LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - TESTY ZAWODOWE ON-LINE

Testy zawodowe on-line pozwalaj膮 sprawdzi膰 wiedz臋 z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szk贸艂 policealnych oraz szk贸艂 bran偶owych i kurs贸w kwalifikacyjnych. Testy mo偶na rozwi膮zywa膰 bezpo艣rednio na stronie lub pobra膰 losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwi膮zaniu testu obliczany jest wynik oraz wy艣wietlane s膮 prawid艂owe odpowiedzi do pyta艅. Dost臋pne s膮 tak偶e do pobrania arkusze praktyczne i przyk艂adowe rozwi膮zania (klucze oceniania). Umo偶liwiamy tak偶e NAUK臉 ZDALN膭.

Pakiety Premium kupione od 01.04 do 31.08.24 maj膮 d艂u偶sz膮 wa偶no艣膰 o 2 miesi膮ce (wakacje).Kolejno艣膰 pyta艅, jak i kolejno艣膰 odpowiedzi jest w ka偶dym te艣cie losowa. U艂o偶ony przez siebie test z kwalifikacji zawodowych mo偶na rozwi膮za膰 on-line na stronie lub wygenerowa膰 w formacie PDF, a p贸藕niej np. wydrukowa膰. Umo偶liwia to 艂atwe przeprowadzanie przez nauczycieli pr贸bnych test贸w zawodowych (mo偶na dla ka偶dego ucznia wygenerowa膰 indywidulany test z losowym uk艂adem pyta艅 i odpowiedzi). SZCZEG脫艁Y TUTAJ

Wi臋kszo艣膰 pyta艅 pochodzi z prawdziwych lub pr贸bnych egzamin贸w zawodowych, opracowanych przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 w poprzednich latach.

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJ膭CYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Egzamin zawodowy jest 鈥巉orm膮 oceny poziomu opanowania 鈥巔rzez osoby wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci z zakresu 鈥巏walifikacji w 鈥巣awodzie, ustalonych w podstawie programowej kszta艂cenia w zawodzie szkolnictwa bran偶owego.

- Dla os贸b, kt贸re kszta艂c膮 si臋 lub kszta艂ci艂y wed艂ug podstawy programowej obowi膮zuj膮cej od 1 wrze艣nia 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe).
- Dla os贸b, kt贸re kszta艂c膮 si臋 wed艂ug podstawy programowej obowi膮zuj膮cej od 1 wrze艣nia 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe).
- Dla os贸b, kt贸re kszta艂c膮 si臋 wed艂ug podstawy programowej obowi膮zuj膮cej od 1 wrze艣nia 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019 (kwalifikacje trzyliterowe).

Egzamin potwierdzaj膮cy kwalifikacje w zawodzie sk艂ada si臋 z cz臋艣ci pisemnej i cz臋艣ci praktycznej:
Cz臋艣膰 pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego przy komputerze. Trwa 60 minut i sk艂ada si臋 z 40 zada艅 zamkni臋tych zawieraj膮cych cztery odpowiedzi do wyboru, z kt贸rych tylko jedna odpowied藕 jest prawid艂owa. Dla os贸b, kt贸re wymagaj膮 dostosowania warunk贸w i formy przeprowadzania egzaminu, egzamin mo偶e odby膰 si臋 z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego w postaci wydrukowanej.

Cz臋艣膰 praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zada艅 egzaminacyjnych, kt贸rych rezultatem jest wyr贸b, us艂uga lub dokumentacja. Cz臋艣膰 praktyczna trwa nie kr贸cej ni偶 120 minut i nie d艂u偶ej ni偶 240 minut i jest 鈥庘巔rzeprowadzana w formie testu praktycznego, polegaj膮cego na wykonaniu przez zdaj膮cego 鈥庘巣adania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku 鈥庘巈gzaminacyjnym. Czas trwania cz臋艣ci praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej 鈥巏walifikacji okre艣lony 鈥巎est w informatorze.鈥 Dodatkowo na zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu 鈥巈gzaminacyjnym 鈥巓raz z wyposa偶eniem stanowiska egzaminacyjnego zdaj膮cy ma 10 minut, 鈥巏t贸rych nie wlicza 鈥巗i臋 do czasu trwania cz臋艣ci praktycznej egzaminu zawodowego.

Aby zda膰 egzamin zawodowy, nale偶y uzyska膰:鈥
鈥- z cz臋艣ci pisemnej 鈥 co najmniej 50% punkt贸w mo偶liwych do uzyskania (czyli minimum 鈥庘20 punkt贸w), oraz鈥 鈥
- z cz臋艣ci praktycznej 鈥 co najmniej 75% punkt贸w mo偶liwych do uzyskania. 鈥

Zdaj膮cy, kt贸ry zda艂 egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje 鈥庘巆ertyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisj臋 okr臋gow膮. Osoba, kt贸ra posiada 鈥庘巆ertyfikaty kwalifikacji zawodowej 鈥巔otwierdzaj膮ce wszystkie kwalifikacje wyodr臋bnione w 鈥巇anym zawodzie oraz posiada 鈥巓dpowiedni poziom wykszta艂cenia, otrzymuje dyplom 鈥 zawodowy. Do dyplomu 鈥巣awodowego do艂膮cza si臋 鈥嶦uropass 鈥 Suplement do Dyplomu 鈥 Zawodowego, kt贸ry stanowi uzupe艂nienie informacji zawartych 鈥巜 dyplomie i ma za zadanie u艂atwi膰 ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez 鈥巔racodawc贸w i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplom贸w wydaj膮 okr臋gowe komisje egzaminacyjne. Zdaj膮cy, kt贸ry nie zda艂 egzaminu zawodowego, otrzymuje informacj臋 o wynikach.