LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2012

Kwalifikacje 2019 Kwalifikacje 2017 Kwalifikacje 2012

Kwalifikacje jednoliterowe (formuła 2012) dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r.


Kwalifikacje w zawodzie - Obszar administracyjno-usługowy (A):

 • Kwalifikacja A.1 - Wytwarzanie wyrobów ze szkła (opis)
 • Kwalifikacja A.2 - Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.3 - Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.4 - Wytwarzanie wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.5 - Wykańczanie wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.6 - Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (opis)
 • Kwalifikacja A.7 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.8 - Wytwarzanie obuwia (opis)
 • Kwalifikacja A.9 - Wyprawianie skór (opis)
 • Kwalifikacja A.10 - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (opis)
 • Kwalifikacja A.11 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich (opis)
 • Kwalifikacja A.12 - Wykonywanie usług krawieckich (opis)
 • Kwalifikacja A.13 - Wytwarzanie wyrobów stolarskich (opis)
 • Kwalifikacja A.14 - Realizacja procesów introligatorskich (opis)
 • Kwalifikacja A.15 - Realizacja procesów drukowania z form drukowych (opis)
 • Kwalifikacja A.16 - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.17 - Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich (opis)
 • Kwalifikacja A.18 - Prowadzenie sprzedaży (opis)
 • Kwalifikacja A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (opis)
 • Kwalifikacja A.20 - Rejestracja i obróbka obrazu (opis)
 • Kwalifikacja A.21 - Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (opis)
 • Kwalifikacja A.22 - Prowadzenie działalności handlowej (opis)
 • Kwalifikacja A.23 - Projektowanie fryzur (opis)
 • Kwalifikacja A.24 - Wykonywanie prac biurowych (opis)
 • Kwalifikacja A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (opis)
 • Kwalifikacja A.26 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych (opis)
 • Kwalifikacja A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (opis)
 • Kwalifikacja A.28 - Organizacja i nadzorowanie transportu (opis)
 • Kwalifikacja A.29 - Obsługa klientów i kontrahentów (opis)
 • Kwalifikacja A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (opis)
 • Kwalifikacja A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (opis)
 • Kwalifikacja A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja A.33 - Obsługa podróżnych w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja A.34 - Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (opis)
 • Kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowości (opis)
 • Kwalifikacja A.37 - Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (opis)
 • Kwalifikacja A.38 - Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych (opis)
 • Kwalifikacja A.39 - Pełnienie wachty morskiej i portowej (opis)
 • Kwalifikacja A.40 - Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (opis)
 • Kwalifikacja A.41 - Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.42 - Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja A.43 - Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja A.44 - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (opis)
 • Kwalifikacja A.45 - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja A.46 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych (opis)
 • Kwalifikacja A.47 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła (opis)
 • Kwalifikacja A.48 - Projektowanie wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja A.49 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja A.50 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (opis)
 • Kwalifikacja A.51 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.52 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia (opis)
 • Kwalifikacja A.53 - Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór (opis)
 • Kwalifikacja A.54 - Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (opis)
 • Kwalifikacja A.55 - Drukowanie cyfrowe (opis)
 • Kwalifikacja A.56 - Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (opis)
 • Kwalifikacja A.57 - Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.58 - Przetwórstwo wytworów papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.59 - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja A.60 - Wykonywanie badań analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (opis)
 • Kwalifikacja A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (opis)
 • Kwalifikacja A.63 - Organizacja i prowadzenie archiwum (opis)
 • Kwalifikacja A.64 - Opracowywanie materiałów archiwalnych (opis)
 • Kwalifikacja A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.66 - Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (opis)
 • Kwalifikacja A.67 - Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (opis)
 • Kwalifikacja A.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (opis)
 • Kwalifikacja A.69 - Eksploatacja środków transportu drogowego (opis)
 • Kwalifikacja A.70 - Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar artystyczny (S):

 • Kwalifikacja S.1 - Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (opis)
 • Kwalifikacja S.2 - Realizacja nagrań (opis)
 • Kwalifikacja S.3 - Realizacja nagłośnień (opis)
 • Kwalifikacja S.4 - Montaż nagrań dźwiękowych (opis)
 • Kwalifikacja S.5 - Realizacja nagrań studyjnych (opis)
 • Kwalifikacja S.6 - Budowa fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja S.7 - Naprawa fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja S.8 - Strojenie fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja S.9 - Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar budowlany (B):

 • Kwalifikacja B.1 - Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych (opis)
 • Kwalifikacja B.2 - Wykonywanie robót drogowych (opis)
 • Kwalifikacja B.3 - Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych (opis)
 • Kwalifikacja B.4 - Wykonywanie robót kominiarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy (opis)
 • Kwalifikacja B.6 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.7 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (opis)
 • Kwalifikacja B.8 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (opis)
 • Kwalifikacja B.9 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja B.10 - Wykonywanie izolacji przemysłowych (opis)
 • Kwalifikacja B.11 - Wykonywanie izolacji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.12 - Wykonywanie robót dekarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.13 - Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (opis)
 • Kwalifikacja B.14 - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej (opis)
 • Kwalifikacja B.15 - Wykonywanie robót ciesielskich (opis)
 • Kwalifikacja B.16 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.17 - Wykonywanie robót kamieniarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.19 - Wykonywanie robót zduńskich (opis)
 • Kwalifikacja B.20 - Montaż konstrukcji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja B.23 - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (opis)
 • Kwalifikacja B.24 - Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (opis)
 • Kwalifikacja B.25 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (opis)
 • Kwalifikacja B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (opis)
 • Kwalifikacja B.27 - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja B.28 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja B.29 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych (opis)
 • Kwalifikacja B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opis)
 • Kwalifikacja B.31 - Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (opis)
 • Kwalifikacja B.32 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (opis)
 • Kwalifikacja B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.34 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (opis)
 • Kwalifikacja B.35 - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.36 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar elektryczno-elektroniczny (E):

 • Kwalifikacja E.1 - Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.2 - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.3 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.4 - Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.5 - Montaż układów i urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.6 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja E.9 - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej (opis)
 • Kwalifikacja E.10 - Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.11 - Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (opis)
 • Kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (opis)
 • Kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (opis)
 • Kwalifikacja E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (opis)
 • Kwalifikacja E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych (opis)
 • Kwalifikacja E.17 - Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (opis)
 • Kwalifikacja E.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.19 - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.21 - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (opis)
 • Kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (opis)
 • Kwalifikacja E.23 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja E.24 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja E.25 - Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja E.26 - Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (opis)
 • Kwalifikacja E.27 - Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (M):

 • Kwalifikacja M.1 - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja M.2 - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja M.3 - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (opis)
 • Kwalifikacja M.4 - Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów (opis)
 • Kwalifikacja M.5 - Użytkowanie maszyn i urządzeń do topienia metali (opis)
 • Kwalifikacja M.6 - Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych (opis)
 • Kwalifikacja M.7 - Użytkowanie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali (opis)
 • Kwalifikacja M.8 - Wykonywanie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja M.9 - Eksploatacja otworowa złóż (opis)
 • Kwalifikacja M.10 - Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (opis)
 • Kwalifikacja M.11 - Eksploatacja złóż podziemnych (opis)
 • Kwalifikacja M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.13 - Naprawa zegarów i zegarków (opis)
 • Kwalifikacja M.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (opis)
 • Kwalifikacja M.15 - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja M.16 - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających (opis)
 • Kwalifikacja M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)
 • Kwalifikacja M.21 - Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (opis)
 • Kwalifikacja M.22 - Wykonywanie elementów kadłuba okrętu (opis)
 • Kwalifikacja M.23 - Montaż i remont kadłuba okrętu (opis)
 • Kwalifikacja M.24 - Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.25 - Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy (opis)
 • Kwalifikacja M.26 - Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych (opis)
 • Kwalifikacja M.27 - Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu (opis)
 • Kwalifikacja M.28 - Wykonywanie prac lakierniczych (opis)
 • Kwalifikacja M.29 - Montaż systemów rurociągowych (opis)
 • Kwalifikacja M.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (opis)
 • Kwalifikacja M.31 - Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (opis)
 • Kwalifikacja M.32 - Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (opis)
 • Kwalifikacja M.33 - Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych (opis)
 • Kwalifikacja M.34 - Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja M.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych (opis)
 • Kwalifikacja M.36 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (opis)
 • Kwalifikacja M.37 - Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (opis)
 • Kwalifikacja M.38 - Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali (opis)
 • Kwalifikacja M.39 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (opis)
 • Kwalifikacja M.40 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (opis)
 • Kwalifikacja M.41 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (opis)
 • Kwalifikacja M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.43 - Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar medyczno-społeczny (Z):

 • Kwalifikacja Z.1 - Świadczenie usług w zakresie masażu (opis)
 • Kwalifikacja Z.2 - Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (opis)
 • Kwalifikacja Z.3 - Ochrona osób i mienia (opis)
 • Kwalifikacja Z.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (opis)
 • Kwalifikacja Z.5 - Świadczenie usług opiekuńczych (opis)
 • Kwalifikacja Z.6 - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (opis)
 • Kwalifikacja Z.7 - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (opis)
 • Kwalifikacja Z.8 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (opis)
 • Kwalifikacja Z.9 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (opis)
 • Kwalifikacja Z.10 - Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (opis)
 • Kwalifikacja Z.11 - Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (opis)
 • Kwalifikacja Z.12 - Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie (opis)
 • Kwalifikacja Z.13 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (opis)
 • Kwalifikacja Z.14 - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (opis)
 • Kwalifikacja Z.15 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (opis)
 • Kwalifikacja Z.16 - Świadczenie usług w zakresie dietetyki (opis)
 • Kwalifikacja Z.17 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (opis)
 • Kwalifikacja Z.18 - Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (opis)
 • Kwalifikacja Z.19 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (opis)
 • Kwalifikacja Z.20 - Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (opis)
 • Kwalifikacja Z.21 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (opis)
 • Kwalifikacja Z.22 - Wykonywanie działań ratowniczych (opis)
 • Kwalifikacja Z.23 - Zarządzanie działaniami ratowniczymi (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R):

 • Kwalifikacja R.1 - Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych (opis)
 • Kwalifikacja R.2 - Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze (opis)
 • Kwalifikacja R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja R.4 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja R.5 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (opis)
 • Kwalifikacja R.7 - Ocena stanu środowiska (opis)
 • Kwalifikacja R.8 - Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (opis)
 • Kwalifikacja R.9 - Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (opis)
 • Kwalifikacja R.10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (opis)
 • Kwalifikacja R.11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (opis)
 • Kwalifikacja R.12 - Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (opis)
 • Kwalifikacja R.13 - Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (opis)
 • Kwalifikacja R.14 - Użytkowanie zasobów leśnych (opis)
 • Kwalifikacja R.15 - Organizacja prac rybackich w akwakulturze (opis)
 • Kwalifikacja R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja R.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja R.18 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja R.19 - Organizowanie chowu i hodowli koni (opis)
 • Kwalifikacja R.20 - Szkolenie i użytkowanie koni (opis)
 • Kwalifikacja R.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja R.23 - Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (opis)
 • Kwalifikacja R.24 - Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja R.25 - Wykonywanie prac geologicznych (opis)
 • Kwalifikacja R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar turystyczno-gastronomiczny (T):

 • Kwalifikacja T.1 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja T.2 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja T.3 - Produkcja wyrobów piekarskich (opis)
 • Kwalifikacja T.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych (opis)
 • Kwalifikacja T.5 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (opis)
 • Kwalifikacja T.6 - Sporządzanie potraw i napojów (opis)
 • Kwalifikacja T.7 - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (opis)
 • Kwalifikacja T.8 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (opis)
 • Kwalifikacja T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich (opis)
 • Kwalifikacja T.10 - Organizacja usług gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji (opis)
 • Kwalifikacja T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja T.13 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja T.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (opis)
 • Kwalifikacja T.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (opis)

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kształcenia, czyli zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.