LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2019

Kwalifikacje 2019 Kwalifikacje 2017 Kwalifikacje 2012

Kwalifikacje trzyliterowe (formuła 2019) dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r.


Kwalifikacje w zawodzie - Branża audiowizualna (AUD):

 • Kwalifikacja AUD.1 - Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej (opis)
 • Kwalifikacja AUD.2 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (opis)
 • Kwalifikacja AUD.3 - Budowa i renowacja fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja AUD.4 - Strojenie i korekta fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja AUD.5 - Realizacja projektów graficznych i multimedialnych (opis)
 • Kwalifikacja AUD.6 - Obsługa sceny (opis)
 • Kwalifikacja AUD.7 - Realizacja nagłośnień (opis)
 • Kwalifikacja AUD.8 - Montaż dźwięku (opis)
 • Kwalifikacja AUD.9 - Realizacja nagrań dźwiękowych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża budowlana (BUD):

 • Kwalifikacja BUD.1 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (opis)
 • Kwalifikacja BUD.2 - Wykonywanie robót ciesielskich (opis)
 • Kwalifikacja BUD.3 - Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (opis)
 • Kwalifikacja BUD.4 - Wykonywanie robót kamieniarskich (opis)
 • Kwalifikacja BUD.5 - Wykonywanie robót kominiarskich (opis)
 • Kwalifikacja BUD.6 - Wykonywanie izolacji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.7 - Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.8 - Montaż konstrukcji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.9 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (opis)
 • Kwalifikacja BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (opis)
 • Kwalifikacja BUD.13 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.14 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (opis)
 • Kwalifikacja BUD.15 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów (opis)
 • Kwalifikacja BUD.16 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.17 - Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.18 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (opis)
 • Kwalifikacja BUD.19 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (opis)
 • Kwalifikacja BUD.20 - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.21 - Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (opis)
 • Kwalifikacja BUD.22 - Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.23 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (opis)
 • Kwalifikacja BUD.24 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (opis)
 • Kwalifikacja BUD.25 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie (opis)
 • Kwalifikacja BUD.26 - Wykonywanie robót zduńskich (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża ceramiczno-szklarska (CES):

 • Kwalifikacja CES.1 - Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (opis)
 • Kwalifikacja CES.2 - Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego (opis)
 • Kwalifikacja CES.3 - Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (opis)
 • Kwalifikacja CES.4 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża chemiczna (CHM):

 • Kwalifikacja CHM.1 - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (opis)
 • Kwalifikacja CHM.2 - Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (opis)
 • Kwalifikacja CHM.3 - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja CHM.4 - Wykonywanie badań analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja CHM.5 - Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska (opis)
 • Kwalifikacja CHM.6 - Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża drzewno-meblarska (DRM):

 • Kwalifikacja DRM.1 - Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich (opis)
 • Kwalifikacja DRM.2 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (opis)
 • Kwalifikacja DRM.3 - Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (opis)
 • Kwalifikacja DRM.4 - Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych (opis)
 • Kwalifikacja DRM.5 - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (opis)
 • Kwalifikacja DRM.6 - Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja DRM.7 - Przetwórstwo wytworów papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja DRM.8 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA):

 • Kwalifikacja EKA.1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (opis)
 • Kwalifikacja EKA.2 - Organizacja i prowadzenie archiwum (opis)
 • Kwalifikacja EKA.3 - Opracowywanie materiałów archiwalnych (opis)
 • Kwalifikacja EKA.4 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (opis)
 • Kwalifikacja EKA.5 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja EKA.6 - Wykonywanie prac biurowych (opis)
 • Kwalifikacja EKA.7 - Prowadzenie rachunkowości (opis)
 • Kwalifikacja EKA.8 - Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża elektroenergetyczna (ELE):

 • Kwalifikacja ELE.1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.2 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.3 - Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (opis)
 • Kwalifikacja ELE.4 - Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła (opis)
 • Kwalifikacja ELE.5 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.6 - Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.7 - Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.8 - Montaż urządzeń dźwigowych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.9 - Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych (opis)
 • Kwalifikacja ELE.10 - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja ELE.11 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM):

 • Kwalifikacja ELM.1 - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (opis)
 • Kwalifikacja ELM.2 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja ELM.3 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja ELM.4 - Eksploatacja układów automatyki przemysłowej (opis)
 • Kwalifikacja ELM.5 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja ELM.6 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK):

 • Kwalifikacja FRK.1 - Wykonywanie usług fryzjerskich (opis)
 • Kwalifikacja FRK.2 - Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych (opis)
 • Kwalifikacja FRK.3 - Projektowanie i wykonywanie fryzur (opis)
 • Kwalifikacja FRK.4 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża górniczo-wiertnicza (GIW):

 • Kwalifikacja GIW.1 - Eksploatacja otworowa złóż (opis)
 • Kwalifikacja GIW.2 - Eksploatacja podziemna złóż (opis)
 • Kwalifikacja GIW.3 - Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (opis)
 • Kwalifikacja GIW.4 - Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny (opis)
 • Kwalifikacja GIW.5 - Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin (opis)
 • Kwalifikacja GIW.6 - Wykonywanie prac geologicznych (opis)
 • Kwalifikacja GIW.7 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (opis)
 • Kwalifikacja GIW.8 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (opis)
 • Kwalifikacja GIW.9 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż (opis)
 • Kwalifikacja GIW.10 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny (opis)
 • Kwalifikacja GIW.11 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (opis)
 • Kwalifikacja GIW.12 - Wykonywanie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja GIW.13 - Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża handlowa (HAN):

 • Kwalifikacja HAN.1 - Prowadzenie sprzedaży (opis)
 • Kwalifikacja HAN.2 - Prowadzenie działań handlowych (opis)
 • Kwalifikacja HAN.3 - Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT):

 • Kwalifikacja HGT.1 - Wykonywanie usług kelnerskich (opis)
 • Kwalifikacja HGT.2 - Przygotowanie i wydawanie dań (opis)
 • Kwalifikacja HGT.3 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja HGT.4 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne (opis)
 • Kwalifikacja HGT.5 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja HGT.6 - Realizacja usług w recepcji (opis)
 • Kwalifikacja HGT.7 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja HGT.8 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja HGT.9 - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (opis)
 • Kwalifikacja HGT.10 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (opis)
 • Kwalifikacja HGT.11 - Organizacja usług gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża leśna (LES):

 • Kwalifikacja LES.1 - Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej (opis)
 • Kwalifikacja LES.2 - Gospodarowanie zasobami leśnymi (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża mechaniczna (MEC):

 • Kwalifikacja MEC.1 - Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych (opis)
 • Kwalifikacja MEC.2 - Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (opis)
 • Kwalifikacja MEC.3 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja MEC.4 - Montaż systemów rurociągowych (opis)
 • Kwalifikacja MEC.5 - Użytkowanie obrabiarek skrawających (opis)
 • Kwalifikacja MEC.6 - Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja MEC.7 - Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)
 • Kwalifikacja MEC.8 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)
 • Kwalifikacja MEC.9 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża mechaniki precyzyjnej (MEP):

 • Kwalifikacja MEP.1 - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja MEP.2 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (opis)
 • Kwalifikacja MEP.3 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (opis)
 • Kwalifikacja MEP.4 - Naprawa zegarów i zegarków (opis)
 • Kwalifikacja MEP.5 - Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża metalurgiczna (MTL):

 • Kwalifikacja MTL.1 - Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego (opis)
 • Kwalifikacja MTL.2 - Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych (opis)
 • Kwalifikacja MTL.3 - Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego (opis)
 • Kwalifikacja MTL.4 - Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (opis)
 • Kwalifikacja MTL.5 - Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża motoryzacyjna (MOT):

 • Kwalifikacja MOT.1 - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MOT.2 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MOT.3 - Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych (opis)
 • Kwalifikacja MOT.4 - Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych (opis)
 • Kwalifikacja MOT.5 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MOT.6 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO):

 • Kwalifikacja BPO.1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (opis)
 • Kwalifikacja BPO.2 - Ochrona osób i mienia (opis)
 • Kwalifikacja BPO.3 - Wykonywanie działań ratowniczych (opis)
 • Kwalifikacja BPO.4 - Zarządzanie działaniami ratowniczymi (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża ogrodnicza (OGR):

 • Kwalifikacja OGR.1 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (opis)
 • Kwalifikacja OGR.2 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja OGR.3 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja OGR.4 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja OGR.5 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża opieki zdrowotnej (MED):

 • Kwalifikacja MED.1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (opis)
 • Kwalifikacja MED.2 - Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (opis)
 • Kwalifikacja MED.3 - Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (opis)
 • Kwalifikacja MED.4 - Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (opis)
 • Kwalifikacja MED.5 - Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu (opis)
 • Kwalifikacja MED.6 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (opis)
 • Kwalifikacja MED.7 - Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (opis)
 • Kwalifikacja MED.8 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (opis)
 • Kwalifikacja MED.9 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa (opis)
 • Kwalifikacja MED.10 - Świadczenie usług w zakresie masażu (opis)
 • Kwalifikacja MED.11 - Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (opis)
 • Kwalifikacja MED.12 - Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych (opis)
 • Kwalifikacja MED.13 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża poligraficzna (PGF):

 • Kwalifikacja PGF.1 - Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych (opis)
 • Kwalifikacja PGF.2 - Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych (opis)
 • Kwalifikacja PGF.3 - Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych (opis)
 • Kwalifikacja PGF.4 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (opis)
 • Kwalifikacja PGF.5 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (opis)
 • Kwalifikacja PGF.6 - Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (opis)
 • Kwalifikacja PGF.7 - Wykonywanie przekazu reklamowego (opis)
 • Kwalifikacja PGF.8 - Zarządzanie kampanią reklamową (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża pomocy społecznej (SPO):

 • Kwalifikacja SPO.1 - Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (opis)
 • Kwalifikacja SPO.2 - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (opis)
 • Kwalifikacja SPO.3 - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (opis)
 • Kwalifikacja SPO.4 - Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (opis)
 • Kwalifikacja SPO.5 - Świadczenie usług opiekuńczych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża przemysłu mody (MOD):

 • Kwalifikacja MOD.1 - Wyprawianie skór (opis)
 • Kwalifikacja MOD.2 - Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.3 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.4 - Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich (opis)
 • Kwalifikacja MOD.5 - Wytwarzanie obuwia (opis)
 • Kwalifikacja MOD.6 - Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.7 - Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.8 - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.9 - Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór (opis)
 • Kwalifikacja MOD.10 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia (opis)
 • Kwalifikacja MOD.11 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.12 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.13 - Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja MOD.14 - Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża rolno-hodowlana (ROL):

 • Kwalifikacja ROL.1 - Jeździectwo i trening koni (opis)
 • Kwalifikacja ROL.2 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja ROL.3 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja ROL.4 - Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja ROL.5 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (opis)
 • Kwalifikacja ROL.6 - Organizacja chowu i hodowli koni (opis)
 • Kwalifikacja ROL.7 - Szkolenie i użytkowanie koni (opis)
 • Kwalifikacja ROL.8 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja ROL.9 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja ROL.11 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (opis)
 • Kwalifikacja ROL.12 - Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża rybacka (RYB):

 • Kwalifikacja RYB.1 - Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych (opis)
 • Kwalifikacja RYB.2 - Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych (opis)
 • Kwalifikacja RYB.3 - Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża spedycyjno-logistyczna (SPL):

 • Kwalifikacja SPL.1 - Obsługa magazynów (opis)
 • Kwalifikacja SPL.2 - Obsługa podróżnych w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja SPL.3 - Obsługa ładunków w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja SPL.4 - Organizacja transportu (opis)
 • Kwalifikacja SPL.5 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża spożywcza (SPC):

 • Kwalifikacja SPC.1 - Produkcja wyrobów cukierniczych (opis)
 • Kwalifikacja SPC.2 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja SPC.3 - Produkcja wyrobów piekarskich (opis)
 • Kwalifikacja SPC.4 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (opis)
 • Kwalifikacja SPC.5 - Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych (opis)
 • Kwalifikacja SPC.6 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (opis)
 • Kwalifikacja SPC.7 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża teleinformatyczna (INF):

 • Kwalifikacja INF.1 - Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich (opis)
 • Kwalifikacja INF.2 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (opis)
 • Kwalifikacja INF.3 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (opis)
 • Kwalifikacja INF.4 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (opis)
 • Kwalifikacja INF.5 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (opis)
 • Kwalifikacja INF.6 - Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (opis)
 • Kwalifikacja INF.7 - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi (opis)
 • Kwalifikacja INF.8 - Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (opis)
 • Kwalifikacja INF.9 - Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja INF.10 - Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża transportu drogowego (TDR):

 • Kwalifikacja TDR.1 - Eksploatacja środków transportu drogowego (opis)
 • Kwalifikacja TDR.2 - Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża transportu kolejowego (TKO):

 • Kwalifikacja TKO.1 - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza (opis)
 • Kwalifikacja TKO.2 - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (opis)
 • Kwalifikacja TKO.3 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja TKO.4 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania (opis)
 • Kwalifikacja TKO.5 - Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja TKO.6 - Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (opis)
 • Kwalifikacja TKO.7 - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (opis)
 • Kwalifikacja TKO.8 - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża transportu lotniczego (TLO):

 • Kwalifikacja TLO.1 - Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych (opis)
 • Kwalifikacja TLO.2 - Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej (opis)
 • Kwalifikacja TLO.3 - Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Branża transportu wodnego (TWO):

 • Kwalifikacja TWO.1 - Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (opis)
 • Kwalifikacja TWO.2 - Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi (opis)
 • Kwalifikacja TWO.3 - Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (opis)
 • Kwalifikacja TWO.4 - Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (opis)
 • Kwalifikacja TWO.5 - Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających (opis)
 • Kwalifikacja TWO.6 - Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (opis)
 • Kwalifikacja TWO.7 - Pełnienie wachty morskiej i portowej (opis)
 • Kwalifikacja TWO.8 - Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (opis)
 • Kwalifikacja TWO.9 - Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych (opis)

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kształcenia, czyli zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.