na oddziale wewnętrznym przebywa 67-letnia pacjentka niekontrolująca oddawania moczu. Kobieta swo...
 • Pytanie nr 35956 - U którego z pacjentów występuje największe ryzyko powstawania miażdżycy tętnic?
 • Pytanie nr 35957 - Pacjentowi chorującemu na nadciśnienie należy zalecić ograniczenie
 • Pytanie nr 35958 - Cele czynności higienicznych są uzyskiwane w trakcie wykonywania
 • Pytanie nr 35959 - Pacjentka przebywająca na oddziale wewnętrznym ma zleconą inhalację dwa razy dziennie. Po jakim c...
 • Pytanie nr 35960 - W ramach postępowania profilaktycznego przeciw zakrzepicy kończyny dolnej prawej, opiekun medyczn...
 • Pytanie nr 35961 - Podczas podawania pacjentowi leżącemu kaczki należy kolejno:
 • Pytanie nr 35962 - Podczas całkowitej zmiany bielizny pościelowej u leżącej w łóżku podopiecznej ostatnią czynnością...
 • Pytanie nr 35963 - Bieliznę pościelową i osobistą chorego zmienia się w celu
 • Pytanie nr 35964 - Do wykonania okładu ciepłego (rozgrzewającego) u pacjenta należy użyć wazeliny, wody o temperatur...
 • Pytanie nr 35965 - Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należ...
 • Pytanie nr 35966 - Zapobiegając powstawaniu odleżyn u 69-letniego pacjenta unieruchomionego w łóżku z kończyną dolną...
 • Pytanie nr 35967 - W celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u chorego leżącego na prawym boku należy
 • Pytanie nr 35968 - Skala Norton przewiduje ocenę
 • Pytanie nr 35969 - Upadkowi pacjenta dorosłego, przenoszonego z łóżka na wózek do transportu w pozycji leżącej, nale...
 • Pytanie nr 35970 - Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu. Które działanie ...
 • Pytanie nr 35971 - Zapewnienie intymności podopiecznemu stałe leżącemu w łóżku jest szczególnie wskazane podczas...
 • Pytanie nr 35972 - Upadkowi podopiecznego podczas wychodzenia z wanny po kąpieli można zapobiegać, stosując
 • Pytanie nr 35973 - Przed wykonaniem okładu ciepłego opiekun medyczny poprosił podopiecznego o zgodę na to działanie,...
 • Pytanie nr 35974 - Pacjentka po przebytym zawale mięśnia sercowego nie wyraża zgody na wykonanie mycia całego ciała ...
 • Pytanie nr 35975 - Prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z te...
 • Pytanie nr 35976 - Dezynfekcja według schematu Ayliffe'a dotyczy
 • Pytanie nr 35977 - Mycie intymnych części ciała u pacjentki z założonymi pieluchomajtkami, długotrwale przebywającej...
 • Pytanie nr 35978 - Podopieczny przebywa drugą noc w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, w pokoju trzyosobowym. Poni...
 • Pytanie nr 35979 - Opiekun medyczny wykonuje zmianę worka stomijnego jednoczęściowego. Po odklejeniu woreczka i usun...
 • Pytanie nr 35980 - Aby ułatwić podopiecznemu z reumatoidalnymi zmianami w stawach kończyn górnych spożywanie posiłkó...
 • Pytanie nr 35981 - W celu ćwiczenia pamięci podopiecznej zakładu opiekuńczo-leczniczego w początkowym stadium chorob...
 • Pytanie nr 35982 - Do płukania jamy ustnej u przytomnej podopiecznej, u której zaobserwowano przykry zapach z ust, n...
 • Pytanie nr 35983 - Przed podaniem pacjentowi płynu opiekun medyczny musi przede wszystkim sprawdzić jego
 • Pytanie nr 35984 - Do domu pomocy społecznej została przyjęta 72-letnia podopieczna. Niechętnie mówi o sobie, często...
 • Pytanie nr 35985 - Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej, cierpiącej...
 • Pytanie nr 35986 - Którą z wymienionych informacji o chorym należy bezwzględnie przekazać pielęgniarce?
 • Pytanie nr 35987 - Opiekun pomaga podopiecznej w przemieszczaniu się na wózek inwalidzki i korzystaniu z toalety. Fo...
 • Pytanie nr 35988 - Które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować opiekun wykonujący u podopiecznego unieruc...
 • Pytanie nr 35989 - Po wykonaniu obcinania paznokci u podopiecznej ogólnodostępne nożyczki należy
 • Pytanie nr 35990 - Pieluchomąjtki od pacjentki z infekcją dróg moczowych należy umieścić w pojemniku przeznaczonym n...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ