LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 80206 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej skład trzech różnych nawozów i wskaż, który z nic...
 • Pytanie nr 80210 - Przygotowujesz się do jazdy ciągnikiem rolniczym. Wskaż, które z poniższych czynności są obowiązk...
 • Pytanie nr 80215 - Jesteś kierowcą ciągnika rolniczego i widzisz znak drogowy "Zakaz ruchu ciągników rolniczych". Co...
 • Pytanie nr 80216 - Zinterpretuj sytuację na drodze przedstawioną w poniższej tabeli i wskaż, jakie działanie powinie...
 • Pytanie nr 80217 - Jesteś kierowcą ciągnika rolniczego i widzisz znak drogowy "Koniec strefy zamieszkania". Co to oz...
 • Pytanie nr 80234 - Rozważ sytuację, w której maszyna rolnicza jest wyposażona w system nawigacji satelitarnej. Jaki ...
 • Pytanie nr 80235 - Zidentyfikuj, który z poniższych elementów jest kluczowym składnikiem systemów elektronicznych st...
 • Pytanie nr 80240 - Załóżmy, że masz za zadanie skonfigurować system automatycznego dojenia krów. Który z poniższych ...
 • Pytanie nr 80252 - Podczas analizy schematu układu sterującego maszyny rolniczej, zauważasz symbol tranzystora NPN. ...
 • Pytanie nr 80257 - W jakim celu systemy sterujące pracą maszyn rolniczych korzystają z technologii GPS?
 • Pytanie nr 80258 - Jakie są główne korzyści wynikające z wykorzystania systemów synchronizacji pracy maszyn rolniczy...
 • Pytanie nr 80259 - Podczas korzystania z satelitarnego systemu nawigacji w maszynach rolniczych, wprowadzasz ustawie...
 • Pytanie nr 80265 - Kod błędu: E-234 Opis: Niewłaściwe ustawienia układu wykonawczego Na podstawie powyższe...
 • Pytanie nr 80279 - Zakładasz konserwację układu sterującego w ciągniku rolniczym. Jaki typ narzędzi będzie najbardzi...
 • Pytanie nr 80282 - Zakładasz konserwację układu wykonawczego w kombajnie zbożowym. Jakie materiały będą Ci potrzebne...
 • Pytanie nr 88172 - Rozważając uprawę pszenżyta ozimego, określ najważniejszy czynnik siedliska wpływający na decyzję...
 • Pytanie nr 88189 - Rozważ następującą tabelę prezentującą wartości chwilowe prądu zmiennego w różnych punktach cyklu...
 • Pytanie nr 88191 - Jeżeli napięcie zmiennoprądowe ma wartość skuteczną 230V, to jaka jest jego wartość maksymalna? W...
 • Pytanie nr 88196 - Załóż, że masz do wykonania pomiar rezystancji kilku elementów układu elektrycznego. Do pomiaru u...
 • Pytanie nr 88199 - Przeprowadziłeś pomiar mocy elektrycznej silnika za pomocą miernika mocy. Wynik pomiaru wynosi 15...
 • Pytanie nr 88218 - Rozważ sytuację, w której maszyny rolnicze mają problemy z automatyczną współpracą na polu. Które...
 • Pytanie nr 88225 - Interpretując dane z systemu telematycznego, otrzymałeś raport dotyczący pracy ciągnika rolniczeg...
 • Pytanie nr 88226 - Otrzymałeś raport z systemu telematycznego dotyczący pracy kombajnu. W raporcie zauważyłeś, że ws...
 • Pytanie nr 88229 - Otrzymałeś raport z systemu telematycznego dotyczący pracy maszyny do zbioru ziemniaków. Wskaźnik...
 • Pytanie nr 88231 - Otrzymałeś następujące dane z systemu telematycznego: Czas pracy (h)Zużycie paliwa (l) 15 ...
 • Pytanie nr 88236 - Załóżmy, że uruchamiasz panel komputerowy w pojazdzie rolniczym. Które z poniższych czynności jes...
 • Pytanie nr 88239 - Podczas obsługi panelu komputerowego w maszynie rolniczej, zauważyłeś, że niektóre funkcje nie są...
 • Pytanie nr 88240 - Zakładając, że obsługujesz system sterujący pracą traktora, który z poniższych parametrów jest na...
 • Pytanie nr 88244 - Zakładając, że obsługujesz system sterujący pracą traktora i zauważasz, że ciśnienie oleju silnik...
 • Pytanie nr 88249 - Jakie są główne korzyści wynikające z korzystania z satelitarnych systemów nawigacji w rolnictwie...
 • Pytanie nr 88251 - Załóżmy, że używasz przewodowego narzędzia diagnostycznego do testowania układu sterowania pojazd...
 • Pytanie nr 88253 - Podczas diagnostyki pojazdu rolniczego za pomocą narzędzia diagnostycznego, otrzymujesz kod błędu...
 • Pytanie nr 88258 - Zauważasz, że maszyna rolnicza nie reaguje na polecenia sterowania. Które z poniższych urządzeń d...
 • Pytanie nr 88269 - Zauważyłeś, że automatyczny system wentylacji w twoim chlewni nie działa prawidłowo - niektóre ob...
 • Pytanie nr 88270 - Rozważ system CAN (Controller Area Network) stosowany w rolniczych pojazdach i maszynach. Jego po...
 • Pytanie nr 88275 - Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą harmonogram konserwacji układów sterujących i wykona...
 • Pytanie nr 91384 - Załóżmy, że prowadzisz ciągnik rolniczy na drodze publicznej. Jakie jest prawidłowe ustawienie św...
 • Pytanie nr 107282 - Analizujesz dane z diagnostyki systemu sterującego maszyny rolniczej. Zauważasz, że sygnał PWM (P...
 • Pytanie nr 107283 - Podczas analizy wyników pomiarów diagnostycznych zauważasz, że wartość natężenia prądu w obwodzie...
 • Pytanie nr 107285 - Podczas analizy wyników pomiarów diagnostycznych z systemu sterującego maszyną rolniczą zauważasz...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ