LOGOWANIE

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FORMUŁA 2017

Kwalifikacje 2019 Kwalifikacje 2017 Kwalifikacje 2012

Kwalifikacje dwuliterowe (formuła 2017) dla osób, które kształcą się według podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r.


Kwalifikacje w zawodzie - Obszar administracyjno-usługowy (AU):

 • Kwalifikacja AU.1 - Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.2 - Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.3 - Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.4 - Eksploatacja środków transportu drogowego (opis)
 • Kwalifikacja AU.5 - Wytwarzanie wyrobów ze szkła (opis)
 • Kwalifikacja AU.6 - Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego (opis)
 • Kwalifikacja AU.7 - Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.8 - Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (opis)
 • Kwalifikacja AU.9 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.10 - Wytwarzanie obuwia (opis)
 • Kwalifikacja AU.11 - Wyprawianie skór (opis)
 • Kwalifikacja AU.12 - Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (opis)
 • Kwalifikacja AU.13 - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.14 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.15 - Wytwarzanie wyrobów stolarskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.16 - Realizacja procesów introligatorskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.17 - Realizacja procesów drukowania z form drukowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.18 - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.19 - Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.20 - Prowadzenie sprzedaży (opis)
 • Kwalifikacja AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.22 - Obsługa magazynów (opis)
 • Kwalifikacja AU.23 - Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (opis)
 • Kwalifikacja AU.24 - Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej (opis)
 • Kwalifikacja AU.25 - Prowadzenie działalności handlowej (opis)
 • Kwalifikacja AU.26 - Projektowanie fryzur (opis)
 • Kwalifikacja AU.27 - Wykonywanie prac biurowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.28 - Realizacja projektów multimedialnych (opis)
 • Kwalifikacja AU.29 - Sprzedaż produktów i usług reklamowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.30 - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (opis)
 • Kwalifikacja AU.31 - Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (opis)
 • Kwalifikacja AU.32 - Organizacja transportu (opis)
 • Kwalifikacja AU.33 - Obsługa podróżnych w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja AU.34 - Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach (opis)
 • Kwalifikacja AU.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (opis)
 • Kwalifikacja AU.36 - Prowadzenie rachunkowości (opis)
 • Kwalifikacja AU.37 - Obsługa operacyjna portu lotniczego (opis)
 • Kwalifikacja AU.38 - Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej (opis)
 • Kwalifikacja AU.39 - Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych (opis)
 • Kwalifikacja AU.40 - Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.41 - Pełnienie wachty morskiej i portowej (opis)
 • Kwalifikacja AU.42 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.43 - Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej (opis)
 • Kwalifikacja AU.44 - Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.45 - Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja AU.46 - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów (opis)
 • Kwalifikacja AU.47 - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.48 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych (opis)
 • Kwalifikacja AU.49 - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła (opis)
 • Kwalifikacja AU.50 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (opis)
 • Kwalifikacja AU.51 - Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym (opis)
 • Kwalifikacja AU.52 - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia (opis)
 • Kwalifikacja AU.53 - Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór (opis)
 • Kwalifikacja AU.54 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych (opis)
 • Kwalifikacja AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (opis)
 • Kwalifikacja AU.56 - Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym (opis)
 • Kwalifikacja AU.57 - Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.58 - Przetwórstwo wytworów papierniczych (opis)
 • Kwalifikacja AU.59 - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja AU.60 - Wykonywanie badań analitycznych (opis)
 • Kwalifikacja AU.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (opis)
 • Kwalifikacja AU.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (opis)
 • Kwalifikacja AU.63 - Organizacja i prowadzenie archiwum (opis)
 • Kwalifikacja AU.64 - Opracowywanie materiałów archiwalnych (opis)
 • Kwalifikacja AU.65 - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (opis)
 • Kwalifikacja AU.66 - Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (opis)
 • Kwalifikacja AU.67 - Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (opis)
 • Kwalifikacja AU.68 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (opis)
 • Kwalifikacja AU.69 - Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar artystyczny (ST):

 • Kwalifikacja ST.1 - Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich (opis)
 • Kwalifikacja ST.2 - Realizacja nagrań (opis)
 • Kwalifikacja ST.3 - Realizacja nagłośnień (opis)
 • Kwalifikacja ST.4 - Montaż nagrań dźwiękowych (opis)
 • Kwalifikacja ST.5 - Realizacja nagrań studyjnych (opis)
 • Kwalifikacja ST.6 - Budowa fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja ST.7 - Naprawa fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja ST.8 - Strojenie fortepianów i pianin (opis)
 • Kwalifikacja ST.9 - Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar budowlany (BD):

 • Kwalifikacja BD.1 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.2 - Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.3 - Wykonywanie robót kominiarskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.4 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.5 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja BD.6 - Wykonywanie izolacji przemysłowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.7 - Wykonywanie izolacji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja BD.8 - Wykonywanie robót dekarskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.9 - Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych (opis)
 • Kwalifikacja BD.10 - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza (opis)
 • Kwalifikacja BD.11 - Wykonywanie robót ciesielskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.12 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.13 - Wykonywanie robót kamieniarskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.15 - Wykonywanie robót zduńskich (opis)
 • Kwalifikacja BD.16 - Montaż konstrukcji budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja BD.18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (opis)
 • Kwalifikacja BD.19 - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.20 - Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.21 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja BD.22 - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacjisanitarnych (opis)
 • Kwalifikacja BD.23 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych (opis)
 • Kwalifikacja BD.24 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania (opis)
 • Kwalifikacja BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie (opis)
 • Kwalifikacja BD.26 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych (opis)
 • Kwalifikacja BD.27 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury (opis)
 • Kwalifikacja BD.28 - Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych (opis)
 • Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (opis)
 • Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (opis)
 • Kwalifikacja BD.31 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (opis)
 • Kwalifikacja BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar elektryczno-elektroniczny (EE):

 • Kwalifikacja EE.1 - Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja EE.2 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.3 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.4 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.5 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.6 - Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja EE.7 - Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością (opis)
 • Kwalifikacja EE.8 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (opis)
 • Kwalifikacja EE.9 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (opis)
 • Kwalifikacja EE.10 - Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.11 - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (opis)
 • Kwalifikacja EE.12 - Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego (opis)
 • Kwalifikacja EE.13 - Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych (opis)
 • Kwalifikacja EE.14 - Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych (opis)
 • Kwalifikacja EE.15 - Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (opis)
 • Kwalifikacja EE.16 - Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (opis)
 • Kwalifikacja EE.17 - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej (opis)
 • Kwalifikacja EE.18 - Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej (opis)
 • Kwalifikacja EE.19 - Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (opis)
 • Kwalifikacja EE.20 - Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych (opis)
 • Kwalifikacja EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.23 - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (opis)
 • Kwalifikacja EE.24 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (opis)
 • Kwalifikacja EE.25 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (opis)
 • Kwalifikacja EE.27 - Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej (opis)
 • Kwalifikacja EE.28 - Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego (opis)
 • Kwalifikacja EE.29 - Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG):

 • Kwalifikacja MG.1 - Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)
 • Kwalifikacja MG.2 - Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja MG.3 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja MG.4 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego (opis)
 • Kwalifikacja MG.5 - Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (opis)
 • Kwalifikacja MG.6 - Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.7 - Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.8 - Wykonywanie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.9 - Eksploatacja otworowa złóż (opis)
 • Kwalifikacja MG.10 - Eksploatacja złóż metodą odkrywkową (opis)
 • Kwalifikacja MG.11 - Eksploatacja złóż podziemnych (opis)
 • Kwalifikacja MG.12 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.13 - Naprawa zegarów i zegarków (opis)
 • Kwalifikacja MG.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (opis)
 • Kwalifikacja MG.15 - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja MG.16 - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (opis)
 • Kwalifikacja MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających (opis)
 • Kwalifikacja MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (opis)
 • Kwalifikacja MG.21 - Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich (opis)
 • Kwalifikacja MG.22 - Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (opis)
 • Kwalifikacja MG.23 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.24 - Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.25 - Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy (opis)
 • Kwalifikacja MG.26 - Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego (opis)
 • Kwalifikacja MG.27 - Wykonywanie prac lakierniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.28 - Montaż systemów rurociągowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.29 - Wykonywanie robót szkutniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.31 - Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych (opis)
 • Kwalifikacja MG.32 - Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.33 - Organizacja budowy i remontu jednostek pływających (opis)
 • Kwalifikacja MG.34 - Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.35 - Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych (opis)
 • Kwalifikacja MG.36 - Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych (opis)
 • Kwalifikacja MG.37 - Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego (opis)
 • Kwalifikacja MG.38 - Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych (opis)
 • Kwalifikacja MG.39 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (opis)
 • Kwalifikacja MG.40 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż (opis)
 • Kwalifikacja MG.41 - Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową (opis)
 • Kwalifikacja MG.42 - Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (opis)
 • Kwalifikacja MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (opis)
 • Kwalifikacja MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar medyczno-społeczny (MS):

 • Kwalifikacja MS.1 - Świadczenie usług w zakresie masażu (opis)
 • Kwalifikacja MS.2 - Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (opis)
 • Kwalifikacja MS.3 - Ochrona osób i mienia (opis)
 • Kwalifikacja MS.4 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (opis)
 • Kwalifikacja MS.5 - Świadczenie usług opiekuńczych (opis)
 • Kwalifikacja MS.6 - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (opis)
 • Kwalifikacja MS.7 - Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (opis)
 • Kwalifikacja MS.8 - Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej (opis)
 • Kwalifikacja MS.9 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (opis)
 • Kwalifikacja MS.10 - Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (opis)
 • Kwalifikacja MS.11 - Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (opis)
 • Kwalifikacja MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (opis)
 • Kwalifikacja MS.13 - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (opis)
 • Kwalifikacja MS.14 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (opis)
 • Kwalifikacja MS.15 - Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy (opis)
 • Kwalifikacja MS.16 - Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu (opis)
 • Kwalifikacja MS.17 - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (opis)
 • Kwalifikacja MS.18 - Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (opis)
 • Kwalifikacja MS.19 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (opis)
 • Kwalifikacja MS.20 - Wykonywanie działań ratowniczych (opis)
 • Kwalifikacja MS.21 - Zarządzanie działaniami ratowniczymi (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL):

 • Kwalifikacja RL.1 - Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych (opis)
 • Kwalifikacja RL.2 - Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze (opis)
 • Kwalifikacja RL.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja RL.4 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja RL.5 - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja RL.6 - Jeździectwo i trening koni (opis)
 • Kwalifikacja RL.7 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (opis)
 • Kwalifikacja RL.8 - Ocena stanu środowiska (opis)
 • Kwalifikacja RL.9 - Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (opis)
 • Kwalifikacja RL.10 - Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt (opis)
 • Kwalifikacja RL.11 - Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru (opis)
 • Kwalifikacja RL.12 - Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim (opis)
 • Kwalifikacja RL.13 - Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (opis)
 • Kwalifikacja RL.14 - Użytkowanie zasobów leśnych (opis)
 • Kwalifikacja RL.15 - Organizacja prac rybackich w akwakulturze (opis)
 • Kwalifikacja RL.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (opis)
 • Kwalifikacja RL.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej (opis)
 • Kwalifikacja RL.18 - Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (opis)
 • Kwalifikacja RL.19 - Organizacja chowu i hodowli koni (opis)
 • Kwalifikacja RL.20 - Szkolenie i użytkowanie koni (opis)
 • Kwalifikacja RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (opis)
 • Kwalifikacja RL.23 - Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska (opis)
 • Kwalifikacja RL.24 - Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych (opis)
 • Kwalifikacja RL.25 - Wykonywanie prac geologicznych (opis)
 • Kwalifikacja RL.26 - Wykonywanie kompozycji florystycznych (opis)

Kwalifikacje w zawodzie - Obszar turystyczno-gastronomiczny (TG):

 • Kwalifikacja TG.1 - Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja TG.2 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (opis)
 • Kwalifikacja TG.3 - Produkcja wyrobów piekarskich (opis)
 • Kwalifikacja TG.4 - Produkcja wyrobów cukierniczych (opis)
 • Kwalifikacja TG.5 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych (opis)
 • Kwalifikacja TG.6 - Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych (opis)
 • Kwalifikacja TG.7 - Sporządzanie potraw i napojów (opis)
 • Kwalifikacja TG.8 - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (opis)
 • Kwalifikacja TG.9 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (opis)
 • Kwalifikacja TG.10 - Wykonywanie usług kelnerskich (opis)
 • Kwalifikacja TG.11 - Organizacja usług gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja TG.12 - Planowanie i realizacja usług w recepcji (opis)
 • Kwalifikacja TG.13 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (opis)
 • Kwalifikacja TG.14 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja TG.15 - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (opis)
 • Kwalifikacja TG.16 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (opis)
 • Kwalifikacja TG.17 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (opis)
 • Kwalifikacja TG.18 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich (opis)

Kwalifikacje zawodowe lub też kompetencje twarde rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, kwalifikacje w zawodzie to zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano tzw. obszary kształcenia, czyli zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.