LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMU艁A 2012

Kwalifikacje 2019 Kwalifikacje 2017 Kwalifikacje 2012

Kwalifikacje jednoliterowe (formu艂a 2012) dla os贸b, kt贸re kszta艂c膮 si臋 wed艂ug podstawy programowej obowi膮zuj膮cej od 1 wrze艣nia 2012 r.


Kwalifikacje w zawodzie - Obszar administracyjno-us艂ugowy (A):

 • Kwalifikacja A.1 - Wytwarzanie wyrob贸w ze szk艂a (opis)
 • Kwalifikacja A.2 - Przygotowywanie surowc贸w i mas ceramicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.3 - Formowanie, suszenie i wypalanie p贸艂fabrykat贸w ceramicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.4 - Wytwarzanie wyrob贸w w艂贸kienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.5 - Wyka艅czanie wyrob贸w w艂贸kienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.6 - Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u chemicznego (opis)
 • Kwalifikacja A.7 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrob贸w kaletniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.8 - Wytwarzanie obuwia (opis)
 • Kwalifikacja A.9 - Wyprawianie sk贸r (opis)
 • Kwalifikacja A.10 - Wykonywanie wyrob贸w tapicerowanych (opis)
 • Kwalifikacja A.11 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrob贸w ku艣nierskich (opis)
 • Kwalifikacja A.12 - Wykonywanie us艂ug krawieckich (opis)
 • Kwalifikacja A.13 - Wytwarzanie wyrob贸w stolarskich (opis)
 • Kwalifikacja A.14 - Realizacja proces贸w introligatorskich (opis)
 • Kwalifikacja A.15 - Realizacja proces贸w drukowania z form drukowych (opis)
 • Kwalifikacja A.16 - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja r臋kodzielniczych wyrob贸w w艂贸kienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.17 - Wykonywanie wyrob贸w koszykarsko-plecionkarskich (opis)
 • Kwalifikacja A.18 - Prowadzenie sprzeda偶y (opis)
 • Kwalifikacja A.19 - Wykonywanie zabieg贸w fryzjerskich (opis)
 • Kwalifikacja A.20 - Rejestracja i obr贸bka obrazu (opis)
 • Kwalifikacja A.21 - Prowadzenie dzia艂alno艣ci informacyjno-bibliograficznej (opis)
 • Kwalifikacja A.22 - Prowadzenie dzia艂alno艣ci handlowej (opis)
 • Kwalifikacja A.23 - Projektowanie fryzur (opis)
 • Kwalifikacja A.24 - Wykonywanie prac biurowych (opis)
 • Kwalifikacja A.25 - Wykonywanie i realizacja projekt贸w multimedialnych (opis)
 • Kwalifikacja A.26 - Sprzeda偶 produkt贸w i us艂ug reklamowych (opis)
 • Kwalifikacja A.27 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (opis)
 • Kwalifikacja A.28 - Organizacja i nadzorowanie transportu (opis)
 • Kwalifikacja A.29 - Obs艂uga klient贸w i kontrahent贸w (opis)
 • Kwalifikacja A.30 - Organizacja i monitorowanie przep艂ywu zasob贸w i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (opis)
 • Kwalifikacja A.31 - Zarz膮dzanie 艣rodkami technicznymi podczas realizacji proces贸w transportowych (opis)
 • Kwalifikacja A.32 - Organizacja i monitorowanie przep艂ywu zasob贸w i informacji w jednostkach organizacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja A.33 - Obs艂uga podr贸偶nych w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja A.34 - Organizacja i prowadzenie prac zwi膮zanych z prze艂adunkiem oraz magazynowaniem towar贸w i 艂adunk贸w w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja A.35 - Planowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci w organizacji (opis)
 • Kwalifikacja A.36 - Prowadzenie rachunkowo艣ci (opis)
 • Kwalifikacja A.37 - Planowanie i prowadzenie 偶eglugi po 艣r贸dl膮dowych drogach wodnych i morskich wodach wewn臋trznych (opis)
 • Kwalifikacja A.38 - Obs艂uga si艂owni statkowych, urz膮dze艅 pomocniczych i mechanizm贸w pok艂adowych (opis)
 • Kwalifikacja A.39 - Pe艂nienie wachty morskiej i portowej (opis)
 • Kwalifikacja A.40 - Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (opis)
 • Kwalifikacja A.41 - Organizacja i nadzorowanie proces贸w wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.42 - Opracowywanie dokumentacji wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja A.43 - Organizacja proces贸w wytwarzania w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja A.44 - Organizacja i prowadzenie ruchu poci膮g贸w (opis)
 • Kwalifikacja A.45 - Planowanie i realizacja przewoz贸w kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja A.46 - Organizacja i prowadzenie proces贸w wytwarzania wyrob贸w sk贸rzanych (opis)
 • Kwalifikacja A.47 - Organizacja proces贸w wytwarzania wyrob贸w ze szk艂a (opis)
 • Kwalifikacja A.48 - Projektowanie wyrob贸w odzie偶owych (opis)
 • Kwalifikacja A.49 - Organizacja proces贸w wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych (opis)
 • Kwalifikacja A.50 - Organizacja i prowadzenie proces贸w przetwarzania drewna (opis)
 • Kwalifikacja A.51 - Organizacja i prowadzenie proces贸w wytwarzania wyrob贸w ceramicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.52 - Organizacja i prowadzenie proces贸w wytwarzania obuwia (opis)
 • Kwalifikacja A.53 - Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy sk贸r (opis)
 • Kwalifikacja A.54 - Przygotowywanie materia艂贸w graficznych do procesu drukowania (opis)
 • Kwalifikacja A.55 - Drukowanie cyfrowe (opis)
 • Kwalifikacja A.56 - Organizacja i kontrolowanie proces贸w technologicznych w przemy艣le chemicznym (opis)
 • Kwalifikacja A.57 - Produkcja mas w艂贸knistych i wytwor贸w papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.58 - Przetw贸rstwo wytwor贸w papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja A.59 - Przygotowywanie sprz臋tu, odczynnik贸w chemicznych i pr贸bek do bada艅 analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja A.60 - Wykonywanie bada艅 analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja A.61 - Wykonywanie zabieg贸w kosmetycznych twarzy (opis)
 • Kwalifikacja A.62 - Wykonywanie zabieg贸w kosmetycznych cia艂a, d艂oni i st贸p (opis)
 • Kwalifikacja A.63 - Organizacja i prowadzenie archiwum (opis)
 • Kwalifikacja A.64 - Opracowywanie materia艂贸w archiwalnych (opis)
 • Kwalifikacja A.65 - Rozliczanie wynagrodze艅 i danin publicznych (opis)
 • Kwalifikacja A.66 - 艢wiadczenie us艂ug pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (opis)
 • Kwalifikacja A.67 - Wykonywanie zada艅 rozdzielczo-ekspedycyjnych w us艂ugach pocztowych i kurierskich (opis)
 • Kwalifikacja A.68 - Obs艂uga klienta w jednostkach administracji (opis)
 • Kwalifikacja A.69 - Eksploatacja 艣rodk贸w transportu drogowego (opis)
 • Kwalifikacja A.70 - Organizacja przewozu 艣rodkami transportu drogowego (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar artystyczny (S):

 • Kwalifikacja S.1 - Wykonywanie i naprawa wyrob贸w z艂otniczych i jubilerskich (opis)
 • Kwalifikacja S.2 - Realizacja nagra艅 (opis)
 • Kwalifikacja S.3 - Realizacja nag艂o艣nie艅 (opis)
 • Kwalifikacja S.4 - Monta偶 nagra艅 d藕wi臋kowych (opis)
 • Kwalifikacja S.5 - Realizacja nagra艅 studyjnych (opis)
 • Kwalifikacja S.6 - Budowa fortepian贸w i pianin (opis)
 • Kwalifikacja S.7 - Naprawa fortepian贸w i pianin (opis)
 • Kwalifikacja S.8 - Strojenie fortepian贸w i pianin (opis)
 • Kwalifikacja S.9 - Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar budowlany (B):

 • Kwalifikacja B.1 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 drogowych (opis)
 • Kwalifikacja B.2 - Wykonywanie rob贸t drogowych (opis)
 • Kwalifikacja B.3 - Wykonywanie p艂aszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i no艣nych izolacji przemys艂owych (opis)
 • Kwalifikacja B.4 - Wykonywanie rob贸t kominiarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.5 - Monta偶 system贸w suchej zabudowy (opis)
 • Kwalifikacja B.6 - Wykonywanie rob贸t malarsko-tapeciarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.7 - Wykonywanie rob贸t posadzkarsko-ok艂adzinowych (opis)
 • Kwalifikacja B.8 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci komunalnych (opis)
 • Kwalifikacja B.9 - Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja B.10 - Wykonywanie izolacji przemys艂owych (opis)
 • Kwalifikacja B.11 - Wykonywanie izolacji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.12 - Wykonywanie rob贸t dekarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.13 - Wykonywanie rob贸t regulacyjnych i hydrotechnicznych (opis)
 • Kwalifikacja B.14 - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej (opis)
 • Kwalifikacja B.15 - Wykonywanie rob贸t ciesielskich (opis)
 • Kwalifikacja B.16 - Wykonywanie rob贸t zbrojarskich i betoniarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.17 - Wykonywanie rob贸t kamieniarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.18 - Wykonywanie rob贸t murarskich i tynkarskich (opis)
 • Kwalifikacja B.19 - Wykonywanie rob贸t zdu艅skich (opis)
 • Kwalifikacja B.20 - Monta偶 konstrukcji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.21 - Monta偶 urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja B.22 - Eksploatacja urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja B.23 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 sieci gazowych (opis)
 • Kwalifikacja B.24 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji gazowych (opis)
 • Kwalifikacja B.25 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (opis)
 • Kwalifikacja B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich element贸w architektury (opis)
 • Kwalifikacja B.27 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i eksploatacj膮 sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja B.28 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem dr贸g kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja B.29 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem obiekt贸w mostowych (opis)
 • Kwalifikacja B.30 - Sporz膮dzanie kosztorys贸w oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (opis)
 • Kwalifikacja B.31 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z regulacj膮 ciek贸w naturalnych oraz budow膮 urz膮dze艅 wodnych (opis)
 • Kwalifikacja B.32 - Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem dr贸g i obiekt贸w mostowych (opis)
 • Kwalifikacja B.33 - Organizacja i kontrolowanie rob贸t budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.34 - Wykonywanie pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych oraz opracowywanie wynik贸w pomiar贸w (opis)
 • Kwalifikacja B.35 - Obs艂uga geodezyjna inwestycji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja B.36 - Wykonywanie prac geodezyjnych zwi膮zanych z katastrem i gospodark膮 nieruchomo艣ciami (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar elektryczno-elektroniczny (E):

 • Kwalifikacja E.1 - Monta偶 i utrzymanie linii telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.2 - Monta偶, konfiguracja i utrzymanie urz膮dze艅 sieci telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.3 - Monta偶 urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.4 - U偶ytkowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.5 - Monta偶 uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.6 - Wykonywanie instalacji urz膮dze艅 elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.7 - Monta偶 i konserwacja maszyn i urz膮dze艅 elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja E.8 - Monta偶 i konserwacja instalacji elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja E.9 - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urz膮dze艅 transmisji cyfrowej (opis)
 • Kwalifikacja E.10 - Monta偶, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.11 - Obs艂uga oprogramowania i sprz臋tu informatycznego wspomagaj膮cych u偶ytkownika z niepe艂nosprawno艣ci膮 wzrokow膮 (opis)
 • Kwalifikacja E.12 - Monta偶 i eksploatacja komputer贸w osobistych oraz urz膮dze艅 peryferyjnych (opis)
 • Kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (opis)
 • Kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (opis)
 • Kwalifikacja E.15 - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przy艂膮czy abonenckich (opis)
 • Kwalifikacja E.16 - Monta偶 i eksploatacja sieci rozleg艂ych (opis)
 • Kwalifikacja E.17 - Wykonywanie obs艂ugi liniowej statk贸w powietrznych i obs艂ugi hangarowej wyposa偶enia awionicznego (opis)
 • Kwalifikacja E.18 - Eksploatacja urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.19 - Projektowanie i programowanie urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.20 - Eksploatacja urz膮dze艅 elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja E.21 - Monta偶 i eksploatacja urz膮dze艅 i system贸w sterowania ruchem kolejowym (opis)
 • Kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania i przesy艂ania energii cieplnej (opis)
 • Kwalifikacja E.23 - Eksploatacja instalacji i urz膮dze艅 do wytwarzania i przesy艂ania energii elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja E.24 - Eksploatacja maszyn, urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja E.25 - Monta偶 i eksploatacja sieci zasilaj膮cych oraz trakcji elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja E.26 - Monta偶 i eksploatacja 艣rodk贸w transportu szynowego (opis)
 • Kwalifikacja E.27 - Monta偶 i eksploatacja urz膮dze艅 elektronicznych i system贸w informatyki medycznej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar mechaniczny i g贸rniczo-hutniczy (M):

 • Kwalifikacja M.1 - U偶ytkowanie pojazd贸w, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja M.2 - Obs艂uga techniczna oraz naprawa pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja M.3 - Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 do przetw贸rstwa tworzyw sztucznych (opis)
 • Kwalifikacja M.4 - U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w (opis)
 • Kwalifikacja M.5 - U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do topienia metali (opis)
 • Kwalifikacja M.6 - U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych (opis)
 • Kwalifikacja M.7 - U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali (opis)
 • Kwalifikacja M.8 - Wykonywanie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja M.9 - Eksploatacja otworowa z艂贸偶 (opis)
 • Kwalifikacja M.10 - Eksploatacja z艂贸偶 metod膮 odkrywkow膮 (opis)
 • Kwalifikacja M.11 - Eksploatacja z艂贸偶 podziemnych (opis)
 • Kwalifikacja M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.13 - Naprawa zegar贸w i zegark贸w (opis)
 • Kwalifikacja M.14 - Monta偶 i naprawa element贸w i uk艂ad贸w optycznych (opis)
 • Kwalifikacja M.15 - Monta偶 i naprawa maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja M.16 - Monta偶 i obs艂uga uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej i urz膮dze艅 precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja M.17 - Monta偶 i obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 (opis)
 • Kwalifikacja M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespo艂贸w i zespo艂贸w pojazd贸w samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.19 - U偶ytkowanie obrabiarek skrawaj膮cych (opis)
 • Kwalifikacja M.20 - Wykonywanie i naprawa element贸w maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi (opis)
 • Kwalifikacja M.21 - Wykonywanie i naprawa wyrob贸w kowalskich (opis)
 • Kwalifikacja M.22 - Wykonywanie element贸w kad艂uba okr臋tu (opis)
 • Kwalifikacja M.23 - Monta偶 i remont kad艂uba okr臋tu (opis)
 • Kwalifikacja M.24 - Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazd贸w samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.25 - Wykonywanie i naprawa element贸w, wyrob贸w oraz pokry膰 z blachy (opis)
 • Kwalifikacja M.26 - Wykonywanie i naprawa oprzyrz膮dowania odlewniczego z materia艂贸w niemetalowych (opis)
 • Kwalifikacja M.27 - Monta偶 i naprawa oprzyrz膮dowania odlewniczego wykonanego z metalu (opis)
 • Kwalifikacja M.28 - Wykonywanie prac lakierniczych (opis)
 • Kwalifikacja M.29 - Monta偶 system贸w ruroci膮gowych (opis)
 • Kwalifikacja M.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (opis)
 • Kwalifikacja M.31 - Wykonywanie obs艂ugi liniowej i hangarowej statk贸w powietrznych (opis)
 • Kwalifikacja M.32 - Organizacja i prowadzenie prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 maszyn, urz膮dze艅 i instalacji okr臋towych (opis)
 • Kwalifikacja M.33 - Organizacja budowy i remontu okr臋tu oraz monta偶u maszyn i instalacji okr臋towych (opis)
 • Kwalifikacja M.34 - Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja M.35 - Prowadzenie procesu przer贸bki kopalin sta艂ych (opis)
 • Kwalifikacja M.36 - Organizacja procesu przer贸bki kopalin sta艂ych (opis)
 • Kwalifikacja M.37 - Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (opis)
 • Kwalifikacja M.38 - Organizacja i prowadzenie proces贸w metalurgicznych oraz obr贸bki plastycznej metali (opis)
 • Kwalifikacja M.39 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji z艂贸偶 podziemnych (opis)
 • Kwalifikacja M.40 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej z艂贸偶 (opis)
 • Kwalifikacja M.41 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji z艂贸偶 metod膮 odkrywkow膮 (opis)
 • Kwalifikacja M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obs艂ugi pojazd贸w samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja M.43 - Organizacja prac zwi膮zanych z eksploatacj膮 艣rodk贸w technicznych stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja M.44 - Organizacja i nadzorowanie proces贸w produkcji maszyn i urz膮dze艅 (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar medyczno-spo艂eczny (Z):

 • Kwalifikacja Z.1 - 艢wiadczenie us艂ug w zakresie masa偶u (opis)
 • Kwalifikacja Z.2 - Wykonywanie i dobieranie przedmiot贸w ortopedycznych oraz 艣rodk贸w pomocniczych (opis)
 • Kwalifikacja Z.3 - Ochrona os贸b i mienia (opis)
 • Kwalifikacja Z.4 - 艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych osobie chorej i niesamodzielnej (opis)
 • Kwalifikacja Z.5 - 艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych (opis)
 • Kwalifikacja Z.6 - 艢wiadczenie us艂ug opieku艅czo-wspieraj膮cych osobie podopiecznej (opis)
 • Kwalifikacja Z.7 - 艢wiadczenie us艂ug opieku艅czo-wspieraj膮cych osobie starszej (opis)
 • Kwalifikacja Z.8 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepe艂nosprawnej (opis)
 • Kwalifikacja Z.9 - 艢wiadczenie us艂ug w zakresie terapii zaj臋ciowej (opis)
 • Kwalifikacja Z.10 - 艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie ortoptyki (opis)
 • Kwalifikacja Z.11 - 艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych i wspomagaj膮cych rozw贸j dziecka (opis)
 • Kwalifikacja Z.12 - Wykonywanie medycznych czynno艣ci ratunkowych i innych 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie (opis)
 • Kwalifikacja Z.13 - Zarz膮dzanie bezpiecze艅stwem w 艣rodowisku pracy (opis)
 • Kwalifikacja Z.14 - Prowadzenie dzia艂alno艣ci profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowo艣ci do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (opis)
 • Kwalifikacja Z.15 - Asystowanie lekarzowi denty艣cie i utrzymanie gabinetu w gotowo艣ci do pracy (opis)
 • Kwalifikacja Z.16 - 艢wiadczenie us艂ug w zakresie dietetyki (opis)
 • Kwalifikacja Z.17 - Wykonywanie i naprawa wyrob贸w medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (opis)
 • Kwalifikacja Z.18 - 艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie protetyki s艂uchu (opis)
 • Kwalifikacja Z.19 - Sporz膮dzanie i wytwarzanie produkt贸w leczniczych oraz prowadzenie obrotu 艣rodkami farmaceutycznymi i materia艂ami medycznymi (opis)
 • Kwalifikacja Z.20 - Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (opis)
 • Kwalifikacja Z.21 - 艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (opis)
 • Kwalifikacja Z.22 - Wykonywanie dzia艂a艅 ratowniczych (opis)
 • Kwalifikacja Z.23 - Zarz膮dzanie dzia艂aniami ratowniczymi (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar rolniczo-le艣ny z ochron膮 艣rodowiska (R):

 • Kwalifikacja R.1 - Obs艂uga maszyn stosowanych do prac le艣nych (opis)
 • Kwalifikacja R.2 - Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze (opis)
 • Kwalifikacja R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja R.4 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja R.5 - Zak艂adanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja R.6 - Organizacja i prowadzenie przedsi臋biorstwa w agrobiznesie (opis)
 • Kwalifikacja R.7 - Ocena stanu 艣rodowiska (opis)
 • Kwalifikacja R.8 - Planowanie i realizacja zada艅 zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiska (opis)
 • Kwalifikacja R.9 - Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierz膮t (opis)
 • Kwalifikacja R.10 - Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych z zakresu us艂ug weterynaryjnych (opis)
 • Kwalifikacja R.11 - Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych z zakresu realizacji zada艅 inspekcji weterynaryjnej (opis)
 • Kwalifikacja R.12 - Pe艂nienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (opis)
 • Kwalifikacja R.13 - Ochrona i zagospodarowanie zasob贸w le艣nych (opis)
 • Kwalifikacja R.14 - U偶ytkowanie zasob贸w le艣nych (opis)
 • Kwalifikacja R.15 - Organizacja prac rybackich w akwakulturze (opis)
 • Kwalifikacja R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja R.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja R.18 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja R.19 - Organizowanie chowu i hodowli koni (opis)
 • Kwalifikacja R.20 - Szkolenie i u偶ytkowanie koni (opis)
 • Kwalifikacja R.21 - Projektowanie, urz膮dzanie i piel臋gnacja ro艣linnych obiekt贸w architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja R.22 - Organizacja prac zwi膮zanych z budow膮 oraz konserwacj膮 obiekt贸w ma艂ej architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja R.23 - Organizacja i prowadzenie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 obiekt贸w in偶ynierii 艣rodowiska (opis)
 • Kwalifikacja R.24 - Organizacja i prowadzenie rob贸t melioracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja R.25 - Wykonywanie prac geologicznych (opis)
 • Kwalifikacja R.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar turystyczno-gastronomiczny (T):

 • Kwalifikacja T.1 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach 艣wiadcz膮cych us艂ugi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja T.2 - Produkcja wyrob贸w spo偶ywczych z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 (opis)
 • Kwalifikacja T.3 - Produkcja wyrob贸w piekarskich (opis)
 • Kwalifikacja T.4 - Produkcja wyrob贸w cukierniczych (opis)
 • Kwalifikacja T.5 - Produkcja przetwor贸w mi臋snych i t艂uszczowych (opis)
 • Kwalifikacja T.6 - Sporz膮dzanie potraw i napoj贸w (opis)
 • Kwalifikacja T.7 - Prowadzenie dzia艂alno艣ci turystycznej na obszarach wiejskich (opis)
 • Kwalifikacja T.8 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (opis)
 • Kwalifikacja T.9 - Wykonywanie us艂ug kelnerskich (opis)
 • Kwalifikacja T.10 - Organizacja us艂ug gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja T.11 - Planowanie i realizacja us艂ug w recepcji (opis)
 • Kwalifikacja T.12 - Obs艂uga go艣ci w obiekcie 艣wiadcz膮cym us艂ugi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja T.13 - Planowanie i realizacja imprez i us艂ug turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja T.14 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda偶 us艂ug turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja T.15 - Organizacja 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja T.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrob贸w spo偶ywczych (opis)
 • Kwalifikacja T.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrob贸w mleczarskich (opis)

Kwalifikacje zawodowe lub te偶 kompetencje twarde rozumiane s膮 jako zestaw wiedzy i umiej臋tno艣ci wymaganych do realizacji sk艂adowych zada艅 zawodowych (w wybranej specjalno艣ci). Wynikaj膮 z okre艣lonych dokument贸w (艣wiadectw, dyplom贸w, za艣wiadcze艅) i stwarzaj膮 domniemanie, 偶e legitymuj膮cy si臋 nimi cz艂owiek ma odpowiednie kompetencje. Zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efekt贸w kszta艂cenia: wiedzy, umiej臋tno艣ci zawodowych oraz kompetencji personalnych i spo艂ecznych, pozwalaj膮ce na samodzielne wykonywanie zada艅 zawodowych. W klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kszta艂cenia, czyli zestawy zawod贸w pogrupowanych pod wzgl臋dem wsp贸lnych lub zbli偶onych kwalifikacji wymaganych do realizacji zada艅 zawodowych w obr臋bie danego zawodu.