LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 48231 - Choroba niedokrwienna serca występuje szczególnie u osób starszych, u których stwierdza się probl...
 • Pytanie nr 48232 - Jak nazywa się dział psychologii zajmujący się przemianami człowieka w różnych fazach życia?
 • Pytanie nr 48233 - Społecznym przejawem starzenia się człowieka jest
 • Pytanie nr 48234 - 80-letnia chora przebywa drugi tydzień w oddziale reumatologicznym. Nikt z rodziny nie odwiedza p...
 • Pytanie nr 48235 - Do przemieszczania się po oddziale 70-letniej podopiecznej po operacji stawu kolanowego, która ni...
 • Pytanie nr 48236 - 75-letnia pacjentka z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych z trudn...
 • Pytanie nr 48237 - Toaleta całego ciała i dokładne osuszanie skóry u osoby leżącej, szczególnie w przylegających do ...
 • Pytanie nr 48238 - W celu wykonania mycia pośladków w łóżku, chorą należy ułożyć na boku, podkładając
 • Pytanie nr 48239 - Wykonując ćwiczenia oddechowe u chorego na astmę, należy zwrócić uwagę na zwiększenie ruchomości ...
 • Pytanie nr 48240 - Do wykonania okładu ciepłego (rozgrzewającego) należy zastosować: 70% alkohol etylowy, dwie warst...
 • Pytanie nr 48241 - Aby móc bezpiecznie wykonać kąpiel pacjenta w wannie, opiekun powinien zadbać przede wszystkim
 • Pytanie nr 48242 - Udzielając podopiecznemu pomocy przy przemieszczaniu się z łóżka na wózek, opiekun powinien
 • Pytanie nr 48243 - Myjkę jednorazową użytą podczas wykonywania toalety ciała pacjenta leżącego w łóżku, po wykonaniu...
 • Pytanie nr 48244 - W worku koloru czerwonego należy umieścić
 • Pytanie nr 48245 - Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym, ma trudności z siadaniem. W celu umożliwienia pac...
 • Pytanie nr 48246 - Środkiem leczniczym stosowanym do płukania jamy ustnej podczas toalety jamy ustnej u przytomnego ...
 • Pytanie nr 48247 - Przy podmywaniu pacjentki na basenie obowiązuje kierunek
 • Pytanie nr 48248 - W celu sprawdzenia, czy temperatura wody przeznaczonej do podmywania pacjentki jest odpowiednia, ...
 • Pytanie nr 48249 - Mycie kończyn dolnych u pacjenta opiekun powinien wykonać według kolejności:
 • Pytanie nr 48250 - Zapewniając intymność chorej leżącej w łóżku, w trakcie wykonywania toalety jej ciała, opiekun za...
 • Pytanie nr 48251 - Do wykonania u podopiecznej mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej, należy przygotowa...
 • Pytanie nr 48252 - Przed przystąpieniem do założenia czepca przeciwwszawiczego należy
 • Pytanie nr 48253 - Całkowitą zmianę bielizny pościelowej należy rozpocząć od zmiany
 • Pytanie nr 48254 - Zmianę dolnych warstw pościeli opiekun powinien rozpocząć od zakładania
 • Pytanie nr 48255 - Wykonanie zmiany bielizny osobistej opiekun powinien udokumentować
 • Pytanie nr 48256 - Do fizycznych środków przeciwzapalnych ciepłych, wilgotnych należy
 • Pytanie nr 48257 - Wskazaniem do stosowania zabiegów przeciwzapalnych ciepłych są
 • Pytanie nr 48258 - Jak często należy zmieniać ciepły okład przeciwzapalny u pacjenta?
 • Pytanie nr 48259 - Aby sprawdzić położenie zgłębnika w żołądku, należy przyłożyć stetoskop w okolice nadbrzusza i wp...
 • Pytanie nr 48260 - Przed wykonaniem karmienia pacjenta przez zgłębnik, opiekun powinien ułożyć chorego
 • Pytanie nr 48261 - Podczas karmienia chorego leżącego w łóżku, opiekun przede wszystkim powinien zwrócić uwagę na...
 • Pytanie nr 48262 - W przypadku podrażnienia skóry wokół stomii u pacjenta należy zastosować
 • Pytanie nr 48263 - Woreczek stomijny założony pacjentowi opiekun powinien zdjąć
 • Pytanie nr 48264 - Podopieczna cierpi na przewlekłą chorobę reumatyczną. Z powodu deformacji w obrębie stawów dłoni ...
 • Pytanie nr 48265 - Jak często należy zmieniać pozycję ułożeniową choremu, który ma trudności w poruszaniu się w obrę...
 • Pytanie nr 48266 - Pacjent z niedowładem połowiczym prawostronnym samodzielnie wykonuje ćwiczenia polegające na swob...
 • Pytanie nr 48267 - Które z wymienionych sprzętów należy zastosować w celu zabezpieczenia chorego przed wypadnięciem ...
 • Pytanie nr 48268 - Po wykonaniu częściowej toalety chorego leżącego w łóżku opiekun powinien tacę użytą na przybory...
 • Pytanie nr 48269 - W celu niedopuszczenia do powstania odleżyn na pośladkach młodej wysportowanej, poruszającej się ...
 • Pytanie nr 48270 - Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ