LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T3

Produkcja wyrob贸w piekarskichZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 T.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE T 3

1. Magazynowanie surowc贸w piekarskich
Kwalifikacje w zawodzie T.3 - Ucze艅:
1) rozpoznaje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji wyrob贸w piekarskich;
2) przyjmuje dostawy surowc贸w i p贸艂produkt贸w piekarskich zgodnie z procedurami;
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowc贸w piekarskich;
4) ocenia jako艣膰 surowc贸w piekarskich;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowc贸w i p贸艂produkt贸w piekarskich oraz warunk贸w ich magazynowania;
6) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i aparatur膮 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮 w magazynach;
7) obs艂uguje urz膮dzenia magazynowe;
8) prowadzi dokumentacj臋 magazynow膮;
9) przestrzega procedur zapewnienia jako艣ci zdrowotnej 偶ywno艣ci.

2. Wytwarzanie ciasta oraz kszta艂towanie wyrob贸w piekarskich
Kwalifikacje w zawodzie T3 - Ucze艅:
1) okre艣la rodzaje wyrob贸w piekarskich oraz sposoby ich sporz膮dzania;
2) pos艂uguje si臋 recepturami piekarskimi;
3) dobiera surowce do produkcji ciasta przeznaczonego na wyroby piekarskie;
4) przygotowuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci oraz materia艂y pomocnicze do produkcji ciasta;
5) dobiera metody wytwarzania ciasta na wyroby piekarskie;
6) ustala parametry technologiczne produkcji ciasta;
7) sporz膮dza ciasta na wyroby piekarskie;
8) dokonuje oceny organoleptycznej p贸艂produkt贸w piekarskich;
9) dobiera sposoby dzielenia i formowania ciasta;
10) dobiera maszyny i urz膮dzenia do przygotowania surowc贸w i sporz膮dzania, dzielenia i formowania ciast;
11) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania surowc贸w, sporz膮dzania, dzielenia i formowania ciasta;
12) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z r臋cznym i mechanicznym dzieleniem ciasta oraz kszta艂towaniem k臋s贸w.

3. Przygotowanie k臋s贸w ciasta do wypieku i wypiek ciasta
Kwalifikacje w zawodzie T 3 - Ucze艅:
1) planuje operacje technologiczne przed rozrostem k臋s贸w ciasta i w trakcie rozrostu;
2) wykonuje operacje technologiczne przed rozrostem ko艅cowym i w trakcie rozrostu uformowanych k臋s贸w ciasta;
3) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do ko艅cowego rozrostu k臋s贸w ciasta;
4) poddaje rozrostowi uformowane wyroby zgodnie z ustalonymi parametrami;
5) kontroluje jako艣膰 k臋s贸w ciasta w trakcie rozrostu;
6) planuje zabiegi technologiczne przed wypiekiem ciasta;
7) wykonuje czynno艣ci ko艅cowe przed w艂o偶eniem wyrob贸w do pieca;
8) rozr贸偶nia piece piekarskie;
9) obs艂uguje piece piekarskie;
10) analizuje przemiany zachodz膮ce w cie艣cie w trakcie wypieku;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wypiekiem pieczywa;
12) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).


4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
Kwalifikacje w zawodzie T3 - Ucze艅:
1) ocenia jako艣膰 gotowego pieczywa;
2) rozpoznaje wady pieczywa oraz okre艣la przyczyny ich powstawania;
3) planuje spos贸b konfekcjonowania pieczywa;
4) dobiera urz膮dzenia do konfekcjonowania pieczywa;
5) obs艂uguje urz膮dzenia do konfekcjonowania pieczywa;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze sch艂adzaniem i konfekcjonowaniem wyrob贸w piekarskich;
7) okre艣la warunki magazynowania gotowych wyrob贸w piekarskich;
8) magazynuje gotowe wyroby piekarskie i przygotowuje je do ekspedycji;
9) obs艂uguje 艣rodki transportu wewn臋trznego;
10) monitoruje krytyczne punkty kontroli z systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point), kt贸re maj膮 wp艂yw na bezpiecze艅stwo gotowych wyrob贸w.