LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2019

Kwalifikacje 2019 Kwalifikacje 2017 Kwalifikacje 2012


Kwalifikacje trzyliterowe dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r.

Branża audiowizualna (AUD):

Branża budowlana (BUD):

Branża ceramiczno-szklarska (CES):

Branża chemiczna (CHM):

Branża drzewno-meblarska (DRM):

Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA):

Branża elektroenergetyczna (ELE):

Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM):

Branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK):

Branża górniczo-wiertnicza (GIW):

Branża handlowa (HAN):

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT):

Branża leśna (LES):

Branża mechaniczna (MEC):

Branża mechaniki precyzyjnej (MEP):

Branża metalurgiczna (MTL):

Branża motoryzacyjna (MOT):

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO):

Branża ogrodnicza (OGR):

Branża opieki zdrowotnej (MED):

Branża poligraficzna (PGF):

Branża pomocy społecznej (SPO):

Branża przemysłu mody (MOD):

Branża rolno-hodowlana (ROL):

Branża rybacka (RYB):

Branża spedycyjno-logistyczna (SPL):

Branża spożywcza (SPC):

Branża teleinformatyczna (INF):

Branża transportu drogowego (TDR):

Branża transportu kolejowego (TKO):

Branża transportu lotniczego (TLO):

Branża transportu wodnego (TWO):

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kształcenia, czyli zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.