LOGOWANIE

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDI脫W



ARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):



KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDI脫W:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 poj臋cia, nazwy, symbole, oznaczenia literowe z zakresu fotografii i fotografowania;
1.2. rozr贸偶nia膰 techniki o艣wietleniowe i pomiarowe;
1.3. rozr贸偶nia膰 techniki zdj臋ciowe i typowy dla danej techniki sprz臋t fotograficzny;
1.4. rozpoznawa膰 aparaty fotograficzne i ich osprz臋t, z uwzgl臋dnieniem wszystkich funkcji danego urz膮dzenia;
1.5. rozpoznawa膰 urz膮dzenia i sprz臋t stosowany w fotografii, ich budow臋 i przeznaczenie;
1.6. rozpoznawa膰 materia艂y fotograficzne i inne no艣niki, na podstawie informacji podanych przez producenta oraz innych cech charakterystycznych;
1.7. rozr贸偶nia膰 procesy i techniki obr贸bki materia艂贸w fotograficznych;
1.8. rozr贸偶nia膰 procesy i techniki obr贸bki obrazu fotograficznego;
1.9. wnioskowa膰 na podstawie obrazu fotograficznego, schematu, layoutu, szkicu sytuacyjnego o u偶ytej technice o艣wietleniowej, zdj臋ciowej oraz o no艣niku obrazu.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. dobiera膰 w艂a艣ciwy sprz臋t do zapisu, obr贸bki, kopiowania i przetwarzania obrazu oraz kontrolowania warto艣ci fizykochemicznych i sensyto-metrycznych;
2.2. dobiera膰 materia艂y fotograficzne i no艣niki cyfrowe w艂a艣ciwe dla danej sytuacji i w zale偶no艣ci od oczekiwanych rezultat贸w;
2.3. dobiera膰 w艂a艣ciwe techniki o艣wietleniowe i sprz臋t o艣wietleniowy dla danej sytuacji i techniki zdj臋ciowej, z uwzgl臋dnieniem w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w fotograficznych oraz parametr贸w ekspozycji;
2.4. wskazywa膰 procesy obr贸bki chemicznej materia艂贸w fotograficznych;
2.5. kontrolowa膰 i regulowa膰 fizykochemiczne i sen-sytometryczne parametry proces贸w chemicznych obr贸bki materia艂贸w fotograficznych;
2.6. dobiera膰 metody i narz臋dzia cyfrowego przetwarzania obrazu, z uwzgl臋dnieniem przenoszenia, zapisu i edycji.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.3. organizowa膰 stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii;
3.4. stosowa膰 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac fototechnicznych;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac fototechnicznych.